Logistika a skladyŽelezniční doprava

Zkušební provoz nové lokomotivy

Zkušební provoz nové lokomotivy. Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL, člen skupiny PKP CARGO, která je předním logistickým operátorem v Evropě, 15. června 2023 převzala od společnosti Siemens Mobility do zkušebního provozu lokomotivu Siemens Vectron Dual Mode a využila její možnosti pro své potenciální budoucí přepravy a potřeby zákazníků.

Lokomotiva nesoucí mezinárodní označení 90 80 2248 019-2 varianta G06, 15kV/16,7 Kz AC, diesel s výkonem spalovacího motoru 2400 kW je schválena prozatím pro provoz v Německu. PKP CARGO INTERNATIONAL se tak zařadila mezi několik málo dopravců v České republice, kteří měli příležitost tuto lokomotivu otestovat přímo na svých provozech.

Zkušební provoz nové lokomotivy od Siemensu

Součástí podmínky provozu bylo také nutné proškolení několika strojvedoucích z řad PKP CARGO INTERNATIONAL ve zkušebním centru VUZ Velim se závěrečnou certifikací a autorizací pro obsluhy této lokomotivy. I přesto, že lokomotiva měla vydaná omezení a mohla být plně využita pouze pro dieselovou trakci po tratích SŽ, i tak PKP CARGO INTERNATIONAL maximálně využila její potenciál na těchto tratích nebo na vlastních vlečkových provozech. 

„Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL vnímá flexibilitu této lokomotivy jako velký benefit vzhledem k požadavkům zákazníků a samotné infrastruktury, zejména pak její elektrifikaci a možnost využití i do cílových stanic na last mile. Modernizací našeho vozového parku v rámci celé skupiny PKP CARGO se snažíme našim zákazníkům nabízet stále více komplexní služby v oblasti železniční a intermodální dopravy,“ řekl Dariusz Seliga, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL. 

Společnost Siemens Mobility aktuálně pracuje na možnosti uvedení varianty lokomotivy Vectron Dual Mode G15, která bude kromě dieselové trakce a trakčního systému 15 kV/16,7 Hz pro Německo, resp. Rakousko navíc doplněna o provoz pod systémem 25 kV/50Hz, schválené pro provoz v nákladní a osobní dopravě v České a Slovenské republice. 

Zdroj
PKP CARGO INTERNATIONAL

Přečtěte si také

Back to top button