Logistika a sklady

Kontejnerové organizace: Nová směrnice

Kontejnerové organizace: Nová směrnice. Mezinárodní registr kódů vlastníků kontejnerů (BIC), Sdružení vlastníků kontejnerů (COA), Institut mezinárodních pronajímatelů kontejnerů (IICL) a Světová rada lodní dopravy (WSC) vydaly 24. března 2023 novou aktualizovanou verzi směrnice „Prevence kontaminace kontejnerů škůdci: Společná průmyslová směrnice pro čištění kontejnerů“. Nová verze reaguje na nové poznatky o přenosu škůdců, klimatické změny a růst obchodu. 

Každý rok se přes moře přepraví 241 milionů kontejnerů s potravinami, oblečením, elektronikou a dalším zbožím v hodnotě více než 7 bilionů dolarů. I když jsou kontejnery a jejich náklad zásadní pro hladké fungování globálního dodavatelského řetězce, mohou také ukrývat a přenášet kontaminující škůdce. Všechny strany v dodavatelském řetězci nesou společnou odpovědnost za zastavení šíření škůdců tím, že udržují náklad a kontejnery v jejich držení čisté. 

Původní verze Společných průmyslových pokynů pro čištění kontejnerů, zveřejněná v roce 2017, byla regulačními orgány a průmyslem dobře přijata a stala se cenným zdrojem pokynů, pokud jde o prevenci kontaminace škůdci. Od té doby jsme se dozvěděli více o přenosu škůdců, naše klimatické podmínky se změnily a obchod vzrostl. Tento vývoj společně vysílá jasnou zprávu: Kontaminace škůdci je globální problém. V reakci na to organizace zastupující různé části dodavatelského řetězce kontejnerů – Bureau International des Containers (BIC), Container Owners Association (COA), Institute of International Container Lessors (IICL) a World Shipping Council (WSC) – vydaly aktualizovanou verzi směrnice, poskytující snadno použitelné osvědčené postupy, které všem pomohou plnit jejich povinnosti.

Zkušenosti ukazují, že zavlečení nových škůdců může vážně narušit stávající ekosystém s vážnými ekologickými důsledky a možná miliardovými dopady na národní ekonomiky. Regulační orgány a vnitrostátní orgány hrají ústřední roli při zastavování přenosu škůdců, ale vzhledem k rozsahu celosvětového obchodu je nejlepším řešením prevence – v prvé řadě zabránění vstupu škůdců do nákladů nebo kontejnerů. S aktualizovanou verzí „Prevence kontaminace kontejnerů škůdci: Společné průmyslové směrnice pro čištění kontejnerů“ se BIC, COA, IICL a WSC snaží dále zlepšit úroveň prevence v celém dodavatelském řetězci, aby se zastavil přenos škůdců. 

„Když se každá strana v mezinárodních dodavatelských řetězcích kontejnerů postará o to, aby zahájila a ukončila svou práci s čistým nákladem a kontejnery, kontejnery se dostanou do cíle rychleji, zatímco naše zemědělství, lesnictví a přírodní zdroje zůstanou zachovány,“ říká Lars Kjaer, senior viceprezident společnosti WSC.

Všechny strany v dodavatelském řetězci – od výrobců, přes vývozce, balírny, speditéry, poskytovatele vnitrozemské logistiky, poskytovatele skladovacích zařízení, námořní přepravce a dovozce – musí převzít odpovědnost za udržování nákladu a kontejnerů v čistotě, když je mají v držení. Uplatněním osvědčených postupů popsaných v této příručce mohou strany udržovat kontejnery a jejich náklad v čistotě, plnit svou odpovědnost za držení a snížit riziko kontaminace a přenosu škůdci.

Bezplatnou kopii stáhněte zde: Prevention of Pest Contamination of Containers: Joint Industry Guidelines for the Cleaning of Containers

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button