Logistika a sklady

Expert na celokamionové nakládky

Expert na celokamionové nakládky. Soukromá rodinná společnost LKW WALTER vznikla v roce 1924. Patří mezi evropské lídry v organizaci kompletních nakládek v silniční a kombinované přepravě po celé Evropě, do Střední Asie, na Blízký východ, do Tuniska a Maroka.

Zaměstnává 1605 zaměstnanců a provádí více než 1,6 milionu celokamionových přeprav ročně. Za obchodní rok 2021/2022 dosáhla obratu 2,49 mld. EUR.

Společnost klade velký důraz na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu kromě klasické silniční přepravy již od začátku 80. let, tedy více než 40 let, rozvíjí síť intermodálních propojení po celé Evropě. S více než 300 odjezdy denně po více než 250 železničních a námořních trasách (short sea) spojuje LKW WALTER v kombinované dopravě všechna důležitá hospodářská centra Evropy.

Sází na soukromé železniční společnosti

Při tomto druhu přepravy se zboží nakládá do plachtových návěsů, které jsou vybaveny telematikou a splňují zvýšené požadavky na zabezpečení zboží dle EN 12642 XL. Po nakládce u zákazníka se návěs následně přesouvá na vlakový nebo lodní terminál, kde se bez jakékoli další manipulace se zbožím přeloží na vlak nebo loď. Na základě dlouhodobých zkušeností s cílem zachování vysoké kvality a flexibility se LKW WALTER osvědčilo využívat služeb soukromých poskytovatelů železniční dopravy. Na každý vlak se nakládá 38 až 42 návěsů, přičemž celá kapacita vlaku je exkluzivně rezervována pro LKW WALTER. O spolehlivosti tohoto řešení svědčí i fakt, že jej využívají i automotive partneři s just in time přepravami.

Pro železniční přepravu má LKW WALTER vyhrazenu plnou kapacitu vlaků

Každoročně LKW WALTER takovýmto způsobem realizuje více než půl milionu přeprav, což představuje třetinu z celkového objemu nakládek. K zajištění kapacit se využívá flotila 14 000 vlastních standardních a mega návěsů. Intermodální přepravní systém kromě ekologické přidané hodnoty nabízí i další významnou výhodu, jako je užitečná hmotnost až do 28 tun na jeden plachtový návěs.

Také z Paskova

K obsluze slovenského a českého trhu se využívají intermodální terminály v Bratislavě, ve Vídni, Paskově, Obrnicích nebo Budapešti. Své zboží tak mohou obchodní partneři LKW WALTER posílat do nebo ze Skandinávie, Německa, Belgie, Nizozemska, Velké Británie, Španělska, Portugalska, Maroka nebo Tuniska.

Flotila čítá až 14 000 vlastních standardních a mega návěsů

Uvedené terminály i obsluhované trasy se průběžně rozšiřují a poskytují vedle přímých pracovních možností i sekundární pracovní příležitosti a předznamenávají tím hospodářský přínos i pro lokální ekonomiku. 

Proč kombinovaná doprava?

Dlouhodobě rostoucí objem přeprav vyžaduje inovativní přepravní řešení, která jsou přiměřená změnám klimatu a kolísajícím cenám paliv. I současná energetická krize potvrzuje výhody kombinované dopravy. Vedle rostoucích nákladů, vyplývajících z cen energií a paliv, je dalším důvodem k obavám základní stabilita dodavatelského řetězce. Omezené kapacity na dopravním trhu jsou dlouhodobým tématem všech průmyslových odvětví. Podle organizace IRU (International Road Transport Union) 30 % evropských řidičů odchází do roku 2026 do důchodu, což jen dále prohloubí stávající problém. Je třeba konstatovat, že neexistuje jediné řešení, které by tyto okolnosti jednoduše obcházelo; vize kamionů bez řidiče a podobně jsou ještě daleko. 

Ročně firma uskuteční více než 1,6 milionu celokamionových přeprav

Kombinovaná doprava je dnes nejideálnějším a nejreálnějším řešením současných výzev. Každodenní praxe ukazuje, že čím je situace na trhu nestabilnější, tím lépe může kombinovaná doprava prokázat svou sílu. Zejména na evropských dálkových trasách zákazníci těží ze spolehlivosti intermodálních spojení, čímž se posiluje celý dodavatelský řetězec. Zákazy jízd a dopravní zácpy na hranicích jsou jen jedním kouskem skládačky. Balíček mobility EU také komplikuje klasickou silniční dopravu. Tyto změny a požadavky vyžadují a podporují inovace a otevírají trh pro alternativy. 

Právě zde se ukazuje kombinovaná doprava jako vhodné řešení. Jelikož řidiči jezdí pouze mezi terminálem a místem nakládky nebo vykládky, mohou být každý večer doma, čímž se stává toto povolání atraktivnějším a má také pozitivní sociální dopady. Pro obchodní partnery je výhodou kromě dostatečných kapacit i fakt, že řidiči se domluví mateřským jazykem. Stabilita a vysoká úroveň výkonu jsou dlouhodobě dostupné prostřednictvím železnice, která je výhledově považována za odolnou a perspektivní. Mnozí provozovatelé sledují cíl rok od roku posilovat a zlepšovat železniční síť. I když kombinovaná doprava nemůže zaručit absolutní stabilitu, v nejistých časech, jako jsou tyto, stává se víc než jen alternativou, stává se nezbytností! Největšími výhodami udržitelnosti kombinované dopravy jsou právě stabilita, efektivita, kapacita a ekologičnost.

Green transport – ekologičtější doprava

Díky železničním a námořním řešením dokázala společnost LKW WALTER od roku 2010 počet přeprav v kombinované dopravě zdvojnásobit. Digitalizace logistických procesů a ekologičnost jdou v současnosti ruku v ruce. Moderní IT systémy pomáhají optimalizovat prázdné kilometry, zvyšovat transparentnost a tím chránit životní prostředí. Již dnes mohou díky tomu obchodní partneři využívat pohodlí objednávání přeprav přes zákaznický portál CONNECT. Na portálu CONNECT si partneři mohou kdykoli jednoduše a nezávisle na místě, kde se nacházejí, vyřizovat přepravní příkazy, ale také sledovat průběh své přepravy a očekávaný čas příjezdu (ETA). Také si zde mohou dohledat přepravní a celní dokumenty přepravy.

Všechny návěsy jsou osazené telematikou

Vedle digitalizace logistiky investuje LKW WALTER aktivně do dalšího rozšiřování sítě intermodálních tras a do růstu vlastní flotily s cílem mít kapacitu až 16 000 návěsů do 100. výročí v roce 2024.

Zdroj
RedakceLKW WALTER

Přečtěte si také

Back to top button