Logistika a sklady

DHL Supply Chain bude investovat v Indii

DHL Supply Chain bude investovat v Indii. Společnost DHL Supply Chain (DHL), světový lídr trhu s řešeními pro smluvní logistiku, oznámila, že v průběhu nadcházejících pěti let investuje v Indii 500 milionů EUR.

Cílem investic v této zemi je významně rozšířit skladovací kapacity, zvýšit počet zaměstnanců a podpořit iniciativy pro trvalou udržitelnost. DHL bude díky uvedeným investicím v Indii vlastnit a provozovat velká multiklientská centra. Současné portfolio koncernu se tak rozroste o 1,115 milionu metrů čtverečních skladovacích ploch.

DHL Supply Chain bude investovat v Indii

Větší skladovací kapacity zajistí efektivní uspokojování poptávky v růstových odvětvích, mezi něž patří e-commerce, maloobchod, spotřební zboží, zdravotnictví, technologický průmysl, strojírenství, zpracovatelský a automobilový průmysl. Sklady DHL budou využívat řešení na základě vyspělých digitálních technologií včetně robotů pro asistované vychystávání, robotické přepravy uvnitř skladových hal, inteligentní automatizace procesů, nositelných zařízení, hlasového vychystávání, robotizované správy zásob a algoritmů pro optimalizaci.

„Navzdory aktuálním globálním ekonomickým a geopolitickým nejistotám spatřujeme v asijsko-pacifickém regionu obrovský růstový potenciál, k němuž významně přispívá právě Indie. Dynamické, stabilní a rychle rostoucí indické hospodářství hraje v globální ekonomice klíčovou roli. Indie je pro společnost Deutsche Post DHL Group příznivým investičním a podnikatelským prostředím pro ještě rychlejší investice. Díky bohaté základně vysoce kvalifikovaných mladých talentů a inovativních podnikatelů v digitální oblasti je Indie upřednostňovaným centrem pro globální aktivity společnosti DHL Supply Chain v oboru smluvní logistiky a jedním z našich prioritních trhů,“ řekl Oscar de Bok, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain. 

Investice do infrastruktury pro současné a budoucí zákazníky

DHL Supply Chain India rozšíří skladovací plochy o 1,115 milionu metrů čtverečních. Bude se jednat o multiklientské sklady ve výhradním vlastnictví DHL v klíčových velkoměstech, jakými jsou Bengalúru, Čennai, Kalkata, Bombaj, Oblast národního hlavního města (NCR – National Capital Region) a Púne. Tato města nejvíce přispívají k tvorbě celkového hrubého domácího produktu (HDP) Indie. Další výstavba multiklientských center bude probíhat v rychle rostoucích hlavních městech jednotlivých států a ve velkoměstech druhého stupně od Ambály přes Baddi, Kóčin, Kójamputtúr, Guváhátí, Sanand, Hajdarábád, Džajpur, Indaur, Lakhnaú, Bhuvanéšvar a Hosur až po Višákhapatnam.

DHL Supply Chain India otevře v průběhu nadcházejících 12 až 18 měsíců také dvě nová centra pro podporu podnikání (BSC – Business Support Centers) ve městech Bengalúru a Púne, která pomohou uspokojovat poptávku zákazníků. V současnosti společnost provozuje tři centra BSC v Bombaji, Gurugramu a Čennai. Centra BSC poskytují své služby s přidanou hodnotou 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Jedná se například o služby řídicích věží pro tuzemskou i mezinárodní přepravu, obchodní analytiku pro podporu rozhodování, procesy kontroly a ověřování nákladních listů (FBAP – Freight Bill Audit Payment), systém kompletního zpracování objednávek (O2C – Order to Cash), řídicí věže LLP a podobné podpůrné služby pro zákazníky DHL v Indii a na celém světě.

Vytváření pracovních příležitostí

Společnost hodlá v rámci svých strategických rozvojových plánů v Indii zdvojnásobit do roku 2025 počet svých zaměstnanců na 25 000. DHL investuje do školicích center, která nabízejí zaměstnancům certifikační programy, aby byli připraveni na změny pracovních procesů v důsledku rychlé transformace a digitalizace logistického odvětví. První školicí centrum bylo otevřeno v Bengalúru a další budou následovat v Bombaji, Dillí, Čennai a Kalkatě.

Doprava

Divize SmarTransport společnosti DHL Supply Chain také využije výše uvedené investice do skladů k urychlení růstu dopravy. Velkým zákazníkům bude poskytovat strategická, rozšiřitelná řešení, která umožní úspory v nabídce koncových služeb. DHL Supply Chain díky různým modelům založeným na použití investičního majetku jak malého, tak i velkého rozsahu nabízí v současnosti úplnou škálu dopravních řešení včetně přepravy kompletního nákladu (FTL – Full Truck Load) a částečného nákladu (PTL – Part Truck Load), pravidelných rozvážek, sekundární dopravy nebo vnitroměstské a meziměstské letecké dopravy. 

GoGreen 

DHL Supply Chain India přejde do roku 2025 ve svém vozovém parku pro městskou přepravu kompletně na vozidla poháněná ekologickými palivy, resp. elektřinou, čímž přispěje k realizaci plánu společnosti Deutsche Post DHL Group dosáhnout do roku 2030 klimaticky neutrální logistiky. Již od konce roku 2022 bude 100 % používaných jednostopých vozidel poháněno elektricky. Všechny nové provozovny budou navíc využívat ekologická řešení včetně solárních panelů pro výrobu elektrické energie, využívání dešťové vody, osvětlení LED, chytrých měřidel atd.

„DHL Supply Chain v současnosti získává cca 15 % svých globálních příjmů z asijsko-pacifické oblasti. Ta však patří mezi nejrychleji rostoucí regiony, přičemž klíčový podíl na tomto růstu má Indie. Indický logistický trh, jehož objem nyní přesahuje 200 miliard USD, poroste v příštích pěti letech podle prognóz o cca 10 % ročně na celkových 330 miliard USD. Nahlížíme na podnikání v Indii z dlouhodobého hlediska a máme důvody k optimismu,“ řekl Terry Ryan, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain Asia Pacific.

Indická vláda v uplynulých letech také zvýšila své úsilí o zlepšování podmínek pro logistiku, podporu obchodu a ochranu zahraničních investic – konkrétně výdaje na logistiku mají do roku 2025 dosáhnout 500 miliard USD ročně. Nedávno byl založen odbor pro logistiku, který do současných postupů zavede pozitivní změny a příslušnými technologiemi a inovacemi bude maximalizovat efektivitu.

Vikas Anand, výkonný ředitel společnosti DHL Supply Chain India Pvt. Ltd, řekl: „Výstavba velkých multiklientských center doplněná efektivními řešeními pro kompletní přepravu a službami s přidanou hodnotou realizovanými vysoce kvalifikovanými zaměstnanci nám umožňuje maximalizovat provozní efektivitu a dává nám silné postavení, díky němuž můžeme přizpůsobovat rozsah našich služeb požadavkům zákazníků napříč různými odvětvími. Jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů v Indii budeme i nadále investovat do našich pracovníků, abychom našim zákazníkům poskytovali služby nejvyšší kvality.“

Přečtěte si také

Back to top button