Motorismus

Nástroje pro snížení spotřeby paliva: Školení řidičů

Nedílnou součástí sady řešení Optifuel od společnosti Renault Trucks je produkt Optifuel Training, školení hospodárné jízdy vyvinuté výrobcem a vedené jeho podnikovými experty.

Vlastnit kamion s nízkou spotřebou paliva je dobré, ale umět ho řídit tak, aby spotřeboval paliva ještě méně, je lepší. V oboru dálkové přepravy zboží jsou náklady na palivo druhou nejvyšší položkou v seznamu provozních výdajů firmy. V oboru stavebnictví mohou náklady na palivo dosáhnout i na první příčku.
 
Soustředíme-li se na spotřebu paliva, musíme se zabývat nejen kamiony, ale také jejich řidiči. Z tohoto důvodu společnost Renault Trucks již po 30 let interně vyvíjí školící program hospodárné jízdy. Od svého představení v 80. letech se program průběžně přizpůsoboval novým požadavkům zákazníků a udržoval krok s technologickými inovacemi (například s rozšířením automatických převodovek). Společnost Renault Trucks coby výrobce a školitel disponuje integrálními vědomostmi o celé škále svých produktů. „Domácí“ instruktoři jsou tak nejlépe obeznámeni se způsoby toho, jak z vozidel značky Renault Trucks vytěžit maximum užitku. Ke konci roku 2011 bylo v rámci programu Optifuel Training vyškoleno již více než 21 000 řidičů.
 
První etapa pro instruktora: je třeba ověřit, zda jsou všechny nástroje, které má řidič k dispozici, správně používány. „Někdy nejsou všechny funkce vozidla, jako je regulátor rychlosti nebo i zpomalovač, vůbec využívány,“ zdůrazňuje Jérôme Oliver, pracovník odpovědný za školení hospodárné jízdy ve společnosti Renault Trucks. „To se pak výrazně projevuje na spotřebě paliva.“
 
Poté řidič a instruktor vyrazí společně na běžnou služební jízdu trvající zhruba dvě hodiny, na jejímž konci provedou analýzu spotřeby paliva pomocí programového vybavení Optifuel Infomax. Tato objektivní data pak společně se zaznamenanými nekontrolovatelnými podmínkami představují základ pro objektivní pohovor instruktorů s řidiči, v rámci kterého by mělo být poukázáno na místa, ve kterých se řidiči mohou zlepšit. „Není naším cílem učit řidiče řídit, chceme jim ukázat, co je třeba dělat, aby snížili svoji spotřebu paliva,“ zdůrazňuje Jérôme Oliver.
 
Školení pokračuje prezentací teoretických údajů: při zastavení delším než 3 minuty je třeba vypnout motor, je třeba předvídat překážky v jízdě, aby se předcházelo zbytečnému zpomalování a opětovným rozjezdům, chod motoru je třeba udržovat v zeleném pásmu. Zelené pásmo je u motorů DXi 11 a DXi 13 zónou běhu motoru pohybujícího se v rozmezí od 1000 do 1500 otáček za minutu. Jedná se samozřejmě o zónu, ve které je dosahováno nejnižší spotřeby paliva, avšak nejen to. Za účelem zlepšení mobility je studována „kartografie“ motoru, přičemž se řidiči dozví, že zelené pásmo je zároveň zónou, ve které je jim k dispozici největší točivý moment a většina výkonu.
 
Na konci školení se řidič a instruktor znovu vydají na společnou jízdu, na níž uvádí do praxe nově poznané principy a po jejímž zakončení provedou novou analýzu pomocí programového vybavení Optifuel Infomax. Úspora paliva se na stejné trase pohybuje obvykle kolem 10%. Jérôme Oliver však dodává : „Není třeba stanovovat přesnou cílovou hodnotu spotřeby, ale spíše vytyčit uspokojivou hodnotu spotřeby v závislosti na způsobu použití a na úkolech prováděných vozidlem.“ Mnozí řidiči jsou navíc před školením přesvědčeni, že hospodárná jízda je pasivním způsobem řízení, který znamená ztrátu času. Ve skutečnosti je tomu však naopak. Všechny zkušenosti ukazují, že jízdní dobu neprodlužuje, ale ve většině případů vede k jejímu zkrácení. Při lepším předvídání zastavení a rozjezdů řidič zastavuje méně často a získává časovou výhodu. Na tomto způsobu řízení není nic pasivního, neboť řidič musí být pozorný a předvídat možné překážky v cestě.
 
Všichni řidiči, kteří přijali hospodárný způsob jízdy, si navíc uvědomují, že je vede k větší jemnosti a menší nervozitě. Tím se zvyšuje pohodlí řidičů a posiluje se bezpečnost jich samotných i dalších účastníků silničního provozu. Z pohledu přepravce jsou dobře zaškolení řidiči vedle úspory paliva přínosem také z hlediska výrazně nižších nákladů na údržbu vozidel. Při dobrém obeznámení se s vozidlem a při jeho správném používání nedochází k nadměrnému zatěžování jeho součástí. A jelikož to znamená, že řidiči používají brzdy, spojku a pneumatiky šetrněji, je možné vozidla méně často odesílat do servisu. Společnost Renault Trucks je odhodlána představit v budoucnu tyto výhody prostřednictvím programu Optifuel Training  mnoha dalším zájemcům.
 
Jedinečná nabídka: Program Optifuel
Společnost Renault Trucks nabízí ucelený vzdělávací program spojující v sobě školení hospodárné jízdy a práci s programovým vybavením pro měření a analýzu spotřeby Optifuel Infomax. Toto jedinečné dvojí školení je nabízeno pod názvem Program Optifuel. Je určeno především pro manažery vozových parků a pro instruktory. Snížení spotřeby paliva není ničím, čeho by bylo možné docílit improvizací nebo příkazem. Společnost Renault Trucks, dlouholetý průkopník a čelní hráč v tomto oboru, nabízí globální přístup k těmto otázkám prostřednictvím svého produktu Řešení Optifuel.
 
Za účelem dosažení konkrétních a trvalých výsledků společnost Renault Trucks doporučuje dbát na správnou konfiguraci kamionu, zejména na výběr správného pohonu, nezapomínat na školení zaměstnanců, měřit a analyzovat jejich spotřebu a konečně optimalizovat vozový park pomocí správné údržby a jeho průběžné modernizace. Produkt Řešení Optifuel je pilířem strategie společnosti Renault Trucks All For Fuel Eco, která si klade za cíl zmobilizovat sílu všech zaměstnanců a spolupracovníků výrobce od projektantů až po prodejce a mechaniky s cílem nabízet zákazníkům vždy pouze konkrétní a účinná řešení pro další úspory ve spotřebě paliva.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button