Zprávy

Optifuel Lab 3 snížení spotřeby paliva O 13%

Renault Trucks pokračuje ve svém výzkumu v oblasti zvyšování energetické účinnosti dieselových nákladních vozidel.

S laboratorním modelem Optifuel Lab 3, který byl vyvinut v rámci projektu FALCON, si francouzský výrobce klade za cíl snížit spotřebu paliva o 13% pro celou jízdní soupravu tahač – návěs. Optifuel Lab 3 spojuje technologie týkající se aerodynamiky, valivého odporu, asistence řízení, řízené spotřeby energie vozidla a pohonné soustavy.

Cílem laboratorního prototypu Optifuel Lab 3 je dosažení nižší spotřeby paliva o 13% v porovnání s jízdní soupravou tvořenou standardním modelem Renault Trucks T a návěsem. Konsorcium partnerů Renault Trucks, Faurecia, Michelin, Total, FRUEHAUF, Wezzoo, Benomad, Styl’Monde, Polyrim, Enogia, IFP Énergies nouvelles, École centrale de Lyon (LMFA) a IFSTTAR (LTE ; LESCOT) spojilo své síly a inovativní technologie při realizaci projektu FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption), který vybrala francouzská investiční banka BPI France, na základě výzvy k předložení projektů 23. Meziresortního fondu FUI, pro financování z veřejných zdrojů.

Technologický vývoj Optifuel Lab 3 se zaměří na optimalizaci aerodynamiky tahače a návěsu, pneumatik s nízkým valivým odporem, prediktivní řízení spotřeby energie vozidla a na vylepšení hnací soustavy.

Optimalizace aerodynamiky celé jízdní soupravy tahač – návěs
Významným zlepšením aerodynamiky soupravy je snaha dosáhnout výrazné úspory paliva díky zapojení návěsu s proměnlivou geometrií. Návěs vyvinutý společností FRUEHAUF ve spolupráci se společností Styl’Monde, která dodala jeho ochranné kryty a nese označení „adaptivní“, by měl být schopen, díky integrovanému řídicímu systému a senzorům, přijmout automaticky optimální tvar využitím volného nákladního prostoru.

Aerodynamika tahače bude vylepšena nahrazením bočních zrcátek kamerami a nově navrženým sloupkem kabiny ve tvaru A na základě doktorandské práce vyhotovené v laboratoři Fluid and Acoustic Mechanics Laboratory z École Centrale v Lyonu. Obtékání vzduchu bude optimalizováno prodloužením přední části, spodní části dveří a úpravou podběhů kol. Mezinápravové kryty budou také prodlouženy a vyrobeny z flexi materiálu dodaného společností Polyrim, stejně jako boční ochranné kryty pro zajištění propojení mezi tahačem a návěsem.

Pneumatiky s nízkým valivým odporem
Při jízdě na dlouhé vzdálenosti tvoří valivý odpor pneumatik přibližně 25% spotřeby paliva. Společnost Michelin vyvinula pro tento laboratorní prototyp pneumatiky s nízkým valivým odporem a to integrací inovativních technologií z výzkumných projektů. Renault Trucks a Michelin budou také využívat údaje získané ze snímačů, které jsou montovány přímo v pneumatikách.

Prediktivní funkce asistence hospodárné jízdy a řízené spotřeby energie vozidla
Navigační a dopravní informace (Benomad), meteorologické údaje (Wezzoo) a informace o pneumatikách (Michelin) z Optifuel Lab 3 budou využívány pro optimalizovanou prediktivní rychlost a vylepšení termiky chladicího systému. Tento nejnovější systém bude vybaven novými akčními členy, které převádí informační část procesu na technickou, pro maximální úsporu energie.

V rámci vývoje bude testováno nové rozhraní „Člověk – stroj“, vyvinuté v partnerství s IFSTTAR, které řidiči poskytne úsporný, efektivní a uživatelsky přívětivý asistenční systém.

Kromě toho bude řízení alternátoru ještě inteligentnější, aby se optimalizovala rovnováha mezi výrobou elektrické energie a spotřebou paliva motoru.

Optifuel Lab 3 se zaměří také na funkčnost systému s duálními bateriemi, jež by měla přispět k významnému snížení hmotnosti, nabídnout zlepšený výkon studeného startu pro startovací baterii a zvýšit kapacitu a životnost provozní baterie.

Pohonná soustava – maziva s nízkou viskozitou a Rankinův systém rekuperace tepla
Celá pohonná soustava bude těžit z nové generace maziv s nízkou viskozitou pro snížení tření vyvinutých společností Total.
V rámci projektu budou prováděny testy výkonnosti na zkušebních stolicích a budou provedeny integrační studie pro dva typy architektury systému rekuperace tepla, který funguje na základě Rankinova termodynamického cyklu. Tento výzkum provádí společně Renault Trucks, Faurecia, IFPEN a Enogia.
Renault Trucks a jeho partneři si stanovili za cíl dosáhnout nižší spotřeby paliva o 13% na trase typické pro dálkovou přepravu. Optifuel Lab 3 zahájí první testy na silnici v roce 2019 a hodnocení úspor spotřeby paliva proběhne v roce 2020.

 

Přečtěte si také

Back to top button