Logistika a sklady

Paletový pooling firmy CHEP přináší ekonomické i ekologické benefity

S využitím paletového poolingu společnosti dm drogerie markt odpadá administrativa spojená s vedením paletových kont a její logistický provoz je udržitelnější.

Společnosti CHEP a dm drogerie markt již 15 let spolupracují na zefektivnění přepravy drogistického zboží. Během této doby neustále roste míra využití paletového poolingu, udržitelného modelu sdílení a opakovaného využívání palet, mezi společností dm drogerie a jejími dodavateli. Aktuálně je na sdílených paletách CHEP přepravována více než polovina zboží pro tento řetězec.

Využívaní logistických řešení společnosti CHEP umožňuje centrálnímu skladu dm drogerie v Jihlavě dosahovat větší provozní efektivity. Hlavní výhodou poolingu je eliminace administrativy spojené se správou paletového konta – všechny potřebné úkony zabezpečuje CHEP přímo s dodavateli. Zaměstnanci a spolupracovníci dm se tak nemusejí zabývat například tříděním palet či skladováním právě nevyužitých kusů.

„Ve spolupráci s CHEP vidíme tři zásadní výhody: úsporu nákladů spojených se skladováním prázdných palet, menší administrativní zátěž pro naše spolupracovníky a také servis a špičkovou kvalitu palet, kterou nám je společnost CHEP schopná garantovat. Jako příjemce palet jednoznačně upřednostňujeme poolingové řešení před tradiční paletovou výměnou,“ říká Vojtěch Nepraš, vedoucí příjmu zboží v dm drogerie markt CZ.

Až polovina veškerého zboží pro dm drogeria markt se přepravuje na sdílených paletách (FOTO: CHEP)

„Zrychlování a zefektivňování provozu, vytváření přidané hodnoty či poskytování nejlepších řešení a servisu je to, čeho si naši zákazníci obzvláště cení. Nesmírně nás těší, že dm drogerie náš přístup postavený na těchto pilířích oceňuje a je s paletovým poolingem spokojená. Doufáme, že se nám v nadcházejících letech podaří společně míru využívání poolingu ještě více zvýšit, čímž upevníme pozici tohoto logistického řešení v dodavatelském řetězci dm drogerie,“ dodává Miroslav Voleský, Retail Sales & Asset Manager pro CHEP v České republice.

Moderní a kvalitní logistická řešení, jež CHEP svým zákazníkům a partnerům nabízí, přináší řadu provozních a ekonomických benefitů, avšak také korespondují s jejich cíli v oblastech podpory trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Například k červenci 2020 se díky partnerství CHEP a dm drogerie podařilo eliminovat 6 296 kg potenciálně vyprodukovaného odpadu, snížit emise CO2 o 77 062 kg a ušetřit až 66 893 dm3 dřeva.

Tato čísla jsou měřitelným důkazem toho, že paletový pooling je udržitelným logistickým modelem, jehož využíváním společnost dm drogerie markt dokazuje svou společenskou odpovědnost a výrazně přispívá k ochraně životního prostředí.

Back to top button