Silniční doprava

Shell Fleet Solutions: zjednodušte si platbu mýta

Řešení Shell Fleet Solutions spojuje správu vozového parku s platbou mýta a palivovými kartami. Navíc díky EETS už si dopravce ve čtrnácti evropských zemích vystačí s jedinou palubní jednotkou. A to s sebou ve výsledku přináší značné úspory, nejen na administrativě.

V Evropě je zpoplatněných přibližně 110 tisíc kilometrů silnic. Při existenci více než stovek národních mýtných systémů jsou platby nejen nákladné, ale pro firmy, manažery flotil i samotných řidičů i časově náročné. Rozdílné mýtné systémy nutí řidiče používat současně několik palubních jednotek. Zjednodušit úhrady mýtného má za cíl Evropská služba elektronického mýtného (EETS), která vznikla před několika lety na základě směrnice Evropské komise.

Jedna palubní jednotka na obzoru

Povinnost registrovat vozidlo do každého mýtného systému zvlášť bude zrušena a dopravcem bude postačovat jediná univerzální, tzv. interoperabilní palubní jednotka. Postupně ji budou povinni akceptovat všichni provozovatelé mýtných systémů v členských státech Evropské unie. Dopravní společnosti budou získávat tyto interoperabilní palubní jednotky od poskytovatelů EETS, a ne od provozovatelů mýtných systémů jako doposud. Termíny spuštění služby jsou ale v každém státě jiné. Mýtné poplatky budou muset zohledňovat nejen počet ujetých kilometrů, ale také míru ekologické zátěže vozidla a jeho hlučnost. Podle nových pravidel by měli být řidiči z členských států EU vnímáni stejně bez ohledu na to, ve které zemi právě jezdí. Elektronická podoba umožní jednotlivé systémy mýtného navzájem propojit.

Univerzální mýtná krabička umožňuje platbu mýta ve 14 zemích (FOTO: Shell)

Palivo a mýto v jednom  

Zatím ale neexistuje žádná palubní jednotka, která by pokrývala všechny evropské země zapojené do systému EETS. Někteří poskytovatelé řešení pro mobilitu, včetně Shell Fleet Solutions, však začali nabízet na míru šitá řešení, která usnadňují fakturování mýtných poplatků v jednotlivých zemích již v současnosti a umožňují tak alespoň částečně eliminovat roztříštěnost mýtných systémů. Pro dopravce je důležité mít partnera, který jim poskytne takové palubní jednotky, které reálně potřebují pro své podnikání v dané zeměpisné oblasti. Jejich provázání s palivovou kartou zároveň snižuje náklady na administrativu mýtných poplatků.

Nižší administrativa

Nejširší možnosti ve využívání mýtných systémů v současnosti poskytuje právě společnost Shell, která pokrývá až 27 evropských zemí, přičemž jejich počet se neustále zvyšuje. Propojení úhrad mýtných poplatků s palivovou kartou dovoluje optimalizovat plánování cest a snižovat celkové náklady. Dopravci mohou na jednom místě spravovat všechny své cestovní výdaje od mýtných poplatků po pohonné látky. Pokud řidiči hradí mýtné palivovou kartou, dopravce automaticky získává zpět daň z přidané hodnoty i spotřební daň za palivo.

Jednou z hlavních výhod palubních jednotek provázaných s palivovou kartou Shell je, že shromažďují všechny mýtné transakce a dopravci pravidelně zasílají faktury jménem dané země, což výrazně zjednodušuje účetnictví. Navíc zohledňují vratku DPH a automaticky vyplácejí i refundace a slevy nabízené jednotlivými provozovateli mýtného.

Mýtná řešení pro 14 zemí

Shell Fleet Solutions nabízí aktuálně EETS služby pro 14 zemí a usnadňuje tak přejezd Maďarskem, Bulharskem, Rakouskem, Polskem (úsek dálnice A4 mezi Katovicemi a Krakovem), Německem, Francií, Belgií, Itálií, Španělskem, Portugalskem, Dánskem, Švýcarskem, Švédskem a Norskem. Již letos by do tohoto seznamu měly být přibýt také Česká republika, zbytek Polska a Slovinsko. Přidání nových zemí do jednotky přitom probíhá plně automaticky.

Back to top button