Logistika a sklady

Bezpečnostní desatero pro řidiče vysokozdvižných vozíků, aneb na co si dávat pozor

Pokud jde o pracovní úrazovost, podle statistických údajů patří skladovací prostory mezi vysoce riziková pracoviště. Zaměřme se třeba na vysokozdvižné vozíky, jejichž řízení má určitá rizika. Pokud mají řidiči správné jízdní návyky a dodržují bezpečnostní pravidla, lze se nehodám ve většině případů vyhnout.

Odborníci ze společnosti STILL, která se specializuje na manipulační techniku, dali dohromady deset nejdůležitějších zásad, jejichž nedodržování bývá nejčastějšími příčinami nehod.

1. Couvání pomocí zpětných zrcátek

Jednou z nejdůležitějších věcí, které je potřeba vědět, je, že zrcátka nejsou primárně určena na couvání. Jsou sice obzvlášť užitečnou pomůckou při manévrování, nezapomínejte ale, že při couvání, tedy když je viditelnost zepředu snížená objemným nákladem, se musíte dívat přímo za sebe.

2. Nepřekontrolování hmotnosti palety před zdvihnutím

Zvyk stále manipulovat se stejnou velikostí nákladu nebo neustále používat stejný vysokozdvižný vozík je špatná praxe. Může se stát, že zvolený vozík není ten správný pro danou hmotnost nákladu. Dbejte na to, abyste zdvihali a přenášeli pouze břemena, která jsou určená pro vaše vysokozdvižné vozíky. Stačí překontrolovat štítek (zátěžový diagram) s údaji o maximálním zatížení, který najdete ve vysokozdvižném vozíku.

3. Ignorování bezpečnostních pásů

I při krátkých trasách existuje riziko převrácení. Výrobci vysokozdvižných vozíků jsou ze zákona povinni umístit ve vozíku bezpečnostní systém. Bezpečnostní pás pomáhá předcházet smrtelným nehodám při převrácení (řidič držený ve vnitřním prostoru bez rizika stlačení). Jakmile budete připraveni na provoz vysokozdvižného vozíku, zapněte si vždy bezpečnostní pás!

4. Nabíjení baterie bez použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Nabíjení baterií podléhá mnohým předpisům: musí je vykonávat vyškolený personál v dobře větraném prostoru, pokud je to možné, měly by se na tuto činnost vyhradit konkrétní osoby. Na baterii se nesmí pokládat žádné kovové nástroje. Platí zákaz kouření (uvolňování vodíku během nabíjení = riziko výbuchu). Nemějte na sobě prstýnky, hodinky ani jiné šperky, a především maximálně dodržujte povinné použití OOPP, včetně brýlí a rukavic.

5. Neohlášení chyby manažerovi/vedoucímu

Na začátku nebo na konci směny je operátor povinný překontrolovat stav vozíku. Můžete si všimnout poruchy zařízení, které používáte: voda, palivo, únik oleje atd. Jakoukoli poruchu je nutné nahlásit vedoucímu, aby bylo zařízení opravené co nejrychleji a bez zbytečných prostojů. Tím se zajistí, že zařízení budete moci bezpečně používat vy i ostatní.

6. Nesprávné nastavení sedadla operátora

Většina vysokozdvižných vozíků má vícero jízdních možností, které je možné přizpůsobit každému jednotlivci. Zejména by se mělo nastavit sedadlo, které se může pohybovat dopředu nebo dozadu v závislosti od délky noh a přizpůsobovat se hmotnosti, případně výšce. Nastavitelný může být i volant (sklon a hloubka). Když věnujete pouze minutu správnému nastavení své polohy, sníží se tím riziko muskuloskeletální poruchy (MSD) a únava na konci dne/směny. Mějte na paměti, že vaše práce bude příjemnější, když budete v pohodě a spokojení.

7. Jízda s vidlicemi ve výšce

Další častou chybou, která ovlivňuje bezpečnost všech ve skladě, je poloha vidlic. Bez ohledu na to, zda máte náklad, nebo ne, je nutné při jízdě zdvihnout vidlice zhruba 5 cm od země. Tím se sníží riziko převrácení a/nebo pádu břemena. Jízda s břemenem ve vyšší výšce způsobuje změnu těžiště stroje, což snižuje jeho stabilitu. Kromě toho jízda se zdvihnutými vidlicemi zvyšuje riziko nárazu (strop, regál, brána) nebo kolize.

8. Natočení kol při jízdě do nebo z kopce

Obzvlášť důležitý je opatrný postup při jízdě do kopce nebo z kopce. Rozhodně netočte volantem, abyste nezpůsobili, že vozík projede kopcem našikmo a převrátí se.

9. Směr jízdy při stoupání s břemenem

Jedním ze zlatých pravidel vysokozdvižného vozíku je správná jízda na svahu. Při jízdě po svahu nahoru musí i břemeno směřovat nahoru a musíte jet směrem dopředu. Při jízdě z kopce je bezpečnější jet pozadu.

10. Uzpůsobení jízdy, když je na vysokozdvižný vozík namontované přídavné zařízení

Pokud je na vozíku namontované nějaké přídavné zařízení, výrobce musí poskytnout aktuální zátěžový diagram a speciální doporučení, jak ovládat a přizpůsobit jízdu. Řiďte se těmito údaji a nepřekračujte zátěž, protože byste mohli ovlivnit stabilitu vozíku, který bude mít posunuté těžiště.

Back to top button