Logistika a sklady

FM Logistic sází na omnichannel a e-comnerce

FM Logistic sází na omnichannel a e-comnerce. Zavření kamenných prodejen vedlo k prudkému rozvoji e-commerce, protože výrobci se snažili dostat své zboží k zákazníkům jinými prodejními kanály.

Na tento trend museli reagovat i velcí logističtí provideři, kteří museli upravit své zaběhnuté zvyklosti. O tom, jak se s tím vypořádali v FM Logistic, jsme mluvili s Jakubem Morávkem, senior business development managerem. 

Jakub Morávek, senior business development manager

Ze zveřejněných finančních výsledků za fiskální rok 2021–2022 vyplývá, že za více než 10% meziročním nárůstem tržeb stojí ve velké míře omnichannel prodej. Mohl byste prosím v krátkosti tento termín vysvětlit? 

Dlouhá léta jsme byli zvyklí na model, kdy se zboží k zákazníkovi od výrobce dostávalo de facto jedním prodejním kanálem, a to přes kamenné prodejny. My jako logistický provider jsme zajišťovali mezičlánek, který skladoval a distribuoval zboží do prodejen, resp. do centrálních skladů prodejců. S rozvojem internetu se postupně začaly objevovat e-commerce platformy, které ale měly zpočátku za úkol jenom doplňovat kamenné prodejny. Proto často nabízely jen určité zboží, které mělo oslovit zákazníka právě jenom v on-line prostoru. Postupně se ale z e-commerce stal rovnocenný prodejní kanál, a to i v případě firem nabízejících FMCG zboží (rychloobrátkové zboží – pozn. redakce) nebo drogerii. A pak přišel covid, uzavřené kamenné prodejny a význam alternativního logistického kanálu vzrostl. 

Podle všeho se vám tedy tento trend podařilo zachytit. 

Ano. A to díky tomu, že zkušenosti s e-commerce získáváme posledních pět let, během nichž jsme získali několik zákazníků a postupně jsme rostli. Díky tomu byl nástup vícekanálového prodeje relativně plynulý. Když přišel covid, dokázali jsme zareagovat. A ve výhodě byly právě firmy, které s námi už předtím kombinovaly vícero prodejních kanálů. Mnohem rychleji se totiž dokázaly adaptovat na novou situaci. A to platí i pro nás. 

Co tedy dnes v této oblasti nabízíte?

Zájemcům pomůžeme rozjet on-line prodejní kanál jako vlastní e-shop nebo prodej na marketplace. Nabízíme komplexní soubor řešení vícekanálového prodeje pro zajištění bezproblémového end-to-end dodavatelského řetězce. Zajistíme uspořádání objednávek a příchozí logistiky, fulfillment, výstupní a poprodejní operace s pokročilou automatizací, vícenásobná řešení doručení, řízení vrácení nebo zákaznické služby. Klient se může soustředit jenom na to, jak zboží prodat. Na nás zůstává logistika a finální distribuce i skrze partnerské e-shopy. Tyto služby nabízíme nejen lokálním firmám, ale i zahraničním. 

Co pro vás znamenal přechod na omnichannel prodej z hlediska vnitřních procesů? Jak velké změny to znamenalo udělat? 

Jednoduché to nebylo. Ale jak už jsem řekl, přechod byl sice hodně rychlý, avšak relativně plynulý. Nyní tu máme dva prakticky rovnocenné prodejní kanály, což samozřejmě klade značné nároky i na lidi. Zároveň se snažíme udržet a vyvážit jejich výkonnost i kvalitu, kterou máme s klientem nastavenou. Hodně nám ale pomohli sami klienti. Pandemie totiž přinesla mnohem intenzivnější komunikaci a sdílení plánů s našimi zákazníky i v řádu měsíců dopředu, což nám umožnilo se lépe připravovat a zajišťovat potřebné lidské zdroje. Kromě toho jsme přizpůsobili skladové prostory pro omnichannel prodej, ať už jde o různé typy regálů, automatizované vychystávací linky, nebo robotizaci práce. Z dlouhodobého hlediska nejvíce investujeme do úpravy softwaru, nových regálových řešení a dalšího vybavení pro rychlejší fullfilment, které je v této v této oblasti naprosto klíčové. Aby vše správně fungovalo, musíte mít stabilní systém, který umí zajistit oba toky zboží. I v tom tkví jedna z výhod, že máte pod jednou střechou zásobu pro B2B i B2C kanály a můžete je kombinovat. Díky tomu umíme kombinovat picking po kartonech, který je preferovaný do B2B, s unit pickingem, jejž naopak vyžadují e-shopy, v nichž zákazník objednává v jednotkách kusů. 

Chápu to správně, že se na vás může obrátit třeba i nějaký menší klient kvůli zajištění on-line kanálu? FM Logistic mám spojený většinou s velkými obchodními řetězci.

Skladba klientů se v posledních letech mění a už zdaleka nezajišťujeme logistiku jen největším firmám na trhu. Spíš se snažíme dělat takový vyvážený mix, z něhož mohou těžit všichni. Díky středně velkým a malým klientům dokážeme snížit rizika plynoucí z vývoje tržní situace pro ty největší. Na druhé straně při jednání s „menším“ klientem narazíme na nezbytné náklady spojené s implementací IT a development týmem.

Jaká je nyní struktura vašich zákazníků v Česku?

V regionu střední Evropy je pro nás stále klíčový FMCG a retail. Nicméně významně roste e-commerce, resp. omnichannel prodej, který po nás požadují i stávající klienti. Ti už často další prodejní kanály mají, nedokážou ale zajistit takovou kvalitu a rychlost dodání, jakou speciálně český, potažmo středoevropský trh požaduje. A my jim tuto kvalitu dokážeme nabídnout. 

Ano, v tomto ohledu je český zákazník opravdu hodně zmlsaný. Tady jsme daleko náročnější než ve zbytku Evropy. 

To jste popsal skvěle, protože v tomhle směru jsme lídry. Možná ještě trošku před námi je segment food delivery v Berlíně, kde je to ještě extrémnější. Právě důraz na rychlost a přesnost dodání může být jedním z faktorů, proč u nás nejsou některé globální e-commerce platformy tak rozvinuté jako v zahraničí. 

Máte na mysli nadnárodní tržiště?

Ano, velké globální hráče, kteří působí i v rámci Evropy. Náš trh je silně konkurenční a nabízí vynikající servis, který se jen těžko dohání. V západní Evropě se proto těmto firmám snažíme nabízet naše služby v oblasti omnichannel logistiky. A to buď komplexně, nebo jen last mile delivery, městskou logistiku. Ta v rámci naší společnosti zažívá v Evropě velký boom. Stáváme se konkurencí i pro zaběhnuté globální kurýrní firmy. 

Chystáte se nabídnout městskou logistiku i v našem regionu? 

My primárně cílíme na metropole, a to hlavně ve spolupráci s většími subjekty. Dokážeme zajistit garantované dodávky pro B2C i v rámci sezonních špiček. Součástí řešení jsou v případě zájmu i vozidla s alternativním pohonem. Vedle elektrických pohonů hodně věříme i vodíku, pilotní projekt nyní probíhá ve Španělsku. 

To ale pořád mluvíme o západní Evropě. Dočkáme se last mile delivery i v Praze? 

V plánu to je, ale přiznávám, že jsme na úplném začátku. Nicméně ono to jde ruku v ruce s rozvojem e-commerce, který také děláme samostatně a o nějž je čím dál větší zájem. Vedle toho také v poslední době mnohem více rozvíjíme value added services, což jsou služby jako copacking, nejčastěji potravin, nebo různé formy manufacturingu a vytváření jednotek. V této oblasti je FM Logistic silný a my ji vidíme jako důležitou část pro náš další rozvoj. Věříme, že zájem o tyto služby poroste. 

FM Logistic

Která z vašich logistických center se zaměřují na omnichannel?

Tuchoměřice a Jirny. Lovosická platforma, která je pro nás v současnosti po loňském a letošním rozšíření největší a nejmodernější, se zaměřuje na e-commerce. Plánujeme další zvětšení kapacity, nikoliv však pomocí plochy, nýbrž nasazením automatizačních technologií. To by mělo zajistit například větší „průtok“ skladů. 

Kdy k tomu dojde?

Na přelomu Q4/2022 a Q1/2023. Nasazení automatizace nám umožní skladovat větší množství artiklů pod jednou střechou, což je jedním ze základních specifik e-commerce. Moderní technologie rozvíjíme i v Polsku v oblasti Lehnice, odkud se bude řídit další velký e-commerce projekt pro Německo. Téma automatizace je pro nás důležité, pracujeme například i na robotech, které umějí pomáhat při pickingu. 

Sklad je z velké části vytápěn obnovitelnými zdroji energie, a to geotermální a solární. V distribučním centru uvádějí do provozu fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 770 kWP.

Zdroj
Michal Štengl

Přečtěte si také

Back to top button