Logistika a sklady

Nová zpráva o trendech v DHL

Nová zpráva o trendech v DHL. Vzhledem k nejnovějšímu vývoji, který přináší například geopolitické krize, zaměřují společnosti ve stále větší míře svou pozornost na diverzifikaci svých dodavatelských řetězců.

A přesto pro tento proces dodnes neexistuje žádná jednoznačná definice a komplexní model. Společnost DHL se proto spolu s předními akademickými pracovníky postavila k této výzvě čelem a v aktuální zprávě DHL o trendech s titulem Diverzifikace dodavatelského řetězce předkládá novou definici a mnohostranný model. 

Přečtěte si také

Diverzifikace dodavatelského řetězce musí probíhat proaktivně, přičemž společnosti do svých dodavatelských řetězců integrují jednu nebo několik dimenzí minimalizujících rizika. Mezi ně patří multishoringové dodavatelské sítě (složené z různých interních nebo externích poskytovatelů služeb v různých zemích na základě jejich jedinečných výhod), multisourcing (spolupráce s vícero dodavateli, kteří jsou vzájemně v konkurenčním vztahu), paralelně využívané způsoby dopravy a souběžné nebo redundantní logistické provozy. Zpráva kromě toho obsahuje konkrétní příklady zákazníků, na jejichž základě společnosti mohou vyhodnocovat svůj stupeň diverzifikace a vyvíjet vhodné strategie.

„Události uplynulých let jasně ukázaly, jak důležitá je odolnost dodavatelských řetězců a tomu odpovídající přizpůsobení globální dodavatelské sítě firem. Ve společnosti DHL chceme naše zákazníky podporovat v tom, aby si udržitelným způsobem zachovali odolnost, a to tím, že jim nabízíme na míru střižená řešení, sdílíme s nimi osvědčené postupy a podporujeme iniciativy založené na spolupráci,“ zdůrazňuje Katja Buschová, obchodní ředitelka a vedoucí divize DHL Customer Solutions & Innovation.

„Nejnovější Zpráva DHL o trendech zdůrazňuje náš cíl určovat trendy v dodavatelských řetězcích, které pomáhají posílit nejen postavení našich zákazníků, ale také podniků ve všech odvětvích. Poskytujeme firmám nejnovější výsledky výzkumu, naše odborné znalosti, nástroje a logistická řešení. Díky tomu mohou posilovat svou odolnost, podporovat svou agilitu, zlepšovat svou udržitelnost, a zvětšovat tak svou konkurenční výhodu,“ dodává Klaus Dohrmann, viceprezident a vedoucí výzkumu trendů a inovací v divizi DHL Customer Solutions & Innovation. 

Názorný model dimenzí pro diverzifikaci dodavatelského řetězce

V novém modelu, který společnost DHL vyvinula ve spolupráci s emeritním profesorem Richardem Wildingem, OBE, jedním z předních globálních odborníků na logistiku a řízení dodavatelských řetězců, jsou představeny čtyři dimenze pro diverzifikaci dodavatelských řetězců.

Dimenze 1 – Multishoring: Tato dimenze zahrnuje rozdělení výrobních a dodavatelských závodů do různých regionů nebo zemí, aby byla minimalizována výrobní rizika. Patří do ní také zvětšování výrobních kapacit a používání stejných dodavatelů v různých výrobních lokalitách.

Dimenze 2 – Výrobní a dodavatelská síť: Rozšíření sítě o redundantní dodavatele a výrobní kapacity pro zvládání finančních a provozních rizik.

Dimenze 3 – Způsoby dopravy: Současné používání většího počtu dopravních prostředků pokrývajících všechny úseky přepravy včetně první míle, dálkové přepravy a poslední míle s cílem diverzifikovat trasy a minimalizovat riziko výpadku.

Dimenze 4 – Logistický provoz: Rozšíření logistické infrastruktury, aby zahrnovala dodatečné funkce, například logistické uzly, sklady nebo distribuční centra. To může znamenat, že si firmy vytvoří rezervní kapacity v blízkosti a z důvodu diverzifikace přenechají určité logistické činnosti externím dodavatelům. 

Zdroj
DHL

Přečtěte si také

Back to top button