Motorismus

Skupina MOL převzala 120 stanic OMV ve Slovinsku

Skupina MOL uzavřela dohodu se společností OMV o získání 92,25% podílu ve společnosti OMV Slovenija d.o.o., ve které dceřiná společnost Skupiny, INA d.d., aktuálně vlastní menšinový podíl 7,75 %. Domluvená kupní cena představuje 301 milionů EUR. Skupina MOL tak bude vlastnit 100% podíl v OMV Slovinsko.

Transakce zahrnuje 120 servisních stanic rozmístěných po celém Slovinsku. Skupina MOL a INA zároveň převezmou 100 % velkoobchodních aktivit získané společnosti. Fúze stále podléhá schválení. OMV Slovenija d.o.o. provozuje druhou největší maloobchodní síť v zemi pod třemi značkami: OMV (108), EuroTruck (4) a Avanti/DISKONT (8). Skupina MOL je v současnosti s  48 servisními stanicemi značky MOL a 8 stanicemi značky INA třetí největší společností na slovinském maloobchodním trhu.

Dohoda o nabytí aktiv společnosti OMV je v souladu s aktualizovanou Strategií Shape Tomorrow 2030+ Skupiny MOL, která klade mimořádný důraz na rozvoj služeb zákazníkům.

Převzetí OMV Slovinsko je třetí akvizicí, kterou společnost oznámila od února 2021, kdy Skupina MOL aktualizovala svou dlouhodobou strategii. V rámci jejího plnění společnost nedávno oznámila akvizici 100% podílu ve společnosti Normbenz Slovakia, s.r.o. prostřednictvím své dceřiné společnosti Slovnaft. Tato dohoda také zahrnuje převzetí 16 servisních stanic na Slovensku provozovaných pod značkou Lukoil. MOL dále uzavřel dohodu s Marché International AG na nákup společnosti, která provozuje 9 restaurací v Maďarsku pod značkou Marché.

Na slovinský trh vstoupil MOL v roce 1996 s cílem založit zde maloobchodní síť a velkoobchodní provoz. Do roku 2011 společnost provozovala 31 servisních stanic včetně sítě TUŠ. V roce 2016 začlenil MOL do svého portfolia 11 stanic Agip. Společně s greenfieldovými investicemi a integrací 5 stanic společnosti INA provozuje aktuálně MOL Slovinsko 53 servisních stanic. Od roku 2016 prošlo všech 48 servisních stanic MOL rekonstrukcí a byl na nich zaveden stravovací koncept Fresh Corner s nabídkou čerstvě připravených jídel a kvalitní kávy.

V současnosti vlastní Skupina MOL 1941 servisních stanic v 9 zemích pod několika značkami. V Maďarsku jich je 466, v Chorvatsku 434, v České republice 304, na Slovensku 254, v Rumunsku 243, v Bosně a Hercegovině 106, v Srbsku 70, ve Slovinsku 53 a v Černé Hoře 11. Skupina MOL má vedoucí pozici na trzích v Maďarsku, Chorvatsku, Slovensku a v Bosně a Hercegovině. Je druhým největším hráčem v České republice a třetím ve Slovinsku, Rumunsku a Černé Hoře

Přečtěte si také

Back to top button