Logistika a sklady

Skladování a distribuci vakcíny proti COVID-19 v Německu bude zajišťovat DHL Supply Chain

Dolní Sasko pověřilo jako jedna z prvních německých spolkových zemí společnost DHL Supply Chain skladováním a přepravou nových vakcín proti onemocnění COVID-19. DHL bude ve dvou ze svých více než 140 certifikovaných center Life Sciences & Health Care skladovat 2,2 milionu očkovacích dávek a cca 350 palet očkovacího příslušenství pro spolkovou zemi Dolní Sasko a odtud je bude přepravovat do očkovacích center a nemocnic.

Tato zakázka je unikátní tím, že se nová vakcína na bázi mRNA od firem BioNTech a Pfizer musí skladovat při extrémně nízkých teplotách. Uchovávání a přeprava při minus 70 °C představuje výzvu, se kterou si dosud dokázaly poradit pouze logistické společnosti s dostatečnými kapacitami chlazení na tak nízké teploty.

DHL Supply Chain bude skladovat vakcíny a očkovací příslušenství pro Dolní Sasko ve dvou oddělených provozovnách. Zde se budou očkovací dávky připravovat pro dodání do zdravotnických zařízení. Plány počítají se skladováním očkovacích dávek při různých teplotách. Kromě kapacit pro chlazení vakcín na bázi mRNA, které se skladují při −70 °C, budou připraveny také kapacity chladicích zařízení pro uchovávání očkovacích látek při −20 °C, resp. 2 až 8 °C.

V Německu má v rámci federálního uspořádání oprávnění rozhodovat o očkování 16 spolkových zemí. Dolní Sasko je nyní jednou z prvních spolkových zemí, která spolupracuje na logistice očkovacích látek se soukromým poskytovatelem logistických služeb. Dr. Karsten Schwarz, generální ředitel DHL Supply Chain pro region Německo a Alpy, dodává: „DHL Supply Chain se připravuje i na dodávky pro ostatní spolkové země. Jednání o přepravě a skladování očkovacích vakcín proti onemocnění COVID-19 pro ostatní spolkové země jsou krátce před uzavřením.“

Přečtěte si také

Back to top button