Logistika a sklady

Finalisté soutěže Exportní cena DHL Unicredit dosáhli loni obratu 21 miliard korun

Soutěž Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou agentury CzechTrade zná své vítěze. Letošní finalisté, kteří zaměstnávají více než 7750 lidí na plný úvazek, dosáhli v roce 2017 obratu ve výši 21 miliard korun. Letošní ročník se soustředil v rámci kategorie Exportér teritoria na export do zemí Blízkého východu, do nichž vyváží své výrobky 42 finalistů.

Do 21. ročníku se přihlásilo celkem 145 firem, kritéria pro zařazení do soutěže splnilo 133 firem. Největší zájem o účast v soutěži byl zaznamenán od společností z Prahy, Jihomoravského a Středočeského kraje. Celkem 42 % exportérů se letos přihlásilo úplně poprvé.

„Do letošního ročníku se mohly přihlásit společnosti, které část své produkce vyvážejí a které patří českému vlastníkovi alespoň z 51 %. Při výběru finalistů byl hodnocen růst exportu a jeho podíl na obratu. Přihlášené společnosti soutěží ve dvou kategoriích. První kategorií je „Malá společnost“, která má maximálně 50 zaměstnanců a její roční obrat nepřesáhl 300 milionu Kč. Druhou kategorií je „Středně velká společnost“ s počtem zaměstnanců do 250 a s ročním obratem do 1,5 miliardy Kč. Vybrané společnosti musí mít sídlo na území České republiky a působit na trhu minimálně tři roky. Třetina letošních finalistů soutěže vyvážela do 1 až 5 zemí, necelá pětina do 6 až 10 států. Téměř polovina z celkového počtu finalistů tedy orientovala svůj vývoz do 11 a více zemí. Nejvyšší počet vývozních destinací v případě jedné společnosti byl 96, což znamená, že tato společnost vyvážela do téměř poloviny všech zemí světa. Není asi překvapivé, že mezi vývozními teritorii se nejčastěji vyskytovalo Německo,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

„Letošním ročníkem jsme vstoupili již do třetí dekády pořádání soutěže a jako zakladatelé máme v DHL velkou radost, že spolu s tím, jak se mění česká ekonomika a export, mění se i samotná soutěž a její finalisté. S téměř polovinou z nich jsme se letos setkali vůbec poprvé, což vnímáme jako důkaz, že je o soutěž zájem v čím dál širším okruhu českých exportních firem. Tento ročník nám také potvrdil aktuální trend obchodování, a to stále posilující význam nakupování online. Počet zákazníků, kteří nakupují v e-shopech, rok od roku roste a zároveň s tím roste i počet samotných e-shopů, jejichž majitelé chtějí využít velký potenciál lokálního i mezinárodního trhu e-commerce. Nejenže jsme tomuto tématu věnovali říjnové klubové setkání exportérů, ale rozmach e-commerce jsme zaznamenali i mezi finalisty letošního ročníku. Je to tak pro nás jasný impuls popřemýšlet o vytvoření zvláštní kategorie právě pro ty exportéry, kteří se primárně zaměřují na online prodej a oslovují zákazníky z celého světa skrze vlastní e-shopy. Již nyní se těším, co nového nám přinese další ročník,“ říká Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express pro region střední Evropy.

První místo v kategorii Malá společnost patří společnosti mcePharma, s.r.o., která vyvíjí a vyrábí inovativní doplňky stravy, doplňková krmiva pro zvířata a funkční potraviny. Druhou příčku obsadil výrobce sportovních letadel v kategoriích UL a LSA, společnost Zall Jihlavan airplanes s. r. o., za ní skončila společnost INCA Agency zabývající se výrobou a prodejem výrobku Inca Collagen.

Prvenství v kategorii Středně velká společnost získal dodavatel zařízení pro ochranu ovzduší ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Na druhé příčce se umístila společnost AXIS, a.s. věnující se strojírenské výrobě a montážím průmyslových technologií. Třetí místo patří Hansen Electric, spol. s r.o., která se zabývá výrobou, instalací a servisem elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Cenu pro Globálního exportéra si odnesl výrobce filamentů do 3D tiskáren, extrudovaných hadic, trubek a profilů z polymerních materiálů, Fillamentum a.s. Exportérem teritoria, kterým je pro letošní ročník oblast Blízkého východu, se stala společnost DCIT, a.s., divize PROVYS, která se věnuje vývoji a vývozu softwaru pro média a také cybersecurity.

„Státy v teritoriu Blízkého východu nabízí obrovský potenciál růstu, především v odvětvích energetiky, petrochemie, zemědělství či v automobilovém průmyslu. Region je díky množství realizovaných projektů velice atraktivní pro expanzi a upevnění postavení českých firem. Stále vykazuje velký apetit po kvalitních produktech a službách, které české společnosti dokáží poskytnout, a to v takových objemech, které jsou pro kontinuální rozvoj tak důležité,“ říká Jiří Flégl, manažer strukturovaného financování a exportního financování UniCredit Bank a ředitel UniCredit Factoring.

Ocenění v kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade převzala společnost Futaba Czech, s.r.o. specializující se na výrobu karosářských a podvozkových dílů a výfukových systémů pro automobilový průmysl. „Naším letošním nejúspěšnějším klientem se stala firma Futaba Czech z Havlíčkobrodska. Ta před navázáním spolupráce s naší agenturou dodávala pouze pro společnost TPCA a přirozeně chtěli diverzifikovat,“ říká generální ředitel CzechTrade, Radomil Doležal. Zástupci Futaba Czech se na začátku roku zúčastnili Dodavatelského fóra pro Jaguar Land Rover, kde se představili jako kvalitní potenciální dodavatel a se zástupci JLR dohodli první objednávku nástrojů pro lisované díly. Díky oboustranné spokojenosti dnes dodávají ocelové výlisky přímo do továren Jaguar Land Rover.

V kategorii Exportní příběh roku jejímž partonem je také CzechTrade, byla oceněna společnost Kentico Software, s.r.o. Agentura CzechTrade spolupracuje s firmami i v oblasti Blízkého východu. Češi zde zanechávají znatelnou stopu, jako například společnost Kentico Software. Jedná se o relativně mladou firmu se sídlem v Brně, která se rozhodla agenturu CzechTrade oslovit s žádostí o pomoc při expanzi do této oblasti. „Například v Turecku už spolupráce nese své ovoce. Společnosti se zde podařilo v poměrně krátké době utržit z prodaných licencí dvaadvacetkrát více peněz, než kolik investovala do zviditelnění na zdejším trhu. Firmě Kentico Software tak zaslouženě patří titul Exportní příběh roku 2018 a v agentuře se těšíme na další spolupráci,“ dodává Radomil Doležal.

Soutěž Exportní cena DHL UniCredit založila v roce 1997 logistická společnost DHL Express CZ s cílem motivovat vývozce dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty. Od jejího počátku je soutěž pořádána pod záštitou vládní agentury CzechTrade. Generálním partnerem projektu je UniCredit Bank. Odborným garantem soutěže je společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Pořadatelem je Agentura Helas, která organizuje a produkuje Exportní cenu DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade již 11 let.

„Cílem Agentury Helas je vytvořit širokou podnikatelskou platformu s přidanou hodnotou komunikace, vzájemné podpory a širokého spektra podnikatelských benefitů. Při jejím budování vycházíme z podnětů, které nám poskytují sami podnikatelé prostřednictvím našich vlastních průzkumů. Zajímavým zjištěním bylo v letošním roce to, že 62 % finalistů projektu Exportní cena DHL UniCredit tvoří rodinné firmy, až 79 % exportérů trápí nesnadné hledání nových zaměstnanců, více jak polovina firem (58 %) se pak připravuje vstoupit se svými produkty či službami na nový trh. Pětina českých exportérů plánuje nabízet své produkty a služby prostřednictvím e-commerce do zahraničí. Klíčovou oblastí, kterou při exportu za hranice ČR prostřednictvím e-shopů řeší, je zejména cena přepravy (29 %), zákaznický servis pro klienty (27 %) a konkurenceschopnost ceny produktu (24 %),“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka Agentury Helas.

Do Exportní ceny DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2016 a rok 2017) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem 2016. Obrat firmy je zařazujícím kritériem pro stanovení, ve které kategorii firma bude soutěžit.

„Z pohledu úvěrové pojišťovny nám průběh roku 2018 u malých a středních exportérů indikuje určité změny v chování zahraničních trhů. Přestože exportéři mají dosud vytíženy produkční kapacity a dosud dokonce nemohli z kapacitních důvodů uspokojit veškerou poptávku, začínáme pozorovat určité ochlazení zájmu zahraničních partnerů, v některých segmentech a teritoriích více, v jiných méně. Dobrou zprávou je, že naši exportéři se snaží anticipovat novou situaci, reagují racionálně, nesázejí vše na jednoho obchodního partnera a

hledají si, jak je to jen možné, v různých regionech a zemích stabilní a solventní partnery s dlouhodobější perspektivou. U takových obchodních partnerů také mohou lépe uplatňovat produkty s vyšší přidanou
hodnotou,“ uvedl Martin Růžička, člen představenstva a náměstek generálního ředitele, zodpovědný za vedení Úseku řízení rizik EGAP.

Přehled výsledků 21. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit podle kategorií:

Středně velká společnost
1. místo – ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
2. místo – AXIS a.s.
3. místo – Hansen Electric, spol. s r.o.

Malá společnost
1. místo – mcePharma, s.r.o.
2. místo – Zall Jihlavan airplanes s. r. o.
3. místo – INCA agency s. r. o.

Exportér teritoria – Blízký východ
1. místo – DCIT, a.s., divize PROVYS

Globální exportér
1. místo – Fillamentum a.s.

Nejúspěšnější klient CzechTrade
1. místo – Futaba Czech, s.r.o.

Exportní příběh roku
1. místo – Kentico Software s.r.o.

Více informací o soutěži včetně kritérií soutěže a podrobnosti k hodnoceným kategoriím naleznete na www.exportnicena.cz.

Přečtěte si také

Back to top button