Logistika a sklady

Asistenční systém Linde Motin Detection

Asistenční systém Linde Motin Detection. Bezpečnost práce a ochrana zdraví představují v mnoha firmách nejvyšší prioritu. Nový asistenční systém Linde Motion Detection poskytuje ještě lepší ochranu chodců ve skladovém prostředí, než tomu bylo doposud. 

Systém umí detekovat pohyb za stojícím vozíkem, okamžitě zabránit jeho pohybu a současně vydat varovný signál. Z tohoto účinného systému prevence nehod mají prospěch jak zaměstnanci, tak vedení společnosti. Zdraví všech osob přítomných ve skladu je lépe chráněno, řidičům vysokozdvižných vozíků je usnadněna práce. Předchází se prostojům a přerušením provozu, čímž se zvyšuje produktivita práce. 

Přečtěte si také

Asistenční systém Linde Motin Detection

Společnost Linde Material Handling nyní nabízí asistenční systém Linde Motion Detection jako volitelnou výbavu, která je vhodná pro novou řadu protizávažných vozíků. Brzy bude možné toto řešení založené na senzorech dodatečně namontovat i do stávající vysokozdvižné techniky a také ji nabídnout konkurenčním značkám.  

Zvýšená bezpečnost díky inovativní technologii

Asistenční systém Linde Motion Detection pomáhá předcházet zmíněným nebezpečným situacím tak, že varuje řidiče vysokozdvižného vozíku i osoby v zadním pracovním prostoru. Senzor pohybu spolehlivě detekuje jakýkoli pohyb za stojícím vozidlem a činí tak bez ohledu na převládající světelné podmínky. Také nebere zřetel na skutečnost, zda jde o pohyb osob, nebo jiných vozidel. Pokud senzor zachytí pohyb za vozíkem, systém Linde Motion Detection automaticky přeruší couvání, vozík zastaví a řidič je na nebezpečí upozorněn výstrahou na displeji. Asistenční systém navíc vydává akustický signál, který upozorňuje kolemjdoucí na vzniklou nebezpečnou situaci. Aby mohl řidič po vydání varování pokračovat v jízdě, musí aktivně vrátit pedál plynu do výchozí polohy, což rovněž přispívá k větší bezpečnosti.  

Asistenční systém Linde Motin Detection
Linde Material Handling nyní nabízí své řešení založené na senzorech Linde Motion Detection jako volitelnou výbavu pro novou řadu protizávažných vozíků. Řešení pro dodatečnou montáž, které bude vhodné i pro použití na jiných značkách vysokozdvižných vozíků, bude brzy následovat.

Asistenční systém Linde Motion Detection pomáhá řidičům, a to zejména v náročných pracovních prostředích, jako jsou špatně osvětlené části skladu, nebo oblasti ve kterých je ze stavebních důvodů špatná viditelnost. Oblasti detekce případné kolize lze přizpůsobit příslušným provozním a okolním podmínkám, což zajišťuje vysokou míru flexibility. Díky přesnému nastavení systému nedochází ke zbytečným varováním a výstraha je dána jen ve skutečně kritické situaci. 

Spolehlivý partner pro bezpečnou manipulaci se zbožím

Linde Motion Detection je součástí komplexního portfolia Linde Material Handling určeného pro bezpečnou práci s vysokozdvižnou technikou. Doplňuje standardní i volitelné asistenční systémy jako jsou Linde Safety Guard a Linde Safety Pilot. Linde Material Handling svými poradenskými službami podporuje své zákazníky v cestě za bezpečnou a efektivní manipulací se zbožím. 

Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button