Logistika a sklady

Jak si ulehčit práci při vychystávání zboží? Máme pro Vás přehled dostupných technologií

Sklad neslouží pouze ke skladování zboží, ale probíhá v něm celá řada dalších operací. Jednou z nich je vychystávání, které se už v současnosti téměř neobejde bez podpory sofistikovaných technologií.

Čtení z displeje není nutné

Běžným prostředkem sloužícím k dosažení optimalizace skladových procesů, tedy i vychystávání, je vybavení skladníků mobilními terminály přenášejícími data do/z WMS. Toto vybavení se už dnes používá i v menších skladech, kde pracují jednotky skladníků. Ve velkých rychloobrátkových skladech, kde je kladen důraz na rychlé vychystávání drobnějších položek, se již vyplácí sofistikovanější technologie, kterou je například Pick by Voice. Jedná se o vychystávání podle hlasových pokynů, kdy je skladník naváděn hlasem a také hlasem odpovídá.

„Jedná se o efektivní způsob, kdy se skladník nezdržuje čtením z displeje nebo dokonce z papíru. Má dostatek času soustředit se na práci, což je lepší také z hlediska bezpečnosti práce. Cílem je minimalizace chybovosti a maximální efektivita vychystávání,“ tvrdí Luboš Doležal ze společnosti KODYS a poukazuje na nové technologie, s nimiž přicházejí někteří dodavatelé. Například Zebra přišla s myšlenkou nového displeje na brýlích. Displej se umístí na standardní bezpečnostní brýle a obsluha na něm dostává instrukce o tom, co má dělat. Tato technologie se zatím zkouší a není ještě plošně využívána.

Další možnost, jak zvýšit efektivitu vychystávání, představují terminály „na ruku“ doplněné o snímače na prst (formou prstýnku nebo rukavice se snímačem). Toto vybavení nabízí skladníkovi vyšší komfort a volné ruce pro manipulaci se zbožím.

Řešením je i světelná technologie

Zajímavou oblast představuje manipulační technika. Na vozících mohou být nainstalovány terminály s fixním panelem eliminujícím vibrace, ke kterým při manipulaci vozíku se zbožím dochází. Ve skladech se také stále častěji setkáváme s tablety, které mohou rovněž sloužit jako vozíkový terminál. Vyžadují však spolehlivý úchyt, kovové rameno a připojený snímač.

Při vychystávání se někdy používají klasické nákupní vozíky, k nimž může být připevněn terminál. V tomto případě skladník čárový kód snímá snímačem, který má připevněný na prstu.

Luboš Doležal uvádí, že už několik let pomáhá při vychystávání světelná technologie, která má využití nejčastěji v automobilovém průmyslu. Problémem této technologie je však její malá flexibilita, protože žárovky musí být nainstalovány na regály. Při změně dispozice skladu je v tomto případě nutná fyzická montáž.

„Jedná se však o zajímavý způsob, který se využívá již řadu let. Pro sklady, kde není třeba několik let nic měnit, to může být zajímavé řešení,“ doporučuje Luboš Doležal a upozorňuje na další technologii Pick by e-ink využívající malé elektronické etikety. Nejčastější uplatnění mimo logistiku má zejména v hypermarketech, kde funguje bezdrátová technologie wi-fi. Díky tomu malý displej může měnit informaci – například upravuje ceny zboží. Ve skladech často reprezentuje adresy regálových pozic. Tato technologie se může používat v kombinaci s hlasem.

Pistolníci ještě nevymřeli

Jak jsme již uvedli, nejrozšířenější pomůcku při vychystávání představují klasické mobilní terminály a pistolové snímače. Zákazníci ještě stále vyžadují fyzickou klávesnici, ale nová generace skladníků už nemá problém pracovat s dotykovým displejem.

„Ve skladech se stále častěji setkáváme s prvky automatizace, například s autonomní vychystávací technikou, kterou představují robotické vozíky. Nicméně nové technologie představují poměrně drahé řešení, protože cena pracovní síly v Česku ještě není tak vysoká, jako v západní Evropě,“ podotýká Luboš Doležal.

Efektivitu zvyšuje WMS

Podívejme se nyní do praxe. Jaké zkušenosti s vychystáváním zboží mají ve firmě ESA logistika?

„Vychystávání zboží se plně řídí potřebami našich zákazníků a jejich odběratelů. V zásadě používáme dva přístupy k vychystávání – FIFO (First In – First Out; první dovnitř – první ven) nebo FEFO (First Expored – First Out; nejstarší zboží – první ven). Vychystáváme přesně definované kusy v rozmezí od celých palet přes kartony až po jednotlivá balení daného zboží,“ vysvětluje Jindřich Karas, Marketing Manager ve společnosti ESA, a dodává, že efektivitu celého procesu zvyšuje skladový řídící systém (WMS) napojený na čtečky čárových kódů. Proto je možné vychystávat podle šarží, čísel palet, či výrobních čísel. Současně při vychystávání zboží ESA nabízí i služby přidané hodnoty (VAS), tedy přebalování zboží, jeho etiketování nebo jiné úpravy na přání zákazníka.

„Využíváme prioritizaci objednávek, kdy nám WMS řídí priority podle koncových míst dodání a současně konsolidaci objednávek, tedy slučování více maloobjemových objednávek na jednu paletu na různá koncová místa v rámci jedné dynamické rozvozové linky,“ podotýká Jindřich Karas, podle jehož názoru představuje cestu k efektivnímu vychystávání také seskupování objednávek. Ty ESA logistika využívá pro více maloobjemových objednávek, které mají být doručeny v rámci dne na jedno koncové místo.

Člověk ve spojení s technologiemi

Při vychystávání objednávek WMS spolu se čtečkami pomáhá s uspořádáním zboží na paletě tak, aby nejtěžší položky zboží byly na paletě umístěny dole. Operátora s vozíkem vede skladem tak, aby se při přípravě objednávky nemusel vracet.

„K efektivnímu vychystávání nám pomáhá také manipulační technika. Pro vychystávání jednotlivých balení nebo kartonů používáme například vysokozdvižné vozíky typu „letadlo“ s plošinou, která k výše umístěným regálům dopraví pracovníka se čtečkou a ten vyzvedne potřebné balení či karton zboží,“ uvádí Jindřich Karas a závěrem zdůrazňuje, že zkušenosti z logistiky rychloobrátkového zboží (zejména potravin) ukazují, že stále nejefektivnější cestou k vychystávání zboží je využití člověka, kterému pomáhají moderní technologie v podobě elektronických čteček a vyspělého WMS. Variabilita zboží a zákaznických požadavků je v tomto oboru tak velká, že jakákoli automatizace by v současné době byla méně efektivní.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Václav Podstawka

Back to top button