Logistika a sklady

Deutsche Post DHL Group do roku 2030 investuje 7 miliard eur do logistiky s neutrálním vlivem na klima

Globální společnost v oblasti logistiky urychlí plánovanou dekarbonizaci společnosti. Koncern spouští iniciativu Science Based Target, v jejímž rámci chce investovat do opatření zaměřených na snižování emisí CO2. Prostředky budou vynaloženy především na alternativní letecká paliva, rozšiřování flotily elektromobilů s nulovými emisemi a budovy s neutrálním vlivem na klima.

V rámci své nové iniciativy Science Based Target si společnost Deutsche Post DHL Group stanovila v boji proti klimatické změně ambiciózní cíle pro snižování emisí CO2. Koncern předpokládá, že by měl v roce 2030 emise CO2 cca 46 milionů tun, pokud by nepřijal opatření zahrnutá do nového plánu pro trvalou udržitelnost. V roce 2020 byly jeho emise 33 milionů tun. Nyní se společnost zavázala snížit emise CO2 celého koncernu na méně než 29 milionů tun do roku 2030.

Přečtěte si také

80 000 elektromobilů do 2030

Deutsche Post DHL Group investuje za tím účelem 7 miliard eur (neinvestiční a investiční náklady) do klimaticky neutrálních logistických řešení do roku 2030. Plánované výdaje do roku 2023 již byly zohledněny v investičním plánu do roku 2023 zveřejněném 9. března. Koncern pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku pro dopravu na krátké vzdálenosti a doručování zásilek. Do roku 2030 bude mít 60 procent doručovacích vozidel na celém světě elektrický pohon. To znamená, že v provozu bude 80 000 elektromobilů. V roce 2020 byl podíl elektromobilů 18 procent.

Na delších trasách, především v letecké dopravě, nebudou elektrické pohony v dohledné budoucnosti využitelnou alternativou. Deutsche Post DHL Group proto urychluje vývoj paliv, vyráběných z obnovitelných zdrojů, pro jejich praktické využití. Do roku 2030 budou mít trvale udržitelná paliva v letectví a dálkové dopravě minimálně 30procentní podíl. Koncern navíc bude investovat do ekologických nemovitostí (kancelářské prostory, poštovní a balíková centra a logistické sklady). Všechny nové budovy budou mít neutrální vliv na klima.

Odměny podle dosažení zelených cílů

Představenstvo a dozorčí rada společnosti Deutsche Post DHL Group navrhnou na příští výroční valné hromadě akcionářům, aby byl systém odměňování členů představenstva ještě více provázán s trvalou udržitelností podnikového rozvoje. V budoucnosti bude dosažení ekologických, sociálních a korporátních cílů zohledňováno při výpočtu odměn pro členy představenstva. To je jasným signálem, že závazek k trvale udržitelnému podnikání je pro společnost Deutsche Post DHL Group nejvyšší prioritou.

Přečtěte si také

Back to top button