Logistika a sklady

Digitalizace v dopravě – Sytém LORI od OLTIS Group

Digitalizace v dopravě – Sytém LORI od OLTIS Group. Digitalizace v dopravě je významný trend, který může zásadně změnit jak dopravní infrastrukturu, tak způsob, jakým se lidé a zboží budou pohybovat. 

Digitální technologie nabízí lepší správu dopravních prostředků, plánování a monitorování dopravy, což vede k nižším nákladům a zvýšení efektivity. Umožňuje lepší komunikaci mezi různými aktéry v logistickém řetězci, což výrazně zlepšuje koordinaci při doručování zboží.

Chytré technologie a automatizace procesů

Stále častěji se i v dopravě hovoří o využití tzv. chytrých technologií, které využívají informační a komunikační technologie k vytváření inteligentních systémů, které dokáží analyzovat data, učit se a přizpůsobovat se aktuální situací při přepravě zboží. Přináší to zvýšení efektivity, snížení nákladů, zlepšení sledovatelnosti a transparentnosti, a v neposlední řadě zvýšení spokojenosti zákazníků. 

Důležitým faktorem je automatizace procesů. Automatizace umožňuje snížit lidskou chybovost, zefektivnit pracovní postupy a usnadnit plánování distribuce zboží. Významným faktorem je mít možnost on-line sledovat a analyzovat data v reálném čase. K tomu slouží GPS, IoT, senzory nebo mobilní aplikace na Smartphone nebo tablety. To přispívá k lepší komunikaci nejen dispečerů s řidiči, kteří přepravy realizují, ale také s klienty, kteří pak mají online informace o stavu zásilky a času doručení.

Bezpečnost a ekologie

Digitalizace také zvyšuje i bezpečnost provozu a snižuje rizika spojená s nákladní dopravou. Díky různým senzorům a technologiím lze sledovat stav vozidel, rychlost jízdy, zatáčení a další parametry, které mohou ovlivnit bezpečnost provozu. To nejen chrání samotná vozidla a zásilky, ale také snižuje riziko nehod a nepříjemných událostí.

Dalším důležitým aspektem digitalizace je snížení ekologické zátěže. Díky efektivnějšímu plánování tras, optimalizaci využití vozidel, snížení množství papírové dokumentace, spotřebu paliva a emisí škodlivých látek můžeme konstatovat, že značnou mírou přispívá k udržitelnější dopravě a lepší ochraně životního prostředí.

Dopravní systém LORI

Bez kvalitního dopravního systému to tedy nepůjde. Například dopravní systém LORI od společnosti OLTIS Group umožňuje moderní a efektivní plánování přeprav a vyhodnocování dat. Dispečer zde má neustálý přehled o statusech objednávek a přeprav, který lze posílat na web zákazníkům. Při plánování systém hlídá aktuální rentabilitu přepravy na základě zadaných nákladových cen. Pokud dispečer naplánuje přepravu s mínusovou marží, tak ho systém automaticky upozorní na tuto skutečnost varovnou hláškou. Dispečerská plachta může dispečera upozorňovat na různé situace, jako je například sjetí vozidla z naplánované trasy, zpoždění nakládky či vykládky, nebo nedodržení přestávek řidiče. V dispečerské plachtě je možné sledovat aktuální polohu vozidel a odjeté trasy vozidel. Po optimalizaci všech přeprav, se naplánované trasy pošlou řidiči do navigace. Navigace umožňuje změnu trasy, která může nastat například z důvodu objížďky, kvůli dopravní nehodě, nebo operativního doplánování zásilky na již rozjetou přepravu. Pokud se řidič odchýlí od naplánované trasy, tak je dispečer o tomto sjetí z trasy ihned informován. Pokud se kvůli dopravním komplikacím vozidlo zdrží a nestihne plánovaný čas nakládky, nebo vykládky, tak je zákazník dopředu informován.

Mobilní aplikace pro řidiče

Mobilní aplikace od společnosti OLTIS Group slouží hlavně pro komunikaci řidiče s dispečerem a zadávání jízdních činností. Řidič do této aplikace dostává informace o přepravě, kde následně potvrzuje přijetí těchto dat. Dále si vybere přepravu, kterou aktuálně pojede a jednoduchým „klikáním“ do ní zadává činnosti, jako je jízda, nakládka, vykládka, nebo jiné činnosti, které by jinak musel ručně vypisovat do papírových záznamů (dříve STAZ). 

Double exposure of business checking GPS delivery industry and logistics concept container truck and freight cargo plane in transport and import-export commercial logistic

Při nakládce a vykládce může řidič kontrolovat parametry zboží, který v případě neshody v aplikaci jednoduše změní a dispečerovi se tato změna okamžitě ukáže v dopravním systému. U nakládky a vykládky může řidič naskenovat dokumenty, které se online přenášejí dispečerovi do systému. Aplikace umí pracovat s čárovými a QR kódy. Pomocí aplikace řidič zadává škodní události, nebo nehody, u kterých má možnost ihned poškození vozidla a zboží vyfotit a přiložit k záznamu, který se okamžitě přenese do dopravního systému. 

Důležitost digitalizace pro rozvoj a růst

Vzhledem k rostoucí konkurenci a narůstajícím požadavkům od zákazníků je digitalizace dopravního systému pro nákladní dopravu důležitá pro úspěšný rozvoj a růst dopravních firem. Firmy, které se rozhodnou investovat do moderních technologií a digitálního dopravního systému, budou mít větší konkurenční výhodu a budou schopny lépe reagovat na měnící se tržní podmínky.

Závěrem lze tedy konstatovat, že digitalizace v dopravě je nezbytným krokem pro firmy působící v tomto odvětví, které chtějí být konkurenceschopné a efektivní. Moderní technologie a digitální nástroje nabízejí řadu možností pro zlepšení efektivity, přehlednosti, bezpečnosti a ekologické udržitelnosti dopravy. Tato investice se velmi rychle vrátí v podobě nižších nákladů a vyššího zisku.

Zdroj
Oltis
Back to top button