Silniční doprava

ŠKODA AUTO a ČPS podpoří rozvoj LNG v nákladní silniční dopravě

Společnost ŠKODA AUTO jako první zareagovala na výzvu Českého plynárenského svazu (ČPS) k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní silniční dopravě.

Největší tuzemská automobilka bude aktivně motivovat a do využívání LNG zapojovat své subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří výstavbu nových LNG plnicích stanic nebo zajistí školení řidičů. Oba subjekty se spojí při představování LNG jako bezpečné, ekologické a ekonomické alternativy k naftě a benzínu. Společně budou také usilovat o zavedení státní podpory, zejména v oblasti pořízení a provozu nákladních vozidel na LNG. 

„Jsme přesvědčeni, že LNG bude hrát klíčovou roli při dosažení environmentálních cílů České republiky do roku 2025 respektive 2030 v oblasti snižování emisí. Velmi si vážíme přístupu společnosti ŠKODA AUTO, která se rozhodla s námi přispět k rozvoji trhu s LNG v nákladní silniční dopravě. Jde tak příkladem ostatním podnikům, které využívají služeb nákladní dopravy,“ uvedl Martin Slabý, předseda Rady ČPS, při podpisu memoranda o spolupráci a dodal: „Společně chceme ukázat, jak mohou firmy při výběrových řízeních na své dopravce či obecně při uzavírání smluvní spolupráce s dopravci zohlednit ekologický aspekt v podobě využívání LNG.“

Podpis memoranda Škoda Auto – ČPS

Dopravci dnes nejsou nijak motivováni k nákupu nákladních vozidel na LNG. Cena jejich pořízení je až o třicet procent vyšší oproti vozidlům na klasická paliva, chybí plnicí infrastruktura. Přes veškerou snahu může být aktivita komerčního sektoru v počáteční fázi životaschopná jen s podporou státu. Proto se ČPS se ŠKODA AUTO shodují na tom, že role státu a vytvoření stabilního a transparentního rámce pro podporu a rozvoj LNG v silniční nákladní dopravě v ČR je podmínkou úspěchu celé aktivity.
„Jde nám o vytvoření nabídky nízkoemisní alternativy dopravních služeb, které běžně poptáváme. V rámci naší logistiky na ně postupně přejdeme a ve výběrových řízeních budeme upřednostňovat v souladu se zásadami ochrany hospodářské soutěže dopravce, kteří zavedou a budou využívat LNG. V tomto roce je motivujeme například tím, že mohou získat déletrvající smlouvy nebo rychlejší odbavení v závodě,“ vysvětlil David Strnad, vedoucí logistiky značky ŠKODA AUTO, a dodal: „Přechod na LNG by se tak pro české dopravce měl stát konkurenční výhodou.“

ČPS pro ŠKODA AUTO a její dopravce zajistí školení řidičů nebo poradenství v oblasti bezpečnosti plnění LNG. V maximální míře bude také podporovat své členy ve výstavbě LNG stanic v blízkosti výrobních závodů ŠKODA AUTO a na dopravních tazích, které společnost využívá pro svou logistiku. Společnost GasNet, významný člen ČPS a největší tuzemský distributor zemního plynu, plánuje do roku 2022 zprovoznit v České republice osm veřejných a dvě mobilní LNG stanice.
„Samostatně i koordinovaně se ŠKODA AUTO budeme prosazovat související podpůrná legislativní opatření, jako je zachování snížené sazby spotřební daně, osvobození vozidel na plyn od mýta anebo investiční podporu na pořízení vozidel ze strany státu,“ upřesnil M. Slabý.

Český plynárenský svaz vyzval komerční a veřejný sektor k intenzivnějšímu využívání plynových vozidel na začátku září. Firmám, městům a obcím, které se k rozvoji plynové mobility zavážou, nabízí své služby spojené například se školením řidičů nebo s prosazováním legislativních změn. Výzvu podpořil také Svaz měst a obcí ČR, Svaz dovozců automobilů nebo sdružení autodopravců Česmad Bohemia.
Z celkových emisí v oblasti dopravy se nákladní silniční doprava podílí na produkci CO2 až 30 %. Zároveň je odpovědná za více než třetinu emisí oxidů dusíku a až 40 % prachových částic. Emise vozidel na CNG a LNG jsou oproti klasickým palivům nižší o desítky procent a jsou tak plně srovnatelné například i s elektromobily. V případě obohacení o biometan je ekologický přínos dokonce ještě výraznější.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
Tisková zpráva

Přečtěte si také

Back to top button