Logistika a sklady

Skupina Kuehne+Nagel nabízí využití biopaliv v námořní logistice

Skupina Kuehne+Nagel nabízí možnost využití udržitelných biopaliv v námořní logistice. Volbou biopaliva druhé generace UCOME (metylester použitého kuchyňského oleje) namísto standardních pohonných hmot mohou zákazníci Kuehne+Nagel snížit své emise z námořní přepravy až na nulu. Výhodou UCOME je způsob jeho výroby, jež nevyžaduje žádnou zemědělskou půdu ani zpracování potravin.

Masové rozšíření tohoto paliva je zatím omezeno skutečností, že ne každé plavidlo jím může být poháněno. Proto Kuehne+Nagel nabízí takzvaný Mass Balance Concept. Vypočítá vzniklé emise, nakoupí odpovídající množství biopaliva a následně ho přiřadí k danému nákladu. Zákazníci, kteří se rozhodnou chránit životní prostředí a používat biopalivo k přepravě alespoň části svého nákladu pak obdrží certifikát, jenž vyhodnotí množství eliminovaných emisí v poměru k celkovému objemu jejich karga.

„Tento koncept je praktickým řešením pro dodavatelské řetězce našich zákazníků, dává jim jasnou představu o množství eliminovaných emisí uhlíku a pomáhá jim plnit jejich vlastní cíle v oblasti ochrany životního prostředí,“ vysvětluje Miroslav Pudil, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel v České republice.

Dekarbonizace přepravy je důležitým krokem k dosažení cílů zakotvených v Pařížské dohodě. V listopadu 2021 se skupina Kuehne+Nagel stala prvním poskytovatelem letecké logistiky, který svým zákazníkům nabídl možnost používat pro každou zásilku udržitelné letecké palivo SAF. Námořní přeprava vyprodukuje v průměru asi 1 miliardu tun CO2 ročně, což představuje asi 3 % celosvětových emisí – a právě díky používání UCOME je možné tyto emise výrazně snížit a přiblížit se tak splnění globálních klimatických cílů.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button