Logistika a sklady

V Contera Parku Teplice od srpna vyrábějí ekologické obaly

Nizozemská společnost PaperFoam, světově významný producent ekologických obalů, rozšiřuje svou výrobu do České republiky. Od srpna začne obaly, které jsou zcela kompostovatelné a minimálně zatěžují životní prostředí, firma vyrábět v Contera Parku Teplice. Unikátní výroba přinese na Ústecko několik desítek nových pracovních míst.

PaperFoam, který má kromě domovského Nizozemska výrobní závody třeba v USA nebo Malajsii, uzavřel s českým developerem Contera dlouhodobou smlouvu a v Contera Parku Teplice v severních Čechách získá prostor o rozloze 2536 m2. Na této ploše bude probíhat výroba unikátních „zelených“ obalů používaných v mnoha odvětvích od kosmetiky přes zdravotnictví až po elektroniku, firma zde však nalezne i velkorysé kancelářské zázemí.

„Od založení naší společnosti v roce 1998 jsme pionýry a experimentátory v oblasti bio materiálů s nízkou uhlíkovou stopou. Naše udržitelné obalové řešení založené na škrobu a celulóze vítězí u odborníků na inovace i zákazníků, kteří chtějí spojit své vý-robky s novými inteligentními způsoby balení s výrazně nižší stopou než u tradičních chemických produktů,“ říká Willem Derkman, CEO společnosti PaperFoam.

„Nová výrobní lokalita v Teplicích je nezbytná proto, abychom dokázali uspoko-jit velkou poptávku po udržitelných obalech v Evropě. Tato lokalita nám v rámci Ev-ropy nabízí perfektní logistický přístup a dostatek potenciálu pro další růst. Pomůže nám naplnit naše poslání, totiž ušetřit 100 000 tun CO2 v roce 2025 tím, že nahradí-me tradiční obaly těmi od PaperFoam,“ dodává Derkman.

Jednotka pro PaperFoam je i díky předčasnému přístupu, který klient do svých bu-doucích prostor v Contera Parku Teplice měl, již připravená a patentovaná výroba zde začne od 1. srpna letošního roku. V regionu vznikne díky příchodu nizozemské společnosti několik desítek nových pracovních míst, a to jak přímo do výroby, tak pro práci administrativní.

Po uzavření smlouvy s PaperFoam je Contera Park Teplice, jehož celková užitná plocha činí 46 200 m2, plně obsazen. Největším nájemcem zůstává firma Yusen Lo-gistics, nedávným rozšířením pak prošly třeba prostory pro další logistickou spo-lečnost Advanced Supply Chain. Díky této expanzi mohla firma navýšit svou pra-covní sílu na 345 zaměstnanců, což je nejvíce ze všech nájemců v teplickém parku. Advanced Supply Chain v loňském roce přijala i několik desítek žen na mateřské dovolené, kterým nabídla zkrácené úvazky v rozsahu 20 hodin týdně.

„Jsme velice rádi, že se Conteře v Teplicích i ostatních parcích v Česku a na Slovensku stále daří stavět na individuálním přístupu k jednotlivým klientům, vstřícnosti a schopnosti nastavit každému podmínky na míru jeho podnikání,” uzavírá Lucie Havlíčková, leasing manager společnosti Contera.

Back to top button