Logistika a sklady

Komplexní systém pro dodavatelský řetězec

Komplexní systém pro dodavatelský řetězec. Skupina Kuehne+Nagel a společnost Capgemini oznámily uzavření strategické dohody o tom, že vytvoří nabídku jedinečných služeb zaměřených na orchestraci dodavatelského řetězce s důrazem na poskytování komplexního servisu napříč celou jeho sítí.

Zákazníci, kteří se službu rozhodnou využít, díky ní budou moci efektivně řídit provoz v dodavatelském řetězci, zvýšit svou odolnost a zachovat si agilitu i v současném rychle se měnícím globálním prostředí.

Komplexní systém pro dodavatelský řetězec

Nová strategická dohoda je na trhu první svého druhu. Spojuje špičkové expertní znalosti Kuehne+Nagel na poli logistického managementu a realizace zakázek s nejmodernějším systémem inteligentních operací pro dodavatelský řetězec (Intelligent Supply Chain Operations – ISCO), jenž vyvíjí Capgemini. ISCO nabízí funkce, které umožňují kognitivní, bezdotykové operace s podporou umělé inteligence a rozhodování na základě dat. Služba je speciálně zaměřena na velké firemní zákazníky ze segmentů spotřebitelského zboží, zdravotnictví a průmyslu.

Gianfranco Sgro, člen představenstva Kuehne+Nagel International AG zodpovědný za divizi kontraktní a integrované logistiky, uvedl: „Orchestrace dodavatelského řetězce je pro naše odvětví aktuálně velkým tématem a poptávka po ní je vyšší než kdy dříve. Kuehne+Nagel a Capgemini sdílejí společnou vizi orientovanou na inovace i proklientský přístup. Společně našim zákazníkům přinášíme nejkomplexnější set služeb pro dodavatelský řetězec, jaký na trhu mohou najít. Dohoda o spolupráci je krokem zcela v souladu se strategickými plány Kuehne+Nagel Roadmap 2026 a Vision 2030, ve kterých jsme si vytýčili cíl stát se nejdůvěryhodnějším logistickým partnerem koncentrovaným na udržitelnou budoucnost.“

Oliver Pfeil, ředitel obchodních služeb a člen představenstva skupiny Capgemini, dodal: „V dodavatelském řetězci i nadále vnímáme značné turbulence, z nichž plynou nová podnikatelská rizika. Spolu s tím ze strany businessu roste zájem o celistvá, na technologiích založená řešení, díky kterým firmy dokáží zvládat dnešní výzvy a získat náskok před dopady vnějšího dění. Jedním ze záměrů, jež v Capgemini sledujeme, je pomáhat našim klientům proměňovat způsoby, jimiž řídí své dodavatelské řetězce. Nová nabídka připravená spolu s Kuehne+Nagel nám umožňuje přinášet další úroveň obchodních hodnot a vytvářet pro zákazníky nadčasová řešení jejich sítí.“

Proměnou dodavatelských řetězců k podnikatelským výhodám

Využíváním služby vzniklé díky spojení sil Kuehne+Nagel a Capgemini mohou firemní zákazníci čerpat výhody spjaté s plynulými informačními toky a datovou výměnou a transformovat své dodavatelské řetězce zvyšováním jejich odolnosti či efektivnějším zvládáním rizik, zkracováním lhůt v rámci objednávkového cyklu, zlepšováním logistiky nebo optimalizací skladování. Dodavatelské řetězce, které prošly orchestrací, jejíž součástí jsou i funkce plánování a exekuce, pomáhají zároveň snižovat celkové náklady na logistiku, eliminovat vznik emisí uhlíku a posilovat odolnost vůči tržním narušením.

Prostřednictvím partnerství získávají zákazníci podporu při rozhodovacích procesech vedoucích k chytřejšímu předvídání, rychlejším reakcím na rizika či odchylky a lepší kontrole nad dodavatelským řetězcem.

Zdroj
Kuehne+Nagel

Přečtěte si také

Back to top button