Logistika a sklady

DHL Supply Chain využívá v Nepřevázce softwarového robota. Ten vykonává nezáživné a stereotypní činnosti, například zadávání a přepisování dat

DHL Supply Chain zefektivňuje své logistické činnosti zaváděním automatizace a robotiky. Mezi nedávno realizované inovace v této oblasti patří první softwarový robot ve službách provozu v Nepřevázce. Přínosem softwarových robotů je odstranění nezáživné a stereotypní práce a výrazné zvýšení efektivity. Zaměstnanci se s jejich pomocí mohou věnovat důležitějším úkolům.

Společnost DHL Supply Chain zavedla do logistických procesů v Nepřevázce softwarového robota z kategorie RPA (Robotic Process Automation). Tento počítačový program vykonává opakující se úkony, jakými jsou v případě skladu v Nepřevázce například ruční zadávání a přepisování dat. RPA kromě toho také snižuje chybovost a urychluje příslušné procesy. Robotizace procesů zbavuje zaměstnance nutnosti vykonávat rutinní manuální činnosti a uvolňuje jim ruce pro nové úkoly.

Softwarový robot RPA se v Nepřevázce již skvěle osvědčil a aktuálně probíhá jeho rozšiřování do dalších provozů DHL Supply Chain. Robot RPA schopný rozpoznávat texty z tištěných i oskenovaných dokumentů zahájí zanedlouho činnost v Pohořelicích. Pozadu nezůstává ani distribuční centrum v Jirnech, které stejně jako výše uvedené pobočky DHL Supply Chain počítá s využitím softwarových robotů v rozmanitých aplikacích.

Implementace inovativních softwarových robotů je součástí globální strategie Akcelerovaná digitalizace provozních činností. Roboti RPA zvyšují efektivitu práce zaměstnanců v oblastech transportu, financí, personalistiky a provozních činností ve společnosti DHL Supply Chain na celém světě.

Přečtěte si také

Back to top button