Logistika a sklady

Linde MH: první předběžné výsledky provozu manipulační techniky s palivovými články v závodu BMW

Linde Material Handling (Linde MH), přední evropský dodavatel manipulační techniky a skladových řešení, vyhodnotil provoz čtyř logistických vláčků a pěti vysokozdvižných vozíků s pohonem na palivové články, které před rokem předal na testování do závodu BMW Group v německém Lipsku.

Na základě zkušeností nasbíraných v posledních měsících byly provedeny technické úpravy, které již v provozu fungují a jejichž následkem se spolehlivost techniky ještě dále zvýšila. Tento trend potvrzují i průběžná hodnocení Institutu manipulační techniky, materiálového toku a logistiky při Technické univerzitě v Mnichově (TUM), která tento projekt podporuje z vědeckého hlediska.
 
Ve výrobním karosářském závodě BMW v Lipsku se pro zásobování linky montážními díly používá manipulační technika na hybridní pohon s palivovými články, která vykonává stejné činnosti jako vozíky na elektrický pohon s běžnými olověnými bateriemi používané v ostatních závodech,“ říká Hannes Schöbel, produktový manažer pro inovativní pohony Linde MH. „Naším cílem je využít data získaná tímto projektem pro další optimalizaci vozíků a k dalšímu vývoji těchto technologií pro použití právě v oblasti manipulační techniky.“
 
„Vozíky Linde E25 HL a Linde E35 HL o nosnosti 2,5 a 3,5 tuny, které se v Lipsku používají, disponují nově vyvinutým systémem palivových článků s napětím 80 voltů. Od začátku projektu jsme u vozíků provedli značné optimalizace,“ říká Mark Hanke, vedoucí oddělení konstrukce manipulační techniky Linde MH. Patří sem například mnoho inovací softwaru palivových článků.
 
„Informace o každodenním nasazení vozíků v závodu BMW v Lipsku jsou pro nás velmi cenné a doplňují naše vlastní testovací procesy v našich výzkumných odděleních,“ upřesňuje Hanke. Jak jsou tyto optimalizace účinné, to dokumentuje i výzkum univerzity TUM. „Neustále vyhodnocujeme řadu aspektů této techniky včetně jednotlivých hlášení a servisních zpráv a tímto způsobem spolu s údaji o náročnosti údržby vyhodnocujeme technickou disponibilitu vozíku. Společně s časovým vyhodnocováním manipulačních kroků při dočerpávání vodíku se ukazuje technická provozuschopnost manipulačních vozíků,“ vysvětluje Robert Micheli, vědecký pracovník z týmu profesora Willibalda A. Günthnera z TUM. 
 
„Na základě zkušeností získaných v tomto projektu jsme u nás společně s partnery projektu vyvinuli provozní směrnice pro použití průmyslových vozíků poháněných vodíkem, abychom budoucím uživatelům usnadnili pořízení a provoz této techniky včetně informací o potřebné infrastruktuře a příslušné legislativě.“
 
Projekt v Lipsku vyvolal velký ohlas u dalších zájemců. „Mnoho zákazníků se nás ptá na tuto technologii a také zda by si mohli aplikaci v závodu BMW v Lipsku prohlédnout,“ vysvětluje Hannes Schöbel. „Zanedlouho budeme dodávat tři další vozíky s pohonem na palivové články klientům z automobilové a logistické branže.“
 
BMW Group, Linde Material Handling a Institut manipulační techniky, materiálového toku a logistiky mnichovské univerzity TUM obdrželi v létě 2013 grant Spolkového ministerstva pro dopravu a digitální infrastrukturu na vybudování flotily vysokozdvižných vozíků a  tažných souprav s vodíkovým pohonem. Grant výzkumného projektu, který poběží až do dubna 2016, byl udělen v rámci Národního programu pro inovace vodíkových technologií a technologií palivových článků (NIP), a to v celkové hodnotě 2,9 milionu euro.
 
Cílem projektu je vyzkoušet ekologické a efektivní vodíkové pohony manipulační techniky v reálných provozních podmínkách a vyvinout modely určené pro sériovou výrobu. Centrum pozornosti NIP se soustředí vedle velkých propagačních projektů také na projekty z oblasti výzkumu a vývoje. Program je koordinovaný organizací NOW GmbH (Národní organizace pro vodíkové technologie a technologie palivových článků).
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button