Zprávy

Firma SPAR jmenovala společnost Scania „Dodavatelem roku“

Firma SPAR International s více než 13 100 nezávisle vlastněnými maloobchodními prodejnami potravin ve více než 45 zemích jmenovala společnost Scania globálním dodavatelem roku.

V roce 2019 byla společnost Scania označena firmou SPAR International za preferovaného dodavatele. „Jsme hrdí na to, že máme tohoto dodavatele, se kterým jsme vytvořili úspěšnou nákupní alianci, a že společně můžeme posílit program udržitelnosti pro širší komunitu firmy SPAR,“ uvádí společnost ve své tiskové zprávě.
„Scania, která podporuje program udržitelnosti v odvětví dopravy, investuje značné prostředky do rozvoje dlouhodobých partnerství, která přesahují obecný prodejní přístup. Coby maloobchodní jednotky jsou jednotlivé organizace firmy SPAR často tlačeny zákazníky k tomu, aby prokazovaly pokrok, co se týče čistší distribuce, nižších emisí a snižování hluku v městských oblastech.“

Přečtěte si také

„Vítěz letošní ceny chce tento program i nadále prosazovat. Nikoli za účelem zvyšování prodeje, ale z principu, protože skutečně věří, že má odpovědnost za dosahování trvalé udržitelnosti.“

Stávající partnerství mezi společností Scania a partnerem firmy SPAR v Norsku, kterým je skupina NorgesGruppen a její velkoobchodní partner Asko, bylo obzvláště vyzdvihnuto kvůli zavádění činností využívajících vozidla na alternativní paliva. „Tyto iniciativy se šíří prostřednictvím poskytování a testování většího počtu vozidel na alternativní paliva.“

Například v Irsku uskutečnil velkoobchodní partner firmy SPAR, kterým je organizace BWG Foods, investice do 14 nákladních vozidel na stlačený plyn (CNG).

Přečtěte si také

Back to top button