Logistika a sklady

Zadavatelé přeprav pozor na chyby! 

Zadavatelé přeprav pozor na chyby! Dopravci sice platí pojištění odpovědnosti silničního dopravce, nicméně dle Úmluvy CMR jsou limitováni výší částky, za kterou ručí, přičemž tato suma se odvíjí ne od hodnoty, ale od hmotnosti zásilky. Dopravci ručí maximálně částkou 260 Kč za každý kilogram nákladu. To je pro některé náklady dostačující, nicméně pro přepravované zboží vyšší hodnoty je doporučováno firmám zařídit připojištění zásilek nebo se zajímat o to, zda jejich dopravce má zbožové připojištění. 

„Dopravci běžně mají pojištění do výše pěti až deseti milionů korun, když ale dojde k nějaké škodě, vždy se zkoumá, jakou měl náklad hmotnost. Pojišťovna standardně plní skutečně do maximální výše 260 Kč za kilogram. I kdyby zásilka měla hmotnost jednu tunu, tedy tisíc kilogramů, a zásilka hodnotu například pět milionů, tak pojišťovna vyplatí jen 260 tisíc korun. Dopravce v tomto případě nenese vyšší odpovědnost, i když má pojistku třeba do pěti milionů,“ popisuje Jan Šafránek, vedoucí dispečinku jičínské pobočky společnosti FEE Transport. 

Proto je potřeba při přepravách hodnotnějších produktů myslet na připojištění: uvědomit si, že nestačí od dopravce slyšet, že má pojištění např. do výše pěti milionů. Je důležité vědět, že standardní pojištění odpovědnosti silničního dopravce je v řadě případů nedostatečné. Existují dvě možnosti řešení. 

Pojištění podle článku 24 Úmluvy CMR nebo zbožové pojištění

Dopravce může zákazníkovi nabídnout navíc pojištění podle článku 24 Úmluvy CMR, je ale potřeba splnit mnoho podmínek. Informace o hodnotě nákladu musí být předem zapsána v nákladním listu CMR, už před nakládkou v něm musí být uvedena i hodnota zásilky. Současně je nutné specifikovat v tomto listu odměnu dopravce za připojištění zásilky. „Mít tuto dokumentaci v pořádku je v některých případech velmi složité. Představte si, že nakládáte v zahraničí, komunikuje tam řidič se skladníkem a je nutné, aby vše bylo před jízdou velmi přesně zapsáno ve správných kolonkách. Není to neřešitelné, ale je to často náročné,“ uvádí Jan Šafránek. 

Dodává, že druhou možností je, že si zákazník připojišťuje náklad sám, případně spedice může připojistit zákazníka většinou formou zbožového připojištění. „V tomto případě se nepřipojišťuje doprava, ale zboží. My jako FEE Transport v těchto případech fungujeme jako prostředník, tedy pojistitel, pojistníkem je přímo majitel nákladu. V těchto případech je zásilka pojištěna do výše své skutečné hodnoty. Tato pojistka je pro dopravce extrémně drahá, ale doporučujeme objednatelům přeprav, aby se zajímali o to, co v případě problému jejich přepravce skutečně kryje,“ říká Jan Šafránek. 

Zdůrazňuje, že pro dopravce je sice tato pojistka velmi drahá, stojí v řádech statisíců, ale kryje veškeré škody, tedy nejen poškození při nehodách, ale i poškození zboží způsobené chybou řidiče při zajištění nákladu, odcizení zboží, živelné katastrofy atd. 

A jedna zajímavost z praxe: jak Jan Šafránek uvádí, jako prevence v rámci odcizení zboží jsou na palety či přepravní krabice někdy implementovány GPS lokátory. 

Základ: výběr prověřeného kvalitního dopravce

Základem však zůstává výběr kvalitního dopravce. „Jako spedice využíváme mnoho různých dopravců tak, aby přeprava byla pro klienta co nejefektivnější a nejlevnější. Drahé zásilky se v drtivé většině případů snažíme vozit jako celovozové, tedy nikdy k nim nic nedokládat. Řešíme také odstavení vozidel přes noc. Pokud jde o extrémně drahou zásilku, máme po cestě předdomluvená parkovací stání na zabezpečených oplocených parkovištích. Několikrát jsme využili i doprovodné vozidlo, kdy za kamionem jel osobní vůz,“ konstatuje Jan Šafránek. 

Závěrem uvádí, že hodnotnější zásilky jsou ze strany společnosti FEE Transport zadávány jen dobře prověřeným dopravcům. 

Přečtěte si také

Back to top button