Logistika a sklady

Gebrüder Weiss získal ocenění za nejlepší inovaci roku 2019

Gebrüder Weiss Česká republika slaví úspěch se svými logistickými inovacemi. V anketě Ocenění LOG-IN, pořádané v rámci 16. ročníku stejnojmenného odborného fóra, zvítězilo zavedení technologie Cargometer v kategorii Technická a technologická inovace roku 2019. „Ocenění v anketě LOG-IN chápeme především jako týmový úspěch všech kolegů a kolegyň v Gebrüder Weiss, kteří se na implementaci Cargometeru a řady dalších inovací podíleli a podílejí,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

LOG-IN je původní součástí celoročního multikanálového projektu vytvořeného pro podporu inovací v logistice v České republice. Cílem fóra, které se konalo poprvé již v roce 2004, je zacílit pozornost logistického odvětví na nejinovativnější řešení, projekty a produkty na českém logistickém trhu a inspirovat tak profesionály v oboru k inovaci logistiky v dalších podnicích.

Součástí fóra je vedle řady přednášek, diskusí a seminářů také slavnostní vyhlášení Ocenění LOG-IN, které je přehlídkou nejlepších inovací a inovátorů v logistice v České republice a na Slovensku. Na rozdíl od jiných ocenění, o jejichž výherci rozhoduje uzavřená porota, jsou vítězové Ocenění LOG-IN vybráni na základě otevřeného hlasování čtenářů odborného časopisu Systémy Logistiky.

Gebrüder Weiss ČR do 16. ročníku této ankety přihlásil hned dva projekty, implementované v českých pobočkách společnosti. Inovace jsou pro nás jednou z priorit. Svět kolem nás je v pohybu a Gebrüder Weiss systematicky vyvíjí a zlepšuje svoje zařízení, vybavení a procesy, uvádí Jan Kodada.

První místo v kategorii Technická a technologická inovace roku získal Gebrüder Weiss za implementaci zařízení Cargometer ve své centrále v Jenči, o přízeň čtenářů se ucházel také Orange Warehouse Management System (oWMS), tedy zavedení nové generace systému řízení skladů. Ten nechal Gebrüder Weiss vyvinout na zakázku a postupně jej nasazuje do všech svých poboček na celém světě. Cargometer i oWMS jsou pochopitelně přínosem pro lepší fungování společnosti Gebrüder Weiss jako takové. Věřím ale, že námi používaná řešení mohou být inspirací i pro řadu dalších logistických společností. Inovace mají v konečném důsledku pozitivní dopad i na život společnosti, komunity jako takové. Právě Cargometer je dobrým příkladem takové technologie. Umožňuje totiž získání a zpracování přesných a skutečně využitelných dat o rozměrech a hmotnosti jednotlivých zásilek a dává logistické společnosti příležitost k efektivnímu využití přepravní kapacity, což se projevuje mimo jiné například snížením počtu nákladních vozidel na silnici a tím zklidnění silničního provozu nebo snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů do ovzduší,“ vysvětluje Jan Kodada.

Cargometer – vítěz Ocenění LOG-IN v kategorii Technická a technologická inovace roku

Po několikaletém testování Cargometeru v rámci pilotního projektu v největší pobočce Gebrüder Weiss Maria Lanzendorf u Vídně byl tento systém v instalován i v České republice. Prostřednictvím systému Cargometer lze měřit a přímo při průjezdu branou do skladu při vykládce nákladního vozidla zjišťovat hmotnost a objem všech položek nákladu, které se pohybují v prostoru nákladové brány a to bez nutnosti zastavování, čekání nebo přesměrování a bez dalšího vynaloženého úsilí. To je umožněno dostupným, kompaktním hardwarem, který je instalován na vykládkových branách. Každá paleta procházející branou je scanována inovativním algoritmem nazvaným Multiimage-Motion-3-D. Ten používá k měření transportovaného objektu hloubkovou kameru umožňující přesné změření všech tří rozměrů objektu. Speciální snímače na nakládacích branách pořizují během jedné sekundy až 30 záběrů projíždějícího vysokozdvižného vozíku s nákladem,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika.

Nově získané údaje se automaticky přenášejí do TMS (transport management system). Do optického archivu se zároveň ukládá report, který obsahuje původní (deklarované) a nově naměřené údaje zásilky. V sytému Gebrüder Weiss se archivují také videozáznamy z průjezdu konkrétního vozíku se zásilkou bránou a příslušná 3D fotodokumentace. Hmotnost zásilek měří váha instalovaná přímo ve vozících, které vezou zásilku z auta do skladu.

K výhodám, které používání takového systému přináší, patří především zrychlení manipulačních procesů, přesné informace o rozměrech a hmotnosti všech nákladových položek a maximální využití kapacity nákladních vozidel. Systém poskytuje i možnost přenosu změřených dat přímo do systému řízení transportu, a tedy jejich další využití pro skladové, manipulační a transportní účely. Během testovacího provozu bylo jenom v roce 2017 na pobočce Gebrüder Weiss ve Vídni změřeno na 250 000 zásilek. Totožný systém, který dnes používáme v Jenči, výrazně zefektivňuje naši práci s jednotlivými zásilkami, kterých terminálem projde 1,5 milionu za rok. V takovém objemu se výhody používání Cargometeru jednoznačně projeví,“ říká Jan Kodada.

Orange Warehouse Management System

Náš systém oWMS je moderním nástrojem, zaváděným nejen v ČR, ale v celé síti Gebrüder Weiss. Jakkoli náš dosavadní systém poskytoval dostatečné informace pro řádné a efektivní vedení skladů a přehled o pohybu skladových položek, oWMS otevírá nové možnosti pro nastavení klientských procesů, výběr přepravních módů na základě definovaných kritérií a další úroveň optimalizace procesu doplnění zásob nebo zkrácení procesních intervalů,“ popisuje Jan Kodada

Možnost detailního sledování oblasti zboží podle volitelných kritérií, automatizované shromažďování údajů, komplexní informace o zaskladněných jednotkách a adaptabilní uživatelské prostředí patří k základním charakteristikám systému. Pro jakoukoli položku lze uložit neomezený počet verzí balení, které může skladový manipulant vybírat přímo na mobilním skeneru, a to jak v okamžiku příchodu zboží do skladu, tak i při expedici té které zásilky. Uživatel může vstoupit do virtuálního skladu a prohlédnout si konkrétních segmenty, třeba na úrovni jednotlivých úložných regálů. Systém oWMS totiž poskytuje přehled momentálního využití skladové kapacity včetně grafického zobrazení aktuálního využití jednotlivých skladových oblastí. Ty je možné nastavit a definovat individuálně, podle skutečných potřeb a požadavků uživatele. Používání oWMS tak umožňuje také další zvýšení zákaznického servisu.

Systém oWMS je speciálním nástrojem vyvinutým pro průmyslové potřeby, jeho základní podstatou je komplexní a transparentní „scan-chain“ pro veškeré myslitelné procesy. Jeho používání nás však zároveň přirozeně motivuje k nabízení dalších flexibilních řešení našim zákazníkům. Bezpečné a profesionální zpracování informací o skladových položkách, dokonalý přehled o stavu a vlastnostech uskladněného zboží nebo optimalizovaný proces přípravy zásilek k expedici snižuje možnost chyby v toku informací mezi klienty a Gebrüder Weiss,“ uzavírá Jan Kodada.

Přečtěte si také

Back to top button