Různé

Nevhodné osvětlení způsobuje ztrátu výkonnosti 

Nevhodné osvětlení způsobuje ztrátu výkonnosti. Zaměstnanci, kteří pracují v neodpovídajícím osvětlení, mají nižší výkonnost, horší spánek a jsou v práci méně spokojení. Ideální osvětlení napodobuje sluneční cyklus a odpovídá tak biologickým potřebám lidského těla.

Zjistila to studie společnosti ZUMTOBEL prováděná ve spolupráci s výrobcem užitkových vozů Volvo Trucks a vědeckými pracovišti belgických univerzit.

Přečtěte si také

Studie probíhala ve výrobním závodě firmy Volvo Trucks v belgickém Gentu. Společnost ZUMTOBEL na místě otestovala dva různé způsoby osvětlení. V první části montážní linky bylo použito řešení lištového systému LED TECTON C. Ve druhé části bylo použito osvětlení HCL (Human Centric Lighting) zohledňující potřeby lidského těla. To se skládá z technologie tunableWhite a systému řízení osvětlení LITECOM. Systém LITECOM během dne měnil barvu i jas světla, a simuloval tak změny denního světla od východu do západu slunce změnami teploty chromatičnosti od 2700 do 6500 Kelvinů.

„Tělesné orgány a systémy jsou řízeny takzvanými cirkadiánními rytmy, které reagují na okolní prostředí, přičemž největší vliv na ně má světlo,“ říká Jan Vacek, generální ředitel české pobočky nadnárodní společnosti Zumtobel Group. „Z tohoto známého faktu a řady dalších vědeckých poznatků vycházíme při vývoji našich osvětlovacích systémů. Je dobře prokázáno, že sebemenší rozladění těchto rytmů má negativní vliv na fungování lidského těla a na naše zdraví.“

V rámci studie prošli všichni zaměstnanci testováním hned na jejím začátku a po čtyřtýdenním období, které lidské tělo potřebuje adaptaci na novou situaci. Výsledky byly jednoznačné. Osoby pracující v prostorách osvětlených systémem HCL spaly mnohem kvalitněji – rychleji usínaly a méně se v noci budily. 

Osvětlení HCL vedlo také k lepšímu soustředění a rychlejším reakcím příslušných zaměstnanců v porovnání s kontrolní skupinou, která pracovala v normálně osvětlených prostorách. To se samozřejmě projevilo ve vyšší výkonnosti a přesnosti práce. Bez významných rozdílů skončilo subjektivní hodnocení vizuálního komfortu. Volvo Trucks se na základě výsledků studie a posouzení dalších parametrů od nákladů až po energetickou náročnost rozhodla pro zavedení systému osvětlení HCL od společnosti Zumtobel v celém výrobním závodě.

„Vhodné osvětlení může být skvělým nástrojem pro vytvoření podmínek umožňujících zdravé fungování těla i mysli,“ potvrzuje Jan Vacek. „Výsledky naší studie realizované se společností Volvo Trucks ukazují, že s využitím těchto poznatků lze optimalizovat pracovní podmínky ve vícesměnných provozech tak, aby z toho měly prospěch obě strany – jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci.“

Naopak nesprávné osvětlení může narušovat tělesné rytmy a spánek, pracovníci v průmyslových provozech se hůře soustředí, pracují s vyšší chybovostí a jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku zdravotních problémů. Všechny tyto neduhy lze odstranit vhodnou technologií osvětlení, která zohledňuje vliv světla na cirkadiánní rytmy lidského těla.

Speciální osvětlení označované zkratkou HCL (Human Centric Lighting) je přizpůsobeno potřebám lidského těla. Společnost Zumtobel při vývoji HCL zohledňovala nejen ryze vizuální efekty světla, ale také jeho vliv na lidské emoce a biologické procesy v lidském těle. To ocení hlavně zaměstnanci pracující v uzavřených prostorách, kam se celý den nedostane přirozené denní světlo.

Zdroj
ZG Lighting Czech Republic

Přečtěte si také

Back to top button