Silniční doprava

DKV chce být do 2023 klimaticky neutrální

S ohledem na vlastní klimatickou bilanci se DKV hodlá stát do roku 2023 klimaticky pozitivní společností. Kromě toho bude podporovat svých 250 000 smluvních partnerů, aby do roku 2030 snížili emise CO2 v oblasti dopravy o 30 procent. Za tím účelem již delší dobu silně investuje do portfolia alternativních paliv a digitálních produktů.

Evropská unie usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, což vyžaduje ekonomiku s nulovými emisemi CO2. Tento cíl tvoří základ Zelené dohody pro Evropu a je v souladu se závazkem EU realizovat globální opatření na ochranu klimatu v rámci Pařížské klimatické dohody. DKV, poskytovatel služeb pro mobilitu, tyto závazky podporuje.

Sektor dopravy nabízí enormní potenciál, protože produkuje přibližně čtvrtinu globálních emisí CO2. DKV jako poskytovatel služeb hodlá přispět k využití tohoto potenciálu tím, že poskytne zákazníkům a partnerům příslušné nástroje. DKV již delší dobu intenzivně investuje do svého portfolia alternativních paliv. U 5 000 čerpacích stanic, s nimiž společnost z Ratingenu navazuje každý rok spolupráci, je patrné silné zaměření na rozmanitou nabídku paliv, která kromě běžného benzinu a nafty zahrnuje také alternativy, jakými jsou LPG, LNG, CNG, vodík nebo nabíjecí stojany pro elektromobily.

S mimořádným úsilím pracujeme na vybudování největší nabíjecí sítě v celé Evropě, nezávislé na značce. V současnosti máme v Evropě 130 000 nabíjecích přípojek a tento počet velmi dynamicky roste. Také u paliva LNG nabízíme se 150 stanicemi aktuálně největší zásobovací síť v Evropě,“ říká Marco van Kalleveen, generální ředitel společnosti DKV.

DKV nabízí kromě alternativních paliv také digitální produkty a telematický systém DKV LIVE, aby mohli dopravci ještě víc snižovat emise CO2 ve svém vozovém parku hospodárnější jízdou a optimalizovaným čerpáním paliv. DKV bude o dosahovaném pokroku v oblasti ochrany klimatu pravidelně informovat v každoročně vydávané zprávě o společenské odpovědnosti.

Přečtěte si také

Back to top button