Logistika a sklady

Východní Středomoří se stane klíčovou logistickou cestou

Více než dvě třetiny zahraničního obchodu v Evropě z hlediska hodnoty prochází přístavy.

Je pravděpodobné, že toto bude dále růst, stejně jako poroste obchod a kontejnerová přeprava a podle předpokladů předčí celkový hospodářský růst v dohledné budoucnosti. Podle nejnovější zprávy Colliers International tento růst bude mít dopad na současná logistická centra, což povede k tomu, že se východní Středomoří stane novou, klíčovou trasou do srdce Evropy.
 
Karel Stránský, ředitel Corporate Solution pro region EMEA v Colliers International, říká:
„Nové námořní trasy z Asie do Evropy znamenají, že infrastruktura se rozšiřuje spolu se stále rostoucím obchodem. Například nová přístavní zařízení v oblasti Středozemního a Jaderského moře umožní kontejnerovým lodím využití Suezského průplavu při dodávkách přímo do střední a východní Evropy. Zboží tak bude dopraveno na místo určení mnohem rychleji, než kdyby šlo přes Rotterdam nebo Hamburk. Časová úspora je v rozmezí pěti až sedmi dní.“
 
“Je to klíčová oblast, kde se pravděpodobně dočkáme největšího růstu. Přístavy jako Koper a Terst se stanou rozhodující při dodávkách do východní Evropy, jelikož tento region začíná hrát stále větší roli v globálním dodavatelském řetězci.“
 
Nicméně to nejsou zcela špatné zprávy pro tradičnější západoevropské přístavy. Colliers poukazuje na skutečnost, že téměř 60 % veškeré evropské kontejnerové tonáže prochází pouze čtyřmi přístavy: Rotterdam, Antverpy, Bremerhaven a Hamburk. Mnoho z těchto hlavních evropských přístavů, jako např. Rotterdam, mají velké expanzní plány.  Vzhledem k vývoji stále větších nákladních lodí budou mít přístavy se zařízeními na jejich obsluhu vynikající podmínky pro zvýšení podílu na trhu, protože transkontinentální námořní trasy se stále více soustředí kolem těchto vybraných přístavů.
 
Další klíčové závěry z této zprávy jsou:
– Námořní nákladní doprava zůstane v dlouhodobém horizontu dominantní pro evropský zahraniční obchod. Ostatní druhy dopravy jednoduše nemohou konkurovat svým rozsahem a efektivitou.
– Letecká nákladní přeprava je stále klíčovým hráčem v zahraničním obchodu. Nicméně hlavním západním letištím docházejí kapacity a vzhledem k rostoucímu odporu vůči zvyšující se expanzi hlavních obchodních center (např. Heathrow), a zároveň i k vysokým environmentálním nákladům spojených s expanzí není pravděpodobné, že tato oblast zaznamená dramatický růst.
– Naopak vzhledem k současnému nedostatečnému vytížení letišť ve východní Evropě může dojít k určitému rozšíření v tomto regionu, protože zde pozorujeme nárůst poptávky a produkce zboží s vysokou hodnotou, a to díky pokračujícímu rozvoji těchto zemí.
– Jedna pozoruhodná oblast růstu, nebo alespoň oblast, v níž by EU chtěla povzbudit růst, je železniční doprava. Z hlediska životního prostředí je nejšetrnějším druhem dopravy a může se ukázat jako nákladově velmi efektivní na dlouhé vzdálenosti.
– Nevýhodou tohoto dramatického růstu železniční nákladní dopravy jsou různé rozchody kolejí v klíčových oblastech železniční sítě, jako je např. Rusko. Nedostatečná kapacita a rychlost většiny evropské sítě je také limitujícím faktorem.
– Colliers věří, že železniční doprava získá podíl na trhu, ale pouze postupně a pouze pokud dojde k rozvoji infrastruktury.
 
O Colliers International
Colliers International je jedním z předních celosvětových poskytovatelů realitních služeb. Působí v 522 kancelářích v 62 zemích světa a zaměstnává téměř 12 300 profesionálů. Jako dceřiná společnost FirstService Corporation (NASDAQ: FSRV; TSX: FSV and FSV.PR.U) nabízí zázemí silného finančního partnera a lokálního managementu, které klientům zaručí zodpovědné a iniciativní řešení jejich realitních potřeb. Colliers poskytuje řadu služeb jak uživatelům prostor, tak i vlastníkům a investorům, které zahrnují globální korporátní služby, prodeje a pronájmy nemovitostí, správu nemovitostí a asset management, projektový management, poradenství při prodeji/koupi hotelů, oceňování nemovitostí, hypoteční poradenství a průzkum trhu. Společnost The Lipsey Company a magazín National Real Estate Investor zařadily Colliers International na druhé místo mezi poskytovateli komerčních realitních služeb.
 

Přečtěte si také

Back to top button