Logistika a sklady

Antverpy, Rotterdam a Düsseldorf jsou klíčovými evropskými logistickými centry

Nová zpráva Colliers International odhaluje Kyjev, Istanbul a Bratislavu co by klíčová výrobní centra.

Globální poskytovatel komerčních realitních služeb, společnost Colliers International, zařadila ve své nejnovější zprávě „Logistics Cities, a European Comparison“ (Logistická města, evropské srovnání) Antverpy, Rotterdam a Düsseldorf mezi nejlepší logistická centra v Evropě. Kyjev, Istanbul a Bratislava se jeví jako tři nejvhodnější místa pro nákladově orientovanou výrobní činnost. Zpráva zkoumá jak vyspělá, tak i rozvíjející se logistická a průmyslová centra v celé Evropě a řadí je na základě dvou hlavních kritérií, která hrají rozhodující roli při výběru místa pro výrobní a distribuční činnosti.
 
Distribuce
Z hlediska distribuce dominují města v Belgii, Nizozemsku a Německu první desítce měst ve zprávě. Tato města jsou součástí tzv. „Blue Banana“, což je nesouvislý koridor měst strategicky umístěných v ekonomickém srdci Evropy. Erik Barnekow, vedoucí oddělení průmyslu a logistiky pro region EMEA Colliers International, řekl: „Pod pojmem „Blue Banana“ jsou označeny nejhustěji osídlené a nejbohatší oblasti v regionu, což z nich dělá logickou volbu pro společnosti, které chtějí oslovit co největší počet zákazníků tak rychle a snadno, jak je to jen možné. Těží také z blízkosti hlavních evropských přístavů a letišť, dále největších spotřebitelských trhů a z velmi početné a relativně kvalifikované pracovní síly.“
 
„Například nákladní automobil z Antverp může během devíti hodin  jízdy obsloužit 143 milionovou populaci. U Frankfurtu je to až 190 mil. osob, což je v naší analýze město s největší spádovou oblastí z hlediska populace.“ Kromě těchto měst odhaluje zpráva, že Liege ve Valonsku (Belgie) a Lille v severní Francii nabízejí především dobrý kompromis mezi maximalizací přístupu na trh a snížením nákladů. Severní Itálie také nabízí dobrý potenciál růstu pro distribuční činnosti, zejména s ohledem na očekávaný nárůst objemu nákladní dopravy přes severní přístavy Jadranu, z nichž Milán a Bologna jsou v TOP 20. 
 
Mimo západní Evropu dosáhly Praha a Bratislava nejlepšího hodnocení pro distribuční činnost, a to díky nižším nákladům na pracovní sílu a nákladům na nemovitosti, kdy nájemné u nejkvalitnějších distribučních prostor v Bratislavě je o 25 % nižší než průměr v západní Evropě a mzdy zaměstnanců v průměru odpovídají třetině mezd v Nizozemí. Zpráva očekává, že středo- a východoevropská distribuční centra získají na významu v rámci celého evropského distribučního prostředí tím, jak se střed Evropy postupně posouvá na východ.
 
Výroba
Ve výrobní činnosti, v níž jsou náklady klíčovým faktorem při rozhodování o umístění, dominují města střední- a východní Evropy a sousední země na východě jako Ukrajina. Z výrobního hlediska zaujímá Kyjev nejvyšší místo v žebříčku, následovaný Istanbulem, Bratislavou, horním Slezskem (Katovice) a Sofií. Při průměrné mzdě zaměstnance v sektoru dopravy a skladování ve výši přibližně 3 500 euro ročně spočívá konkurenční výhoda Kyjeva v našem hodnotícím žebříčku do značné míry v nákladech na pracovní sílu.
 
Istanbul vyčnívá relativně nižšími náklady na pracovní sílu než většina ostatních měst a dobrou úrovní infrastruktury, která zaznamená další zlepšení, až bude dokončena série probíhajících a plánovaných projektů v regionu. V obecné rovině je Turecko, stejně jako Rusko, stále více začleňováno do globálního dodavatelského řetězce a získá na významu tím, jak se posiluje obchodní spojení s Dálným a Středním východem.
 
Zpráva také zmiňuje úspěšnou průmyslovou transformaci v Británii zejména v regionu East Midlands, který zaznamenal postupný odklon výrobního sektrou od těžby uhlí k montáži automobilů. Stejně tak v Sunderlandu, který byl kdysi centrem pro výrobu lodí na severovýchodě Anglie, se nyní montují automobily, a to především díky investici Nissanu.
 
Erik Barnekow pokračuje: „Pokračující úspěch závodu Nissan v severovýchodní Anglii zaznamenal rostoucí podíl na světové produkci a postoupil v hodnotovém řetězci mezi výrobce prémiových automobilů.“ Erik Barnekow uzavírá: „Jižní Evropa je jediným regionem v naší analýze bez jasné konkurenční výhody, ať už ve výrobě, nebo distribuci. Nicméně, jak bylo zdůrazněno ve zprávě, může se to změnit, protože v některých z těchto zemí se zlepšuje nákladová konkurenceschopnost díky strukturálním reformám, které jsou v současné době realizovány.“
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button