Motorismus

ČEPRO kupuje RoBiN OIL

ČEPRO kupuje RoBiN OIL. Akciová společnost ČEPRO kupuje celou síť čerpacích stanic RoBiN OIL. Jde celkem o 75 pump, které ČEPRO zařadí do své sítě EuroOil. S celkem 285 čerpacími stanicemi tím potvrdí svoji pozici třetího největšího hráče na trhu. Transakci posvětil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Stávající síť EuroOil zaznamenala za posledních pět let dynamický růst – její výnosy jsou čtyřikrát větší a prodává třikrát více litrů paliv. „Pro další růst a rozvoj služeb v příštích letech se nabídka nákupu konkurenční sítě jeví jako další cesta pro zvyšování přidané hodnoty. Nákup RoBiN OIL znamená pro ČEPRO přímý ekonomický efekt i tržní podíl, který má specifickou hodnotu,“ zdůvodňuje transakci Jan Duspěva, generální ředitel Čepra. 

RoBiN OIL je dlouhodobým odběratelem pohonných hmot od Čepra s prodejem 150 mil. litrů ročně. V případě akvizice některou z konkurenčních společností by tak ČEPRO přišlo i o obchodní marži z velkoobchodního prodeje. Umístění obou sítí má jen minimální překrytí, navíc EuroOil získá mnohem více míst u dálnic a silnic I. třídy. „RoBiN OIL má k tomu mnohem větší prodejny s vysokou úrovní gastroslužeb, které nám doposud chyběly,“ doplňuje argumenty k nákupu Duspěva.

Významný potenciál má RoBiN OIL v oblasti alternativních energií – v síti prozatím vůbec nebyly v nabídce. „Ve spojení hledáme i další synergie, ať už jde o logistiku, širší využití fleetových karet nebo nabídku doplňkových služeb,“uzavírá Duspěva. 

RoBiN OIL je jedna z největších sítí v ČR vlastněná fyzickou osobou. Na trhu, který v posledních letech prochází restrukturalizací, je její nákup ojedinělou a neopakovatelnou příležitostí, která, i vzhledem ke zmiňovaným synergiím, může zásadním způsobem posílit společnost ČEPRO. 

ČEPRO je standardní akciovou společností, která je ze zákona i z logiky založena za účelem zisku. Jako každá obchodní společnost se snaží rozvíjet a rozšiřovat své aktivity (pravidelné rozšiřování počtu čerpacích stanic, nákup autocisteren, atp.). Hospodářský výsledek firmy se poslední roky pohybuje mezi 1 a 2 mld. Kč před zdaněním. Za posledních deset let odevzdala firma přes 8 mld. Kč na dividendách. Nákup sítě RoBiN OIL má plnou podporu akcionáře Čepra, tedy Ministerstva financí České republiky.

Zdroj
ČEPRO
Back to top button