Logistika a sklady

Hedvábná stezka 21. století

Hedvábná stezka z dávných dob, významný faktor v rozvoji velkých civilizací, která v mnoha ohledech pomohla položit základy moderního světa, se stává opět aktuální. Takové a další závěry přináší nejnovější zpráva Colliers International s názvem Evropský trh průmyslu a logistiky: dlouhodobý výhled.

Tato zpráva, která je první ze série zpráv o průmyslovém a logistickém trhu v Evropě, se zabývá obecnými makroekonomickými trendy, u kterých se očekává, že ovlivní tento trh v příštích deseti letech. Ze zprávy vyplývá, že neustálé změny ve struktuře světového obchodování v budoucnu pravděpodobně významně ovlivní infrastrukturu logistiky v Evropě.
 
“Výrazný nárůst podílu Číny a Indie na světové produkci, který se očekává v příštím desetiletí, bude znamenat intensivnější obchodování mezi těmito dvěma zeměmi a Evropou,” říká Omar Sattar, MRICS, Managing Director, Colliers International Česká republika. “Vzhledem k tlaku na snižování jak obchodních, tak i environmentálních nákladů v dodavatelských řetězcích, očekáváme nárůst obchodu přes jižní Evropu. Tato skutečnost, spolu se zvyšujícím se ekonomickým a výrobním růstem ve východní Evropě a dalším zapojením tohoto regionu do globálních dodavatelských řetězců, urychlí potřebné investice do infrastruktury.“
 
Vznik větších a silnějších ekonomik ve východní Evropě, jako například Česká republika a Rumunsko, bude hrát klíčovou roli při budování nové infrastruktury a dodavatelských řetězců napříč Evropou. Zejména Polsko se jeví jako hlavní tahoun, protože těží z nové infrastruktury a růstu spotřebitelské a výrobní poptávky. Růst spotřebitelských výdajů zvýší potřebu dopravy zboží do těchto lokalit. Skutečnost, že díky růstu těchto trhů budou přímé dodavatelské řetězce nákladově efektivnější a budou profitovat ze svého rozsahu, což pomůže jejich národním logistickým trhům, je rovněž klíčová. Nízké mzdy, rozvinuté dopravní spojení s Německem a střední Evropou a nezávislé, plovoucí měnové kurzy budou v krátkodobém a střednědobém horizontu klíčem k výrobnímu růstu ve východní Evropě. Z dlouhodobého hlediska pomohou lepší vazby na globální dodavatelské řetězce udržet růst – za předpokladu, že zkvalitňování infrastruktury bude pokračovat.
 
Turecko, které leží na „hedvábné stezce“ mezi Evropou a Asií, sehraje klíčovou roli ve zprostředkování obchodu mezi těmito dvěma kontinenty a přispěje k tomu, aby obchodování bylo nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Rozvoj velkých přístavů na severním pobřeží Jadranu a u Černého moře a zlepšení jejich spojení se zbytkem Evropy bude důležitý pro argumentaci proti plavbě do hlavních severských přístavů přes Gibraltar. Železniční spojení Turecka s Blízkým východem, Íránem a Pákistánem kromě toho umožní, aby bylo zboží do Evropy přepravováno jak přes železniční spojení z Istanbulu, tak přes přístavy v Černém moři. Železniční tratě, protínající také hlavní evropské železniční a silniční koridory v Budapešti, Lublani, Salzburku a Vídni, umožní přístup na trhy ve střední a východní Evropě.
 
Navrhované budoucí rozšíření přístavů severního Jadranu (NAPA) zvýší kontejnerovou kapacitu na zhruba šest milionů TEU v roce 2020 a přispěje tak k převozu zboží do Evropy přes tuto lokalitu. Rozvoj silničního spojení z této oblasti, především do Polska, bude nezbytné. Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně a Sopoty) má možnost stát se hlavním uzlem pro kontejnerovou dopravu v souladu s rostoucím ekonomickým postavením Polska. Lodž má potenciál stát se klíčovým distribučním uzlem Polska díky své centrální poloze, zatímco růst Vratislavi a Horního Slezska bude zaměřen na zásobování velké koncentrace obyvatelstva. 
 
O Colliers International
Colliers International je jedním z předních celosvětových poskytovatelů realitních služeb. Působí v 532 kancelářích v 62 zemích světa a zaměstnává téměř 12 300 profesionálů. Jako dceřiná společnost FirstService Corporation (NASDAQ: FSRV; TSX: FSV and FSV.PR.U) nabízí zázemí silného finančního partnera a lokálního managementu, které klientům zaručí zodpovědné a iniciativní řešení jejich realitních potřeb. Colliers poskytuje řadu služeb jak uživatelům prostor, tak i vlastníkům a investorům, které zahrnují globální korporátní služby, prodeje a pronájmy nemovitostí, správu nemovitostí a asset management, projektový management, poradenství při prodeji/koupi hotelů, oceňování nemovitostí, hypoteční poradenství a průzkum trhu. Společnost The Lipsey Company a magazín National Real Estate Investor zařadily Colliers International na druhé místo mezi poskytovateli komerčních realitních služeb.
 

Přečtěte si také

Back to top button