Různé

Anketa OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ i letos

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ letos již počtvrté představí největší a nejúspěšnější ryze české firmy. Držitele ocenění v každém z krajů naší země vyhlásí v listopadu. Ty odborná porota vybere z 1516 společností nominovaných odborným garantem projektu, jímž je mezinárodní společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Jde o nejvyšší počet firem, který v historii soutěže postoupil mezi semifinalisty. Zbývá už jen necelý měsíc, kdy se mohou firmy do soutěže přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 23. září.

V předešlém ročníku vyhovělo kritériím OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ 1307 firem, z nichž vzešlo 89 finalistů. Více jak 62 % těchto společností působilo na tuzemském trhu déle než 20 let. Celkem 54 % jich pak bylo založeno v první polovině 90. let. Ve 43 % případů se jednalo o rodinné firmy. Zvyšující se počet semifinalistů značí, že se ryze českým firmám daří v současné době růst. A to je dobrá zpráva zejména pro kraje, ve kterých působí. Dá se totiž říci, že jsou to tyto firmy, které drží a zlepšují ekonomickou kondici krajů, a to i vzhledem k faktu, že se jedná o významné zaměstnavatele.

„Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvůli pandemii Covid-19 do zcela nového kontextu. Firmy možná nemají takovou chuť „bojovat“ o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové příležitosti a sledují nastalé změny. Stačilo totiž jen pár týdnů, aby bylo mnohaleté úsilí vážně narušeno. Velmi silně vnímám, že právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem pomoci, podpořit se a také sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav diskutovat. Také proto jsme se, i přes omezení, která nám vládní opatření přinesla, nezastavili a dál jsme intenzivně pracovali na rozvoji a fungování všech našich projektů. Jen jsme se více než kdy dříve přesunuli do online prostředí. Díky online talk show a webinářům jsme tak myšlenku „BUDUJEME HRDÉ ČESKO šířili i v době, kdy celá naše zem čelila novým výzvám,“ říká zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová. 

„Připojením se k projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, se firmy přidají k platformě tuzemských firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členy Podnikatelské platformy Helas, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti – zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Spolu tak máme vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti, inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou samy,“ dodává.

Z našich analýz, zpracovaných pomocí dat z analytického nástroje CRIBIS, vyplývá několik skutečností. Společnosti v OCL kladou důraz na férové podnikání, což se mimo jiné odráží ve skutečnosti, že téměř všechny společnosti (98 %), které splnily podmínky soutěže, dostaly zelený semafor, který vyjadřuje absenci negativních informací o společnosti v dostupných zdrojích. Další zprávou je, že firmy zapojené do tohoto projektu, nejsou tak koncentrované v Praze jako celý segment obchodních společností, protože v Praze má sídlo jen 23 % společností zařazených do OCL, zatímco u obchodních společností registrovaných v ČR je to přes 40 %. Z hlediska odvětví, ve kterých společnosti v OCL působí, jde ze dvou pětin o zpracovatelský průmysl, obchod je s 27 % na druhém místě. Trojici nejčastěji zastoupených odvětví doplňuje stavebnictví (11 %). V rámci zpracovatelského průmyslu má zastoupení jak těžký, tak i lehký průmysl. Prvenství patří výrobě strojů a zařízení (15 % společností v tomto odvětví) a po 14 % je to výroba potravin a výroba kovových konstrukcí. Téměř jednu desetinu společností v odvětví zpracovatelský průmysl tvoří výroba plastů a 6 % společností se zabývá výrobou motorových vozidel a jejich součástí,“ říká místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger s tím, že společnosti v soutěži OCL jsou transparentní a řádně předávají svoje účetní výkazy v souladu se zákonem, což bohužel není v rámci podnikání v ČR běžným chováním.

Generálním partnerem 4. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost Vodafone. „Uvědomujeme si, že firmy v Česku se po koronavirové době vrátí do více či méně změněných podmínek. Mají jedinečnou možnost zaměřit se na využívání digitálních technologií a tím výrazně zvýšit svou šanci na úspěch. Náš obdiv proto mají firmy, které se rychle přizpůsobují a těmto výzvám čelí. Už po čtvrté jsme hrdým generálním partnerem soutěže a jsme připraveni firmy podpořit v jejich podnikání a digitalizaci,“ říká Viktoria Korabelniková, obchodní ředitelka Vodafone pro internet věcí v Česku.

Společnosti, které jsou 100% v rukách českých majitelů, dosahují ročního obratu minimálně 200 milionů korun alespoň v jednom hodnoceném roce, zaměstnávají více jak 50 lidí a získali nominaci odborného garanta, se mohou do soutěže registrovat online do 23. září 2020. Vítězové budou představeni na slavnostním večeru 26. listopadu 2020 v rámci akce DEN ČESKÝCH LÍDRŮ. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz.

Kritéria hodnocení:

Společnost je do projektu nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2018 a 2019 iRating ve stupních 1 – 11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního známého čtvrtletí. Společnosti dále splňují pravidlo 100 % českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun a výše bez omezení alespoň v jednom hodnoceném roce, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Vítěz předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve za následující 3 roky.

Přečtěte si také

Back to top button