Logistika a sklady

Dokončení akvizice akcií cargo-partner

Dokončení akvizice akcií cargo-partner. Společnost NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. si dovoluje oznámit, že v souladu se smlouvou o převodu akcií uzavřenou dne 12. května 2023 se společností cargo-partner Group Holding AG a jejími dceřinými společnostmi Multi Transport und Logistik Holding AG, Safer Overseas Transport Holding GmbH, cargo-partner GND GmbH a CARGO-PARTNER US HOLDINGS INC. (dále společně jen „společnost cargo-partner“), získala dne 4. ledna, 2024 prostřednictvím účelově založené společnosti, která je stoprocentní dceřinou společností skupiny Nippon Express Europe GmbH (prezident: Shinichi Kakiyama), jež je sama evropskou dceřinou společností holdingu NIPPON EXPRESS HOLDINGS, všechny podíly v několika dceřiných společnostech cargo-partner se sídlem převážně ve střední a východní Evropě poskytujících logistické služby po celém světě, a dokončila všechny postupy potřebné k tomu, aby se tyto nově získané podniky staly dceřinými společnostmi holdingu NIPPON EXPRESS HOLDINGS.

Společnost cargo-partner se sídlem v Rakousku má silnou logistickou obchodní základnu ve střední a východní Evropě, v regionu, který stále více přitahuje pozornost jako průmyslové uskupení v Evropě. Jedná se o vysoce renomovanou skupinu firem zaměřených především na leteckou a námořní přepravu v Evropě, Asii a Severní Americe, která nabízí také železniční a kamionovou dopravu a smluvní logistické služby.

Záměrem rozdělení společnosti cargo-partner na samostatné dceřiné společnosti je doplnit logistickou infrastrukturu skupiny NX ve střední a východní Evropě, kde se v budoucnu očekává její významný růst jako výrobní základny v rámci evropského regionu, a umožnit skupině NX další rozšíření její globální sítě a zkvalitňování služeb, které poskytuje v evropském regionu.

Výsledné rozšíření objemu letecké a námořní přepravy rovněž posílí konkurenceschopnost skupiny na globálním trhu, umožní jí reagovat na rozmanité požadavky jejích globálních zákazníků, zvýší její schopnost uspokojovat logistickou poptávku mezi Asií a Evropou i jinde a posílí její globální strukturu zákazníků.

Vzhledem k tomu, že skupina NX a společnost cargo-partner mají odlišnou zákaznickou základnu a odlišné silné stránky v konkrétních zemích a regionech, budou se snažit vytvářet synergie ve svých logistických operacích prostřednictvím vzájemného doplňování svých služeb, čímž urychlí expanzi a rozvoj svých globálních podniků.

Do budoucna budou skupina NX a společnost cargo-partner maximalizovat synergie, které generují jako jednotný subjekt, aby pomohly vytvářet hodnotu pro zákazníky a zainteresované strany skupiny NX.

Přečtěte si také

Back to top button