Logistika a sklady

Poptávka po průmyslových nemovitostech ve středovýchodní Evropě prudce vzrostla

V roce 2016 se pronajalo historicky nejvíce průmyslových ploch ve střední a východní Evropě*, celkem 5,7 milionů m2.

Jedná se o 25% nárůst oproti předešlým dvěma letům, kdy se pronajalo kolem 4,5 milionu m2. Silnou poptávku ze strany nájemců doprovázel i velký objem nové výstavby, který dosáhl 2,2 milionů m2. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield, která trh průmyslových nemovitostí v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku dlouhodobě sleduje. 
 
V současnosti se ve střední a východní Evropě nachází 22 milionů m2 moderních průmyslových ploch k pronájmu. Středovýchodní region tak dohání vyspělé Německo, které má k dispozici 25,5 milionu m2 a v počtu obyvatel je srovnatelné s regionem. Podíl nové výstavby za rok 2016 dosáhl podobného objemu jako v rekordních předkrizových letech 2007 a 2008, kdy se ročně postavilo 2,5 milionů m2. Jedná se tak o třetí největší výstavbu moderních skladových ploch za posledních 19 let.
 
„Průměrně se v posledních 10 letech postavilo přes milion čtverečních metrů nových průmyslových ploch ročně. Fakt, že rok 2016 opět překročil dvoumilionovou hranici, svědčí o výkonnosti ekonomik zemí středovýchodní Evropy a pozitivním růstu jejich HDP,“ říká Ferdinand Hlobil, partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch ve střední a východní Evropě společnosti Cushman & Wakefield.
 
Výstavba nových průmyslových ploch se v loňském roce soustředila tradičně nejvíce do Polska, které s příbytkem téměř 1,2 milionu m2 zaznamenalo druhý nejlepší rok za posledních 19 let. V České republice se postavilo 500 000 m2, což je srovnatelné s rokem 2015. Největším skokanem se stalo Rumunsko, kde se postavilo téměř 400 000 m2, více než je součet všech průmyslových ploch postavených v Rumunsku od roku 1998. I Maďarsko zažilo prudký nárůst. V porovnání s rokem 2015 vzrostl objem výstavby více než patnáctkrát.
 
Pronájmy            
Z celkových 5,7 milionu m2 pochází přes tři čtvrtiny pronájmů z Polska a České republiky, přičemž v České republice se pronajalo podobně jako minulý rok 1,4 milionu m2. Rekordy se lámaly v Polsku, Rumunsku a Maďarsku. Historicky nejvíce bylo pronajato v Polsku, celkem 3,1 miliony m2, což je o 25 % více než v roce 2015. Doposud nejsilnější poptávku zaznamenalo i Rumunsko a Maďarsko s téměř půl milionem m2 pronajatých ploch v každé zemi.
„V oblasti nájemného dochází k rozevírání nůžek. Lokality, kde je dostatečná nabídka pozemků, zaznamenaly v uplynulém období mírný pokles cen nájemného. Nejlevnější nájmy se vyskytují ve středu Polska a na předměstí Varšavy. Naopak nejvyšší nájemné najdeme v hlavních městech, kde bude docházet k jeho dalšímu navyšování,“ říká Ferdinand Hlobil.  
 
Neobsazenost 
Podíl volných prostor po třech letech poklesu vzrostl oproti roku 2015 o 0,4 % na celkem 6,1 %. Drží se tak v rozmezí zdravé míry neobsazených ploch (pod 10%), a to i přes rekordní výstavbu.
 
Výhled 
„V roce 2017 očekáváme podobný objem výstavby jako v předchozím roce. Neobsazenost se bude držet kolem 6 % v důsledku silné poptávky. Objem investic v průmyslovém sektoru odhadujeme na 1,4 miliard EUR,“ říká Ferdinand Hlobil.
Příliv výrobních investic bude přicházet zejména ze západu Evropy. Do regionu je táhne výrazně levnější pracovní síla a růst spotřebitelského trhu.
 
 
* Do regionu střední a východní Evropy se počítá Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Přečtěte si také

Back to top button