Logistika a sklady

Strategické cíle PKP CARGO

Nová strategie Skupiny PKP CARGO je odpovědí na výzvy a příležitosti, které poskytuje polský a zahraniční trh. Skupina nechce omezit svou úlohu pouze na funkci dopravce, ale bude ve stále širším měřítku poskytovat komplexní logistické služby.

Strategie určuje vizi a poslání Skupiny PKP CARGO na roky 2019-2023, ale s vyhlídkou až do roku 2038. Je to nejdůležitější dokument pro Skupinu, protože ukazuje směr vývoje a je také součástí její integrace.

Skupina PKP CARGO má být nejpozději za pět let lídrem trhu ve střední a východní Evropě, a to díky dosažení postavení jedničky v oblasti Trojmoří, čili v paenvropských dopravních koridorech sever-jih. PKP CARGO se také snaží získat dominantní postavení na trasách Nové hedvábné stezky na území Evropské unie. V obou případech se to bude týkat jak objemu přepravených nákladů, tak i provedených přepravních výkonů. Pozice lídra, kterou chce Skupina dosáhnout do roku 2023, má být upevňována v letech 2023-2038.

Současně bude následovat proces zvyšování podílů PKP CARGO na domácím trhu. V současné době Skupina ovládá téměř 50 % železničních přeprav v Polsku z hlediska přepravních výkonů, a v 2023 se očekává, že tento ukazatel vzroste až na 65 %. „Stanovili jsme si ambiciózní cíl, ale je realizovatelný,“ ujišťuje Czesław Warsewicz, předseda představenstva PKP CARGO S.A. „Část růstu nám zajistí organický rozvoj Skupiny, ale důležité budou také akvizice. Doufáme, že brzy budeme moci informovat o našich prvních rozhodnutích v této oblasti,“ vysvětluje Warsewicz.

Akvizice mají být také vedeny na zahraničních trzích, jelikož tímto se urychlí a usnadní realizace plánu expanze Skupiny na euroasijských trzích.

Logistický operátor
PKP CARGO upouští od image společnosti jako železničního dopravce, který pouze přijímá a realizuje objednávky na vlakové přepravy nákladů. Skupina musí rozšířit svůj profil činnosti tak, aby uplatnila v praxi cíle zakotvené ve Strategii. „Proto bude důležité usilovat o to, aby se PKP CARGO stala specializovaným logistickým operátorem, který poskytuje komplexní služby, zejména v intermodálním sektoru, tedy obsluhuje přepravy od dveří ke dveřím,“ vysvětluje Czesław Warsewicz.

Za tímto účelem bude PKP CARGO usilovat o přípravu nejkonkurenceschopnější nabídky pro obchodní partnery na Nové hedvábné stezce a v oblasti Trojmoří. Předseda představenstva Warsewicz uvádí, že se Skupina snaží rychle reagovat na výzvy, které přináší globalizace, a využívat naše přirozené výhody a silné stránky, kterými jsou rychlý hospodářský rozvoj Polska, a tím i rostoucí mezinárodní postavení země. A výhoda považovaná mnoha odborníky za prvořadou: poloha Polska na křižovatce nejdůležitějších obchodních cest.

Procesu domácí a zahraniční expanze bude napomáhat zvyšování provozní efektivity, a to prostřednictvím digitalizace a informatizace, jakož i optimalizace přepravních procesů. Skupina PKP CARGO bude rovněž zlepšovat efektivitu procesů v oblasti využívání vozového parku a jeho modernizace a také správy majetku všech společností.

Neméně důležitá je lepší organizační efektivita. Měla by se zlepšit díky optimalizaci rozhodovacích procesů a přizpůsobení struktury Skupiny PKP CARGO realizovaným úkolům a rozvoji organizační kultury. Řízení bude probíhat podle cílů (MBO), bude také přijata politika řízení projektů a bude zřízen centrální útvar PMO.

Předseda představenstva Czesław Warsewicz zdůrazňuje, že rok 2018 nebyl jen obdobím prací na přípravě Strategie pro příštích pět let. Byla to již doba, ve které začala implementace některých řešení, jež se staly prioritami v projednávaném dokumentu. Zlepšení organizace práce, přepravních procesů, zvýšení úrovně konkurenceschopnosti na trhu, získání zákazníků stále lepšími nabídkami, a to i z hlediska ceny – hlavně tyto faktory přispěly k tomu, že se Skupina PKP CARGO může pochlubit vynikajícími finančními výsledky.

Výnosy za tři čtvrtletí tohoto roku činily 3,84 mld. zlotých, tedy byly o 11 % vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2017. Je třeba zdůraznit, že úroveň výnosů byla nejvyšší od roku 2013, tedy od vstupu PKP CARGO S.A. na burzu. Totéž lze říci o EBIDTA (702 mil. PLN). Strategie klade Skupině za úkol nejen udržet vynikající výsledky, ale je ještě zlepšit. A tak např. čistý zisk má činit od roku 2019 nejméně 5 % výnosů, a od roku 2023 nejméně 8 %.

Přečtěte si také

Back to top button