Logistika a sklady

DHL Supply Chain investuje do udržitelných paliv

DHL Supply Chain investuje do udržitelných paliv. Společnost DHL Supply Chain otestovala využití zkapalněného biometanu (bioLNG) a hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO100) v reálném provozu. Do testu bylo zapojeno pět tahačů s návěsem. Vozidla se pohybovala na svých pravidelných dálkových trasách do Německa a Maďarska. Během tříměsíčního testování byla v případě bioLNG průměrná úspora emisí CO2e 80 %, u HVO100 88 %.

HVO100 je typ obnovitelné motorové nafty vyrobené ze 100% hydrogenovaného rostlinného oleje, kterou lze použít jako přímou náhradu konvenční nafty ve stávajících motorech a snížit tak emise skleníkových plynů. BioLNG je forma zkapalněného zemního plynu vyráběného anaerobním rozkladem organického odpadu, který nabízí obnovitelnou a nízkoemisní alternativu ke konvenčnímu LNG.

Přečtěte si také

„Mám radost, že se nám podařilo absolvovat testy dostupných alternativních paliv s velice slušnými výsledky. Naši zákazníci tak získají reálný obraz, jak velkých úspor emisí mohou v případě bioLNG a HVO100 dosáhnout, což jim výrazně pomůže při rozhodování. Zároveň jim poskytneme certifikát od našich dodavatelů, kterým mohou v případě potřeby snížení emisí deklarovat,“ vysvětluje Ľubomír Sasarák, manažer vozového parku DHL Supply Chain pro střední a východní Evropu. 

DHL Supply Chain ve svém vozovém parku využívá ekologická auta již několik let. Provozuje například tahače s pohonem na LNG. Jejich výhodou je velice snadný přechod na bioLNG. Zkušenosti má také s elektrickými tahači, kterými zajišťuje přepravu v Polsku a středočeském kraji, nebo s kamiony s pohonem na stlačený zemní plyn CNG a bioCNG.

„Testy alternativních paliv bioLNG a HVO100 nám potvrdily vhodnost využití především pro dálkové přepravy, pro které zatím tahače s elektromotory nejsou vhodné. V budoucnosti počítáme s auty na vodík, ta jsou ale zatím ve vývoji a navíc jsou extrémně drahá,“ vysvětluje Ľubomír Sasarák a doplňuje: „Co se týká ceny alternativních paliv, vychází v tuto chvíli lépe HVO100. Jeho nespornou výhodou je, že je levnější než bioLNG a jeho použití schvaluje většina výrobců vozidel s dieselovými motory. Není proto nutné obměňovat vozový park.“

Cílem DHL Supply Chain je dosáhnout 30% podíl trvale udržitelných pohonů a paliv ve své flotile do konce roku 2026 a využívat tak potenciál ekologických alternativních paliv a pohonů. Současně se snaží podporovat zákazníky v přechodu na zelenou silniční přepravu. Tím jim poskytuje účinný nástroj ke zvyšování udržitelnosti jejich dodavatelských řetězců. 

Zdroj
DHL Supply Chain

Přečtěte si také

Back to top button