Silniční doprava

Vláda dá miliardu zájezdovým dopravcům. Vytvořila pro ně fond COVID-BUS

Ministerstvo dopravy spustí v příštím týdnu program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě COVID-BUS. Podpora je určena na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID – 19 v období nouzového stavu.

Jedna miliarda korun má pomoci podnikatelům v zájezdové dopravě přizpůsobit se stavu přepravního trhu do doby 2. čtvrtletí roku 2021. Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu) s limitem výroby autobusu v roce 2000. Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období kalkulováno až do 30. června 2020.

Ministerstvo dopravy předpokládá, že na uvedenou podporu bude celkově poskytnuta 1 miliarda korun v roce 2020. Zdrojově se předpokládá převedení 0,5 mld. Kč z prostředků Ministerstva dopravy a 0,5 mld. Kč z nevyčerpaných prostředků programu „COVID nájemné“ administrovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podpora bude vyhlášena, vyhodnocena a proplacena v období 3. čtvrtletí roku 2020. Všechny potřebné informace pro podání žádosti budou zveřejněny na webu Ministerstva dopravy příští týden; budeme o nich informovat i média a na soc. sítích.

Přečtěte si také

Back to top button