Logistika a sklady

Novinky z oblasti Certifikace Evropský logistik

Již tři české vysoké školy jsou akreditovány v programu Evropské logistické asociace a Národní certifikační rady s názvem candidate cELOG.

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze je po Vysoké škole Škoda Auto, o.p.s. a českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické třetí českou akreditovanou vzdělávací institucí, která získala akreditaci Evropské logistické asociace (ELA). Program je určen pro absolventy, kteří úspěšně dokončili studia se zaměřením na logistiku a splnili stanovená kritéria.

Slavnostní předání evropských certifikátů ELA
V rámci této akreditace proběhlo slavnostní předávání certifikátů u příležitosti DNE ČESKÉ LOGISTIKY, který se konal 11. dubna 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze ve Vencovského aule. Úspěšným absolventům certifikáty předali Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., president ČLA, Ing. Kamil Slavík, předseda Národní certifikační rady a vicepresident ČLA a Doc. Ing. JUDr. Radek Novák, CSc., vedoucí Katedry logistiky, VŠE.

Česká logistická asociace, z. s. (ČLA) a Národní certifikační rada (NCR) tak úspěšně prokračují v programu certifikačních řízení logistických profesionálů v České republice. Program certifikace ELA je řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným ze zástupců z členských zemí ELA.

Certifikaci lze získat v jedné ze dvou kategorií, které se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska jejich současného funkčního postavení, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí

o EJlog – European Junior Logistician
o ESlog – European Senior Logistician

Certifikáty s celoevropskou platností úspěšným logistickým profesionálům vystavuje ELA se sídlem v Bruselu. V letošním roce proběhnou certifikační řízení ve dnech 24. – 25. září a 19. – 20. listopadu.

Zájemci si mohou zdarma otestovat své znalosti v aplikaci MIND THE GAP (www.elalog.net/). Při vyplňování přihlášky si zvolí odpovídající úroveň certifikace, ale i odborné volitelné moduly. Podrobnější informace o certifikačním procesu jsou k dispozici na internetových stránkách ČLA, www.czech-logistics.eu.

Přečtěte si také

Back to top button