Logistika a sklady

Poptávka po industriálních nemovitostech v 1.Q na rekordní úrovni

  • Covid-19 v prvním čtvrtletí výrazně neovlivnil industriální sektor, naopak přispěl k rychlejšímu růstu e-commerce a zásilkových služeb
  • Oproti průměru prvních kvartálů posledních pěti let klesla celková nabídka nově dokončených hal v letošním prvním čtvrtletí o 57 %
  • Přibližně polovina objemu rozestavěných hal se nacházela v Praze a nejbližším okolí, v Plzeňském a Moravskoslezském kraji
  • V prvním čtvrtletí byly uzavřeny smlouvy o rekordním objemu přesahujícím tři čtvrtě milionu metrů čtverečních moderních industriálních ploch, více než třetinu tvořily nové pronájmy
  • Neobsazenost ve srovnání s předchozím čtvrtletím poklesla o 61 bazických bodů a nachází se na podobné úrovni jako na začátku roku 2019
  • Nejvyšší dosahované nájemné mírně vzrostlo na novou úroveň € 4,80/m2/měsíc

Nabídka nemovitostí vzrostla

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2021 na 9,17 milionů m2. V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo dokončeno celkem 68 000 m2 skladových ploch v 5 průmyslových parcích na území České republiky. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku se jedná o 65% pokles a mezi čtvrtletně o 45% pokles. V době dokončení projektů bylo přibližně 94 % již předpronajato.

Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 28 200 m2, která se nachází v industriálním parku CTPark Bor. Hala byla v době dokončení plně obsazena retailovou společností Primark. Druhá největší dokončená budova o velikosti
25,000 m2, která se nachází v parku Logistics Park Nošovice byla plně pronajata logistické firmě Hyundai Glovis. Třetí největší dokončený projekt představovala hala v Panattoni Park Prague Airport II (8,000 m2), která byla v době dokončení z většiny předpronajata výrobní společnosti Lindab.

Přes půl milionů m2 ve výstavbě

Na konci prvního čtvrtletí roku 2021 bylo ve výstavbě celkem 557 500 m2 skladových a výrobních prostor, což představuje významný nárůst o 83 % v porovnání s minulým čtvrtletím. Z celkového objemu ploch ve výstavbě se 21 % z nich nachází v Praze a nejbližším okolí, 20 % v Plzeňském kraji a 15 % v Moravskoslezském kraji. V prvním čtvrtletí roku 2021 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 289 300 m2. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce znovu poklesl a na konci prvního čtvrtletí 2021 představoval 22 %.

Rekordní růst poptávky

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhla nového historického maxima a její celkový objem činil 765 600 m2. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenala hrubá realizovaná poptávka nárůst o 44 % a oproti stejnému období předchozího roku zaznamenala významný nárůst o 147 %.

Podíl renegociací činil 61 % z hrubé realizované poptávky, což představuje znatelný nárůst oproti předchozímu čtvrtletí, kdy jejich podíl činil 38 %.

Čistá poptávka čítala v prvním čtvrtletí roku 2021 celkem 299 400 m2 a zaznamenala malý čtvrtletní pokles o 10 %. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k významnému nárůstu o 185 %. Hlavním tahounem nové poptávky byly v prvním čtvrtletí 2021 společnosti zabývající se výrobou, které se na celkovém objemu podílely z 37 %, následovány distributory s 32% podílem.

Obchod roku pro Tchibo

Největší celkovou transakcí v prvním čtvrtletí 2021 byla renegociace společně s expanzí, kterou podepsala online distribuční firma Tchibo v industriálním parku Panattoni Park Cheb o celkovém objemu 102,200 m2. Obě části dealu byly v rámci prvního čtvrtletí 2021 zároveň největší novou transakcí i renegociací a společně tvoří historicky druhou největší transakci zaznamenanou na území České republiky. Druhou novou největší nájemní transakcí byl předpronájem o velikosti 28,000 m2 v parku VGP Park Vyškov, kterou uzavřela nezveřejněná retailová firma. Třetím největším realizovaným novým pronájmem se stal opět předpronájem v parku VGP Park Olomouc, kde si nezveřejněná logistická společnost předpronajala halu o celkové velikosti 26 800 m2.

Jen 3,6 % neobsazených

Na konci prvního čtvrtletí 2021 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 3,6 %, což představovalo významný pokles o 61 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí a pokles o 78 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Celkově bylo na trhu ke konci prvního čtvrtletí 2021 329 100 m2 moderních průmyslových prostor, které byly připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a nejbližším okolí v prvním čtvrtletí 2021 dosahovala 2,0 %.

Nájemné dál roste

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 mírně vzrostlo na novou úroveň 4,80 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahovalo 8,50 – 9,00 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybovala mezi 0,50 – 0,65 eur/m2/měsíc.

Back to top button