Logistika a sklady

DHL rozšiřuje flotilu ekologických kamionů na zkapalněný zemní plyn

DHL Supply Chain rozšiřuje svou flotilu ekologických kamionů na zkapalněný zemní plyn, která přepravuje díly pro výrobu automobilů z České republiky do Německa.

Po třech nových tahačích s pohonem na zkapalněný zemní plyn (LNG – Liquefied Natural Gas), které byly zařazeny do provozu v říjnu 2020, následuje nyní osm dalších nízkoemisních nákladních souprav. DHL Supply Chain tímto krokem sníží emise CO2 o 187 tun ročně.

Přečtěte si také

„Loňský nákup kamionů na LNG se nám velmi osvědčil a současně vyvolal i velký zájem dalších našich zákazníků o tento druh ekologické dopravy,“ říká Kateřina Rázlová, ředitelka automobilové divize společnosti DHL Supply Chain, a dodává: „Významným faktorem pro stále širší uplatnění tohoto alternativního pohonu v našem vozovém parku je také rychlá výstavba sítě plnicích stanic v Německu i České republice. Díky tomu můžeme na LNG jezdit do většího počtu destinací a zvyšuje se flexibilita při plánování tras.“

Jedenáct kamionů na LNG z vozového parku společnosti DHL Supply Chain přepravuje v současnosti díly pro výrobu automobilů z crossdocku v Nepřevázce do Glauchau v okrese Cvikov, ale také do Wolfsburgu, Hannoveru, Heilbronnu, Kasselu a Neckarsulmu.

Zásobování rozšířené ekologické flotily alternativním palivem je stále jednodušší. Plnicí stanice LNG jsou v Německu již každých cca 200 kilometrů. V České republice jsou aktuálně k dispozici tři – v Lounech, Klecanech a Mladé Boleslavi. První z jedenácti souprav ujede ve službách DHL 160 000 kilometrů ročně, ostatní nákladní vozidla mají ve svém ročním provozním plánu trasy o celkové délce 132 000 kilometrů.

Stejně jako loni na podzim posílily i nyní vozový park společnosti DHL Supply Chain tahače Scania R 410 ve verzi „low deck“, za kterou lze připojit návěsy s třímetrovou vnitřní výškou nákladového prostoru, do něhož se díly nakládají v unifikovaných stohovacích paletách a optimalizovaných obalech.

Kompletním využitím nákladového prostoru je zajištěna efektivní přeprava automobilových dílů s nasazením menšího počtu kamionů. Tím klesají nejen emise, ale také zatížení silniční infrastruktury.

Tahače Scania na LNG jsou svými provozními vlastnostmi plnohodnotnou náhradou konvenčních vozidel na naftu a z hlediska emisí škodlivin do ovzduší a hluku je dalekosáhle předčí. Třináctilitrový šestiválec na zkapalněný zemní plyn nabízí nejvyšší výkon 410 koní a maximální točivý moment 2000 Nm při mnohem tišším běhu. Emise CO2 jsou až o 15 procent nižší.

„Další výrazné snížení emisí nám umožní čerpání BioLNG. Na trasách nákladních souprav DHL Supply Chain v Německu budou první plnicí stanice BioLNG otevřeny již v průběhu letošního roku a podle dostupných informací se s prodejem BioLNG počítá v horizontu tří až pěti let také v České republice,“ uvádí Kateřina Rázlová.

BioLNG je zkapalněný biometan, vyráběný z organického odpadu, tedy z obnovitelných zdrojů. Při jeho spalování se do ovzduší neuvolňují prakticky žádné sloučeniny síry a jen minimum oxidů dusíku a pevných částic. Pro ochranu klimatu je zásadní skutečnost, že provoz nákladních vozidel na BioLNG má neutrální bilanci emisí CO2.

Nákup osmi nových kamionů na LNG je součástí programu skupiny Deutsche Post DHL pro ochranu životního prostředí Go Green, který směřuje k ambicióznímu cíli nulových emisí oxidu uhličitého do roku 2050. „Tím však naše úsilí v oblasti trvalé udržitelnosti nekončí. Pro budoucnost chystáme další alternativní pohony,“ uzavírá Kateřina Rázlová.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button