Logistika a sklady

Zájem o pojištění dopravních a logistických firem ve FajnPojisteni.cz roste 

Zájem o pojištění dopravních a logistických firem ve FajnPojisteni.cz roste. Přinášíme vám rozhovor s Martinem Vomáčkou, CEO a majitelem společnosti FajnPojisteni.cz, který vás uvede do komplexní problematiky pojištění v dopravě a logistice. 

V posledních letech se zvyšuje zájem o kombinovanou přepravu a komplexní logistické služby. Firmy poskytují řadu služeb sahajících od balení produktů, přes skladování a celní služby, až po samotnou distribuci. Je důležité, aby tyto firmy disponovaly komplexním pojistným krytím, které by pokrývalo vše od pojištění vozidel po specifické typy pojištění, jako je například pojištění záruky za celní dluh,” uvádí Martin Vomáčka.

Martin Vomáčka

Proč se zaměřujete na dopravu a logistiku?                               

Zaměřujeme se na dopravu a logistiku, protože oblasti nákladní i osobní dopravy jsou neodmyslitelně spojeny s pojištěním. Během přepravních operací dochází bohužel velmi často k různým škodám. Naším cílem je vybudovat solidní most mezi pojišťovnami a dopravci, aby se podnikatelé mohli plně věnovat svému podnikání s jistotou, že rizika jsou řízena co nejefektivněji.

V čem spočívá přínos pro klienty?          

Naše zaměření na dopravu a logistiku pramení z hlubokého porozumění rizikům, kterým čelí podnikatelé v tomto sektoru. Díky naší rozsáhlé praxi a znalostem specifik této oblasti jsme schopni identifikovat klíčová rizika a na míru připravit pojistné řešení, které efektivně chrání majetek a zájmy našich klientů. Navíc, díky pevným vztahům s pojišťovnami, můžeme zajistit nejen komplexní, ale i cenově výhodné pojištění. Klienti oceňují, že mají jednoho pevného kontaktního partnera, který se stará o veškeré pojistné záležitosti – od nastavení pojistky až po její případné uplatnění v případě pojistné události. 

Jaké pojištění se v dopravě sjednává?   

Druhy pojištění, které se běžně sjednávají v oblasti dopravy, se liší podle konkrétního segmentu a potřeb podnikatelů. Pro silniční dopravce je základním pojištěním pojištění vozidel, které se obvykle sjednává pro celé flotily vozidel. Dále je běžné pojištění odpovědnosti dopravce, které kryje škody způsobené na nákladu během přepravy. Pro firmy, jež se věnují i zasílatelským nebo jiným logistickým službám, je klíčové sjednat pojištění odpovědnosti zasílatele, pojištění skladů a skladovacích prostor, a také majetkové pojištění zásilek. Některé podniky mohou vyžadovat i pojištění finanční způsobilosti, které je důležité zejména pro udržení licence pro provozování dopravní činnosti.

Jsou podle Vás rizika, která se často podceňují?

V oblasti dopravy existují rizika, která jsou často opomíjena. Jeden z důležitých příkladů je odpovědnost dopravce, která se týká pouze přímých chyb na jeho straně. Během přepravy však mohou zásilky utrpět škody způsobené živelnými událostmi nebo neočekávanými incidenty, jako je propadnutí komunikace. Pro tyto situace není dopravce zodpovědný, ale mohou být pokryty majetkovým pojištěním zásilek. Je znepokojivé, že mnoho zásilek není adekvátně pojištěno, což může vést k významným finančním ztrátám pro majitele zásilek. Dalším často přehlíženým aspektem je nastavení hodnoty zásilky při silniční přepravě. Podle Úmluvy CMR je odpovědnost silničního dopravce limitována, pokud není dohodnuto jinak, na přibližně 260 Kč za kilogram. V případech, kdy se přepravují elektronika, stroje nebo vozidla, tato částka zjevně nestačí a může vést k podstatným finančním ztrátám v případě škody. 

Zmínil jste pojištění zásilek, kdo takové pojištění sjednává?

Pojištění zásilek, které zajišťuje pokrytí možných škod během přepravy, může sjednat několik různých subjektů. Ať už je to zasílatel, dopravce nebo majitel zásilky, klíčové je zajistit adekvátní pokrytí hodnoty zboží. Například při přepravě 50 televizorů o celkové hmotnosti 1 000 kg a hodnotě 1 milion Kč může být maximální náhrada za škody při silniční přepravě limitována na 260 000 Kč, při námořní na 78 000 Kč a při letecké na 590 000 Kč. Zde je zřejmé, že standardní pojištění odpovědnosti přepravce není dostatečné a je vhodné pojištění zásilky dozajistit. Náš systém umožňuje rychlé a efektivní sjednání pojištění, kde se při častější přepravě může uplatnit i rámcová smlouva. Díky tomu lze pojištění sjednat do několika hodin, což značně zvyšuje flexibilitu a bezpečnost přepravy. 

Setkáváte se s chybami ve sjednaných smlouvách?                 

Ano, a často mohou tyto chyby zásadně ohrozit plnění smluv i celkový chod podnikání. Například v pojištění nákladu může dojít k opomenutí rozšíření pokrytí na kabotážní přepravu, škody při nakládce, nebo na finanční náklady spojené s likvidací poškozeného zboží. Co se týče dalších typů pojištění, někdy se stane, že klient omylem sjedná pojištění pro tahač jako pro nákladní auto, což je typická chyba při používání srovnávacích portálů. Důsledkem může být neproplacení škody v plné výši. 

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button