Zprávy

Ekologické kotelny pro Iveco Czech Republic

Vysokomýtský výrobce autobusů a jeden z největších zaměstnavatelů Pardubického kraje změnil způsob vytápění svých výrobních areálů. Přechodem na plynové kotelny tak významně přispívá k ochraně životního prostředí.

Rozhodnutí společnosti o ukončení provozu původní uhelné kotelny a její nahrazení plynovými kotelnami v jednotlivých areálech bylo završeno v listopadu 2018 přepojením topných okruhů na nové plynové kotelny. Dvě nové kotelny byly dodány a budou provozovány společností Konterm, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení zadavatele. Na subdodávkách se podílely společnosti Ivitas, SAPA LPJ, Bosch a Datatherm. Realizace díla trvala pouhých 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Přechodem na moderní plynové kotelny dojde ke snížení tepelných ztrát při výrobě a distribuci tepla o cca 35 %, snížení emisí CO2 o více než 30 % a emise CO, SOx a Nox se sníží v průměru o 90 %.

Slavnostní zahájení provozu nových kotelen a přestřižení pásky proběhlo za účasti zástupců společností Iveco Czech Republic, a.s. a Komterm, a.s. ve čtvrtek 24. ledna 2019.

„Původní uhelná kotelna, která byla v provozu od roku 1968 se dostala na hranici své technické i morální životnosti. Svou koncepcí již neměla perspektivu reagovat na trendy a požadavky trvalého snižování ekologické zátěže,“ říká generální ředitel společnosti Iveco Czech Republic, a.s. Jiří Vaněk a dodává: „Jsme rádi, že můžeme přispět k ochraně životního prostředí nejen vývojem autobusů splňujících přísné emisní normy Euro VI, ale i modernizací našeho technologického zázemí.“

Přečtěte si také

Back to top button