Logistika a sklady

Geis: Čipy RFID významně urychlí expedici

Využití RFID kódů v logistice umožňuje ušetřit peníze a usnadňuje práci ve skladech. I přes tyto nepopiratelné výhody rozšíření tohoto systému zdaleka neodpovídá jeho potenciálu. Přínos tohoto systému ukazuje spolupráce společností Geis a závodu Siemens v Mohelnici při expedici elektromotorů.

Zkratka RFID (Radio Frequency Identification) je u nás asi nejvíc známá návštěvníkům veřejných knihoven, kde umožňuje automatizované vracení knih a jejich následné třídění. Tato moderní technologie s mnoha velmi praktickými funkcemi je užitečným pomocníkem jak pro uživatele knihoven, tak pro jejich pracovníky, kteří se díky ušetřenému času mohou věnovat jiným aktivitám. Čipy RFID také velmi dobře znají majitelé psů – tzv. „čipování“ domácích zvířat už se u nás už dávno stalo celkem běžným. Identifikace na rádiové frekvenci RFID představuje identifikátory navazující na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Princip systému je jednoduchý – vysílač vysílá do okolí elektromagnetické pulsy. Pokud se v blízkosti objeví pasivní RFID čip, ten využije přijímanou energii k nabití svého kondenzátoru a odešle odpověď s informací o svém nositeli. Nepotřebuje tedy vlastní zdroj energie. Kromě jiných služeb jej tedy lze využít k identifikaci zboží místo čárového nebo QR kódu.

RFID čipy obsahují unikátní elektronický kód produktu EPC (Electronic Product Code), který z hlediska logistiky a obchodu může být přidělen každému jednotlivému konkrétnímu kusu zboží. Toto číslo o něm může obsahovat takřka neomezené množství informací. Technologie rádiového kódu je už dnes cenově dostupná a umožňuje přenos velkého množství informací. Přesto zatím nedošlo k předpokládanému masovému rozšíření této technologie v maloobchodu, kde stále kraluje použití čárových kódů. Přitom označení zboží RFID tagy by umožnilo průběžné načítání a posléze automatické sečtení cen v nákupním koši (vozíku), takže by při jeho použití bylo možné zrušit pokladní. Podobně je to v logistice, kde rychleji, než RFID získalo větší oblibu použití QR kódů, ač ty byly uvedeny později (čárový kód byl zaveden v roce 1973, patent na RFID byl udělen roku 1983 a první QR kód byl použit v roce 1994). Přitom použití RFID je z hlediska obsluhy jednodušší a umožňuje snazší zavedení automatizace některých procesů.

Při využití technologie RFID není nutné, aby se řidič vysokozdvižného manipulačního vozíku s paletou naloženou zbožím musel zastavit, aby umožnil kolegyni nebo kolegovi ruční čtečkou načíst čárové kódy na všech expedovaných skladových jednotkách či kusech. Zboží vybavené RFID čipem (tagem) jen projede příslušnou bránou vybavenou snímacími anténami. Přenos signálu je bezdrátový. Zvukový signál jen obsluze oznámí, kolik ks skladových jednotek se načetlo a případně upozorní na zjištěný nedostatek. Stejnou informaci poskytne i vizuální semafor a na dotykové obrazovce se zobrazí detaily nakládky.
Technologii RFID zavedla logistická firma Geis ve spolupráci se závodem Siemens v Mohelnici pro zajištění automatické nakládky elektromotorů do kamionů. RFID čipy neboli tagy ve své paměti přenášejí veškeré potřebné informace o každém jednotlivém motoru i o místě jeho určení ve formě magnetické pásky. Ve chvíli, kdy zaměstnanec závodu Siemens zadá přepravu do systému, zaměstnanci společnosti Geis požadavek potvrdí a ze speciální tiskárny vyjede ke konkrétnímu motoru tag, který se na něj nalepí. Jakmile se objeví paleta s tagem, tak je automaticky naskenována a přenesena do systému SAP – motor se odečítá ze skladu a přepisuje se v rámci systému do cílové destinace.
Technologie umožnuje načíst najednou 200 až 1000 čipů za sekundu při nulové chybovosti – příslušný výrobek vždy putuje ve správný čas na správné místo. Čipy jsou odolné proti teplotě, vodě i nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Pracovníci mají díky webové aplikaci a vizualizacím lepší přehled o toku materiálu, mohou snadněji dohledávat chybějící kusy a celý proces nakládky zboží se podstatně zrychluje. Aplikace jsou propojené se systémem SAP, takže zobrazují, přijímají a přímo zapisují data a kompletují dokumentaci.
Použití RFID čipů šetří čas a peníze, zjednodušuje procesy a zvyšuje přesnost dodávek. Přínosy při větším množství naskladňovaných a expedovaných jednotek tak rychle převyšují vstupní investici.

Přečtěte si také

Back to top button