Logistika a sklady

DPDgroup uzavřela rok 2021 s rekordními výsledky 

DPDgroup uzavřela rok 2021. Společnost DPDgroup, největší síť balíkové přepravy v Evropě, sdílí celofiremní výsledky za rok 2021 spolu s plány do budoucna: 

  • DPDgroup zaznamenala tržby ve výši téměř 15 miliard EUR, dosáhla 14,8% nárůstu tržeb 
  • Provozní zisk společnosti poprvé v historii přesáhl 1 miliardu EUR
  • V roce 2021 společnost globálně doručila 2,1 miliardy balíků – to odpovídá 8,4 milionu balíků denně
  • Na Cyber monday DPD Group překonala 29. listopadu svůj denní objemový rekord s 12,2 milionu balíků odbavených v Evropě a jedná se tak o 2% nárůst oproti roku 2020

DPDgroup uzavřela rok 2021. Rok 2021 byl opět ovlivněn celosvětovou zdravotní krizí, která měla dopad na zvyky a chování spotřebitelů a v prvním čtvrtletí nadále podporovala silný růst e-commerce, přičemž objem balíků odbavených společností DPDgroup vzrostl o 34 %. Od 2. do 4. čtvrtletí se růst obchodu vrátil na úroveň blízkou úrovni před pandemií, tj. na 7 %, a za celý rok se objemy zvýšily o 14 % oproti roku 2020. Jak ukazuje nejnovější průzkum společnosti E-shopper Barometer, některé trendy, které se objevily na začátku pandemie, vydržely po celý rok – 35 % lidí, kteří běžně nakupují na internetu, si objednávalo potraviny online. 

Udržitelné doručování

V roce 2020 oznámila společnost veřejný závazek, že do roku 2025 bude doručovat ve 225 evropských městech pouze nízkoemisně, tento závazek se díky rychlé realizaci v roce 2022 zvyšuje na 350. To umožní výrazně snížit uhlíkovou stopu v cílových městech v rámci poslední míle a snížit roční emise skleníkových plynů o 83 % oproti roku 2020. V Česku se jedná o Prahu a Ostravu. 

V roce 2021 společnost zahájila svůj strategický plán „Together & Beyond“, jehož cílem je učinit ze společnosti DPDgroup mezinárodní referenci v oblasti udržitelného doručování a vedoucího hybatele umožňujícího zrychlení e-commerce, včetně dosažení obratu 25 miliard eur. Tato strategie je založena především na 3 pilířích: 

  • Rozšíření klíčových aktivit
  • Urychlení iniciativ ve strategických segmentech
  • Dobývání nových obzorů

Loňský rok se vyznačoval také rozšiřováním sítě Pickup pointů (boxů a výdejních míst, tzv. parcelshopů), například formou rychlého rozvoje nabídky Shop2Shop (zaměřené na doručování mezi lidmi, tzv. C2C) nebo akvizice 25 % společnosti

PUDO24, sítě výdejních boxů ve Španělsku a Portugalsku. V dlouhodobém horizontu plánuje skupina GeoPost/DPDgroup zdvojnásobit svou síť Pickup a nabídnout tak nejlepší pokrytí v Evropě se 100 000 Pickup pointy tak, aby 90 % evropské populace mělo výdejní místo vzdálené maximálně 10 minut. Tento projekt je již ve fázi realizace. Ke konci prosince 2021 bylo v 31 zemích 70 000 aktivních Pickup pointů, včetně dceřiných společností, jako je Fermopoint v Itálii, a partnerských firem, jako je PostNord ve Skandinávských zemích.

Přečtěte si také

Back to top button