Motorismus

Nákupní centra pastí na řidiče

Nákupní centra pastí na řidiče. Čím méně dní zbývá do Vánoc, tím je intenzivnější doprava v okolí nákupních center a tomu úměrně roste i nervozita řidičů. I mimo advent řada řidičů po vjezdu na parkoviště jako by zapomněla na základní pravidla silničního provozu, jako je například přednost zprava.

V období přeplněných parkovišť v předvánočním čase však takové chování přináší růst počtu nehod. Pro mnohé řidiče je intenzivní provoz na komplikovaných často podzemních nebo krytých parkovištích nepříjemným rébusem, kdy ztrácí hlavu, zazmatkují a ke vzniku kolize pak zbývá jen krůček.

S intenzivním předvánočním dopravním provozem v okolí nákupních center se pojí řada rizik – nerespektování silničních pravidel na parkovištích, nervozita řidičů hledajících dlouhé minuty parkovací místo, děti ve voze, zácpy na příjezdových komunikacích a křižovatkách v okolí nákupních center, brzké stmívání někdy doprovázené sněžením či mrholením… To vše se podepisuje na růstu počtu nehod v předvánočním čase. Navíc parkoviště nákupních center a komunikace v bezprostředním okolí nejsou často svou infrastrukturou připraveny na takovou intenzitu dopravy, kterou s sebou přináší adventní čas. A nejde jen o období před Vánoci – situace se každý rok opakuje i po skončení svátků se začátkem výprodejů, slev a vracením nevhodných dárků. 

Praha vede, nicméně i v dalších krajských městech mají v nákupních centrech často řidiči problém

„Z hlediska počtu nehod a výše způsobené škody je v čele samozřejmě Praha. U tří velkých obchodních center – Westfield Chodov, HomePark Zličín (nákupní zóna u HM Tesco a Ikea) a OC Nový Smíchov se za poslední dva roky stalo až 200 nehod s celkovou škodou téměř 11 milionů Kč, přičemž kolem čtvrtiny nehod spadá právě do období kolem Vánoc,“ říká Petr Jedlička, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČKP a dodává: „Riziková jsou v tomto období ale také parkoviště a oblasti u obchodních center v dalších krajských městech. Týká se to například Avion Shopping Parku v Ostravě, obchodního centra Forum v Ústí nad Labem, OC Čepkov ve Zlíně či OC Fontána v Karlových Varech. Zajímavostí přitom je, že u Prahy je z časového rozložení statistik vidět jasný nápor v předvánočním období, zatímco v regionech počty nehod u nákupních center rostou spíše i po Vánocích, kdy přichází na řadu výprodeje.“

Při bližším pohledu na frekventovaná obchodní centra

V Praze jsou místem nejčastějších dopravních nehod v okolí nákupních center OC Westfield Chodov (80 nehod, škoda ve výši 3,39 mil. Kč), OC Nový Smíchov na Andělu (62 nehod, škoda ve výši 3,99 mil. Kč) a HomePark Zličín (70 nehod, škoda ve výši 3,62 mil. Kč) u obchodního centra, kde se nachází obchodní dům IKEA a hypermarket Tesco. „V případě OC Westfield a Nový Smíchov se jedná o velká nákupní centra s rozsáhlým krytým či podzemním parkovištěm – navíc v městské zástavbě. Výjezdy z parkovišť ústí do frekventovaných městských komunikací, kdy řidiči se již během pojíždění v labyrintu krytého parkoviště musí zorientovat, kde se nachází správný výjezd, kterým chtějí vyjet. OC Chodov je umístěno navíc v blízkosti frekventovaného výjezdu dálnice D1, OC Nový Smíchov zase v naprostém epicentru pohybu MHD a centrálního městského provozu v oblasti Anděla,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

V případě OC HomePark v Praze na Zličíně jde sice o venkovní parkoviště v obchodním centru na kraji města – nicméně u dvou obrovských obchodních domů IKEA a Tesco, s mnoha parkovacími místy, výjezdy a spojovacími komunikacemi, po kterých se často navíc pohybují auta zákazníků naložená doslova po střechu krabicemi s nábytkem, případně jiným zbožím. 

Také v Ostravě se de facto jedná o velmi podobnou skladbu obchodů i umístění obchodního centra Avion Shopping Park – s obchodním domem IKEA, přilehlou nákupní galerií a dalšími obchody. V jeho blízkosti zároveň vede klíčová ostravská tranzitní komunikace „Rudná“, spojující centrum Ostravy s Porubou a dálnicí D1. V období posledních dvou let se zde stalo téměř 70 dopravních nehod s celkovou škodou 2,37 mil. Kč.

„Další frekventované obchodní centrum přímo ve středu krajského města je OC Forum v Ústí nad Labem. Několik parkovišť s vyústěním do městských komunikací a umístění mezi vlakovým nádražím a centrálním náměstím vedly v období posledních dvou let až ke 40 nehodám s celkovou škodou 1,12 mil. Kč. Navíc tato oblast Ústí nad Labem je obecně jedním z rizikových míst s vysokou pravděpodobností vzniku dopravních nehod v rámci celé České republiky – bez ohledu na období roku,“ komentuje Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.

Za pozornost z hlediska počtu nehod v okolí velkých nákupních center stojí také Karlovy Vary a Zlín. Krajská města – každé na jiném konci České republiky – jsou si přesto podobná velikostí i počtem nehod během adventní a povánoční nákupní horečky. V Karových Varech u obchodního centra Fontána (v blízkostí dálnice D6 směr Sokolov a Cheb) se za poslední dva roky stalo 26 dopravních nehod s celkovou škodou cca 709 tisíc Kč. Ve Zlíně je nehodovou oblastí okolí nákupního centra Čepkov, které se nachází na nábřeží říčky Dřevnice v prostoru mezi centrem města, nádražím a sídlištěm Jižní Svahy. Zde se v období posledních 24 měsíců stalo 36 nehod s celkovou škodou také kolem 700 tisíc Kč. 

Nejčastější příčiny nehod u obchodních center

Skutečnost, že i na parkovišti nákupního centra je nezbytné dodržovat dopravní předpisy či značky, se mnohdy rozplyne v záři vánočních světel a adventní čas mohou zcela zbytečně pokazit nepříjemnosti spojené s dopravní nehodou u nákupního centra. Podle analytiků Portálu nehod jsou jejich nejčastější příčiny velmi banální.

„K těm velmi častým patří nedání přednosti v jízdě; PŘEDNOST ZPRAVA přitom platí i na parkovišti v nákupní galerii. Je to přitom nejčastější příčina nehod na parkovištích nákupních center. Řidiči pravidlo nedodržují, nerespektují, mají pocit, že přednost mají ti, kdo jedou rovně nebo po komunikaci směřující ven či dovnitř, a zapomenou, že přednost v jízdě se i zde určuje stejně jako na ostatních komunikacích – značkou nebo častěji pravidlem přednosti zprava,“ uvedl Jan Chalas.

Velký počet nehod se často stane také tam, kde je nákupní centrum umístěno přímo v městské zástavbě s vyústěním výjezdů z parkovišť do rušných městských komunikací několika směrů. Řidiči mnohdy právě zde zazmatkují, v hustém provozu podzemního parkoviště zvolí špatný výjezd a při následném řešení svého omylu dojde k dopravní kolizi. Příkladem mohou být obchodní centra v Praze na Andělu nebo OC Forum v Ústí nad Labem. Obě se nacházejí v centrální části města a parkoviště mají výjezdy do několika ulic s intenzivním městským provozem, či dokonce pohybem chodců.

Riziková je i manipulace s vozidlem – podzemní či nadzemní parkoviště jsou často plná různých podjezdů, nadjezdů či přikázaných směrů a řidiči mnohdy podlehnou pokušení vzít to prostě napříč a zkrátit si tak cestu. Při manipulaci je také potřeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli stísněnému prostoru na parkovištích. Řada parkovišť v nákupních centrech čelí dlouhodobému problému s velikostně poddimenzovanými pruhy pro parkování, které jsou příliš úzké.

Mapa rizikových míst ukáže, kde si dát pozor nejen u obchodních center

Portál nehod (www.portalnehod.cz) již dva roky přispívá k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento web přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích. Neustále je doplňován o další funkcionality, které zvyšují informační a uživatelský komfort. 

Řidiči mají také možnost si na mapě Portálu nehod naplánovat trasu své cesty a zobrazit riziková místa, která na ně mohou čekat. Je to díky spolupráci s jedním z nejpoužívanějších portálů v Česku – mapovou aplikací Mapy.cz. Mapa totiž za pomoci shlukové analýzy zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Při projíždění těmito místy by pak měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.

Zdroj
Portalnehod
Back to top button