Logistika a sklady

Panattoni přijal jako svůj standard certifikaci BREEAM na úrovni Excellent

Stavitel průmyslových budov a lídr evropského trhu Panattoni je průkopníkem udržitelné výstavby s důrazem na certifikace nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Jako první v oboru zavádí pro veškeré své nové budovy jako standard certifikaci BREEAM New Construction zaručující ekologickou udržitelnost projektů a jejich šetrnost k životnímu prostředí, a to na úrovni Excellent.

V České republice má Panattoni již minimálně v této úrovni certifikace dvanáct budov a další čtyři má v přípravě. Mezi nejvýznamnější certifikované projekty patří distribuční centrum Amazonu v Dobrovízi, distribuční centrum Kaufland eCommerce a logistická hala DHL pro Estée Lauder Companies v Chebu či budova ViaPharma v Pavlově.

Společnost Panattoni vybudovala v Evropě již přes 5,7 milionu čtverečních metrů průmyslových prostor, které splňují podmínky pro zelené certifikáty, a je tak na prvním místě v žebříčku udržitelných průmyslových staveb. Mezi nejnovější projekty v sousedním Polsku patří například Panattoni Park Sosnowiec I s prvním polským certifikátem BREEAM New Construction v úrovni ‚Excellent‘, který se tak zařadil po bok řady stejně certifikovaných budov v ČR a SR.

V ČR stojí i jedna z nejudržitelnějších a nejšetrnější průmyslových staveb světa v Panattoni Parku Cheb South, která se pyšní certifikací BREEAM New Construction na úrovni ‚Outstanding‘. Distribuční centrum společnosti Kaufland eCommerce se pyšní rekordním výsledkem 90,68 % ve finálním BREEAM hodnocení.

Svou koncepcí udržitelného rozvoje „Go Earthwise with Panattoni“ společnost Panattoni udává ekologické trendy v sektoru průmyslových staveb. Všechny nově budované haly musejí splňovat certifikaci BREEAM New Construction na úrovni ‚Excellent‘ a při posuzování jednotlivých aspektů v deseti různých kategoriích budou muset dosáhnout hodnocení minimálně 70 %.

„Těší mě, že díky našim aktivním krokům a propagaci mezinárodní certifikace BREEAM se dnes již tento přístup stal standardem. Certifikace BREEAM New Construction sleduje řadu kritérií, dle kterých je následně hodnocena i šetrnost k životnímu prostředí. V letošním roce společnost Panattoni jako první stavitel průmyslových nemovitostí nastavil jako minimální úroveň hodnocení Excellent pro všechny nově stavěné budovy nejen v ČR, ale v celé Evropě,“ prohlásil Pavel Sovička, generální ředitel, Panattoni pro ČR a SR.

První projekt certifikovaný BREEAM New Construction v úrovni Excellent byl v Panattoni Parku Prague Airport postavený již v roce 2015. Byla jí budova Od té doby počet certifikovaných budov roste a dnes Panattoni v ČR již překonala hranici 600 000 m2 certifikovaných průmyslových hal.

Vzhledem k faktu, že společnosti Panattoni většina projektů po jejich dokončení zůstává ve správě (property management), certifikací BREEAM New Construction vše teprve začíná. Společnost Panattoni má dnes ve své správě nemovitostí o celkové pronajímatelné ploše 830 000 m2. Pro své nájemce Panattoni připravuje mechanismus kompenzace CO2 stopy provozu budov. Jako novinku zavádí možnost dodání výpočtu CO2 stopy budovy i doporučení vhodné kompenzace CO2e za každý rok provozu.

„Plně si uvědomujeme společenskou a environmentální zodpovědnost související s provozem budov, proto se udržitelnými postupy pro certifikaci BREEAM řídíme i při jejich správě. V praxi se to projevuje při optimalizované údržbě, nákupu zboží a služeb, při využívání úsporných technologických celků a řízení spotřeby energií. Z tohoto důvodu jsme přijali interní směrnici upravující udržitelný přístup vycházející z principů BREEAM, kterou se oddělení správy nemovitostí řídí,“ říká Robert Chmelař, ředitel správy nemovitostí společnosti Panattoni a dodává: „Od loňského roku jsme přivedli k životu projekty zalesnění, umístění desítek včelstev, šetrnější nakládání s vodou v požárních nádržích a i v rámci stávajících Panattoni areálů připravujeme řadu dalších opatření ke zvětšení šetrnosti a udržitelnosti.“

Zvyšování šetrnosti staveb k životnímu prostředí jde v Panattoni ruku v ruce se zvyšováním komfortu jejich uživatelů. Což zahrnuje nejen dokonalejší zařízení pro zdravotně postižené, ale například i to, že všechny kancelářské prostory jsou navrhovány s ohledem na co nejlepší akustiku a přístup denního světla, a budou procházet také zevrubnou analýzou tepelného komfortu.

U každého nového projektu Panattoni je rovněž vypracován plán kvality ovzduší, na jehož základě se instaluje mechanický systém ventilace minimalizující koncentraci a recirkulaci znečišťujících látek ve vnitřních prostorách. Panattoni dále rozšiřuje spektrum ekologických postupů v celém procesu realizace svých projektů, čímž podporuje řadu benefitů plynoucích z plnění norem EDP (Environmental Product Declaration – Environmentální prohlášení o produktu).

Snižování emisí významně napomáhá i analýza životního cyklu budovy ještě před započetím výstavby. Spolu s tím Panattoni zvyšuje standardy systémů sloužících k úsporám v oblasti pitné vody – ať již díky nasazení mechanismů detekujících úniky, vodotěsných armatur nebo záchytných nádrží na dešťovou vodu, ale také zřizováním vyššího podílu zelených ploch s místní vegetací či květinových luk, které nevyžadují časté zavlažování.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button