Silniční doprava

Firmy, které zítra nezaplatí silniční daň, přijdou o prominutí úroků z prodlení

Do zítřka je třeba zaplatit odložené zálohy silniční daně, které byly původně splatné v dubnu a červenci, upozorňuje poradenská společnost BDO.

Splatnost záloh byla na pokyn vlády odložena a fungovala jako jedna z úlev pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí. Pokud firmy a fyzické osoby nezaplatí, přijdou o prominutí úroků z prodlení.

Prominutí úroků z plateb v dubnu a červenci se vztahuje pouze na úhrady, které budou do zítřka připsány Finanční správě na účet. Opozdilci musí počítat s jejich doměřením, jak upozorňuje manažerka daňového oddělení společnosti BDO Lenka Froschová. „V případě, že nebudou zálohy na silniční daň, původně splatné k 15. dubnu a 15. červenci 2020, do 15. října včetně uhrazeny, vznikne poplatníkům povinnost zaplatit úroky z prodlení, a to od pátého pracovního dne následujícího po původním datu splatnosti zálohy do data úhrady. Výše těchto úroků činí 16 % p.a. ze zálohy splatné v dubnu a 14,25 % p.a. z červencové zálohy.“

Přestože Finanční správa neuvádí výjimky, kterými by prominula úroky z prodlení i při opožděné platbě, je možné požádat o posečkání úhrady záloh. „Pokud finanční situace nedovoluje poplatníkovi uhradit zálohy na silniční daň, může poplatník požádat správce daně o posečkání úhrady. Toto posečkání je však zatíženo úrokem z posečkané částky. Pro poplatníky však existuje možnost prominutí tohoto úroku, a to na základě individuální žádosti,“ uzavírá Lenka Froschová z poradenské společnosti BDO.

Silniční dani podléhají automobily, které využívají firmy i fyzické osoby k podnikání. Sazba se určuje u osobních aut podle obsahu motoru a objemu válců v motoru.

Přečtěte si také

Back to top button