Různé

Návrat do kanceláří, do škol a turistů

Návrat do kanceláří, do škol a turistů. Podle analýzy společnosti Savills má návrat zaměstnanců do práce, studentů do škol a turistů do velkoměst zásadní vliv na využití místního metra.

V Praze se počet cestujících v roce 2023 vrátil na 90 % úrovně z doby před pandemií, v Singapuru na 96 %, v Madridu na 98 % a v Šanghaji dokonce na 100 % úrovně před pandemií. Oproti tomu ale stojí města, kde jsou čísla stále viditelně nižší než před pandemií, jako je například Londýn, kde se počet cestujících v metru vrátil na úroveň 84 %, v New Yorku na 70 %, v San Francisku na 71 % a v Los Angeles na 67 %. 

Cestovní zvyklosti se po pandemii v některých případech změnily a s nimi i způsob, jakým obyvatelé, zaměstnanci a návštěvníci využívají nemovitosti.

„Co se týká návratu lidí do kanceláří, Praha je na špičce v Evropě. Aktuálně je na 57 % fyzické obsazenosti, ale stále není na úrovni před pandemií, kdy činila 70 %. Samozřejmě firmy všeobecně preferují kanceláře, které jsou blízko metra,” říká Pavel Novák, Head of Office Agency v Savills a dodává: „Zároveň je zajímavé sledovat přímou úměru mezi návratem lidí do metra a do práce, kde je vidět, že New York, Los Angeles nebo San Francisco nejsou z daleka na podobné úrovni jako Evropa.“

Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje, doplňuje: „Během protipandemických opatření v Praze klesl počet lidí cestujících metrem o neuvěřitelných 85 %. Situace se značně proměnila v roce 2022, kdy se počet cestujících vrátil na 90 % úrovně z doby před pandemií. Další mírný nárůst byl zaznamenán i v roce 2023. Přesto analýza nejnovějších dat od mobilních operátorů za rok 2022 ukázala, že celkový počet lidí dojíždějících do Prahy z okolních předměstí dosud nedosáhl čísel před pandemií, přestože byl vidět jasný trend mírného zvyšování.“

Města jsou zvyklá se přizpůsobovat a jejich trhy s nemovitostmi se budou i nadále vyvíjet a klást stále větší důraz na efektivní a udržitelné prostředí, jehož součástí doprava jednoznačně je.

Zdroj
Savills

Přečtěte si také

Back to top button